Dé onafhankelijke politieke partij in Apeldoorn, sinds 1991.

Eigen inwoners op 1.

 

Zoals Den Haag af moet van teveel bemoeienis uit Brussel, zo moeten gemeenten af van teveel bemoeienis uit Den Haag (landelijke partijen die te zwaar zijn vertegenwoordigd in de gemeentelijke politiek).

 

Daarom is een lidmaatschap bij onafhankelijk GB-Apeldoorn (Gemeentebelangen) een échte investering in jouw stad, jouw dorp en jouw welzijn.

 

Wij hebben maar één focus. Het lokale belang. En daarbij willen we niet alleen wat goed voor Apeldoorn is, we willen wat het beste voor Apeldoorn is.Onze speerpunten zijn: grondrechten, burgerinspraak, transparantie, oprechte interesse, behoud van lokale waarden, vrijheid en het welzijn van eigen inwoners.


Waarom het anders moet.

 

We winden er geen doekjes om. Het bestuur in Apeldoorn is er niet genoeg voor haar inwoners. Of we het nu hebben over toeslagenslachtoffers, inwoners die in bureaucratische molens worden vermorzeld, de woon -en energiecrisis, het lokale immigratiebeleid, voedselzekerheid, het onzalige plan van de 'witte kastjes', of de vrijheid van inwoners, we moeten naar een eerlijker en transparanter bestuur om het beste voor alle Apeldoorners te bereiken. 

 

Dat kan alleen als inwoners met dezelfde zorgen zich in onafhankelijkheid verenigen. Alleen dan kunnen we echte verandering doorvoeren.Ons bestuur en onze leden aan het woord.

Ik ben al sinds mijn tienerjaren sterk in politiek geïnteresseerd en zie keer op keer hoe politieke macht leidt tot een grotere afstand tot burgers. Bureaucratie, macht en geld spelen daarin altijd weer een grote rol. Terwijl vooral lokale politiek zou moeten gaan om het welzijn van haar inwoners. Dat is hun belangrijkste taak, daarom is op ze gestemd. Als voorzitter van GB Apeldoorn zie ik het als mijn plicht dat besef weer terug te brengen.   

 

Michiel van Asselt

Apeldoorn


Na een mooie jeugd op de boerderij ontwikkelde ik na mijn landbouwstudies een passie voor milieuvriendelijke producten. Sinds 2012 richt ik mij op 'vitaal water'. Gezond water is essentieel voor je gezondheid. Via natuurlijke processen maken wij van gewoon water weer superwater. En dat is eigenlijk wat GB Apeldoorn ook doet. Van verontreinigde politiek weer gezonde politiek maken. Ik ben trots lid. 

 

Henk Pannekoek

Apeldoorn


Rond het begin van coronatijd werd ik benaderd door Michiel om te helpen GB Apeldoorn nieuw elan te geven. Als voormalig woekerpolis-expert weet ik hoe de macht werkt in Nederland en zag ik hoeveel dingen misgaan in onze lokale politiek. Het gaat me enorm aan het hart te zien hoe inwoners en ondernemers soms worden vermorzeld door systemen. Dat moet stoppen en daar is andere politiek voor nodig. 

 

Jeffrey Leichel
Apeldoorn


Als toeslagenslachtoffer in onze gemeente vond ik bij GB Apeldoorn echt een luisterend oor. Ze hebben ongelooflijk goed werk voor mij gedaan, en doen dat nog steeds. Wat ik heb meegemaakt op lokaal niveau in Apeldoorn is ongehoord en heeft mij en mijn gezin jarenlang kapotgemaakt. In al die jaren stond alleen GB Apeldoorn constant aan mijn zijde. Als er één partij jouw stem verdient, dan is dat GB Apeldoorn.

 

Christina Virabian

ApeldoornLees hier meer ledenverhalen.


Censuur of dialoog?

 

We zien het momenteel overal gebeuren. De politieke macht wil ons bij bepaalde dossiers slechts één waarheid verkopen. Soms zelfs koste wat het kost. Voor dialoog lijkt geen ruimte meer. Voor GB Apeldoorn staat de dialoog juist voorop. Daarom willen we meer inspraak van inwoners. De stem van de burger is altijd bepalend, lokale politiek staat in dienst van de inwoners, niet andersom.

 

Help ons die verandering door te voeren. Word lid en laat jouw stem horen! Loop jij vast in de bureaucratie van ons systeem? Ben jij slachtoffer van onbehoorlijke praktijken? Of heb jij een zaak die het algemeen belang dient? GB Apeldoorn helpt. 


Leer waarom GB meer lokale focus wil.


 

We hebben onze tien belangrijkste thema's voor je op een rijtje gezet. Klik op de knop om ze direct te bekijken.


Liever direct diep in de materie duiken? Gebruik dan onderstaande knop.Het laatste nieuws van GB


Verkiezing Europees Parlement. GB legt alles uit.  | mei 2024

Hoe zit die EU nu eigenlijk in elkaar? En waar stemmen we op 6 juni 2024 eigenlijk op? GB Apeldoorn dook voor jou diep in het Brusselse Bolwerk, zodat jij in een paar minuten precies begrijpt hoe alles in elkaar zit. Ontdek de macht van het Europees Parlement, de Europese Commissie en de andere 5 organen in de EU in het artikel op onze Facebookpagina.


Nieuw in Apeldoorn. De PMD Politie  | mei 2024

In de maand april en mei controleren milieu-inspecteurs de oranje PMD-bakken in de straat. Zit er verkeerd afval in jouw oranje container? Dan wordt je bestraft. Lees de hele blog op onze Facebookpagina hier en praat mee.


GB hervat activiteiten | mei 2024

Na de verkiezingen in 2022 en het moeten ontslaan van de benoemde raadsleden later dat jaar, heeft GB een periode van reflectie genomen. We vertellen je er alles over in dit Facebookbericht. Met onze hernieuwde start is ook onze website aangepast en introduceren we een nieuwe promotiefilm, waarin je leert waarom de lokale politiek echt anders moet.


Bestuur ontzet Huigens als lid | 6 oktober 2022

Het verenigingsbestuur van GB Apeldoorn heeft besloten om de heer Huigens per direct te ontzetten als lid van de partij. Na diverse gesprekken tussen het bestuur en de heer Huigens in de afgelopen maanden, betreffende een aantal zorgelijke ontwikkelingen waarvan er een aantal al wat langer spelen, zag het bestuur uiteindelijk geen andere mogelijkheid dan deze stap te moeten zetten. Voor verdere toelichting verwijzen wij je graag naar bijgaand persbericht. 


PMA nieuws | 12 mei 2022

Op 12 mei 2022 vond de eerste echte PMA plaats na de verkiezingen. Hierin werden drie belangrijke onderwerpen besproken. De Startnotitie Bomen, De verklaring van geen bedenkingen voor Zonnepanelenveld A50 Woudhuis en de Verkeerssituatie Kanaal Zuid. Klik op de onderwerpen voor ons uitgebreide verslag op Facebook. 


GB organiseert MKB verkiezingsevent op 11 maart | maart 2022

Op 11 maart 2022 organiseert GB een business event voor het MKB in het kader van de verkiezingen. En met een tweetal speciale gasten. Provinciale vertegenwoordigers van de politieke partijen BBB en BVNL komen je vertellen waarom lokaal stemmen belangrijk is en waarom we ook meer moeten samenwerken met provincies. Je vindt de uitnodiging hier.


GB haalt motie binnen over warmtenet Zuidbroek | februari 2022

Goed nieuws! GB is initiatiefnemer van een motie om de exploderende kosten van energie op het warmtenet in Zuidbroek onder controle te krijgen. De motie is, met ondersteuning van enkele partijen, unaniem aangenomen in de gemeenteraad. We schreven al eerder al eerder over deze situatie. Dit is de volledige tekst van de aangenomen motie. 


Persbericht: GB wil Great Reset Energietransitie | januari 2022

Het gaat niet goed met de RES (Regionale Energiestrategie) in Apeldoorn. Of we het nu hebben over windmolens, zonnepanelen, het netwerkinfarct, subsidies, woningisolatie, het warmtenet of biomassa, er gaat heel veel niet goed genoeg. Een Great Reset is nodig om dit te keren. Lees hier het persbericht.


Persbericht: Worden windmolens ons door de strot geduwd? | januari 2022

Naar aanleiding van een schokkend bericht in de Stentor, neemt GB in dit persbericht stelling tegen de Haagse druk op onze gemeente om de inspraak bij plaatsing windmolens terzijde te schuiven. We willen echt Minder Den Haag in Apeldoorn. Lees hier het persbericht.


Persbericht: Heeft de jeugd nog toekomst in Apeldoorn? | januari 2022

GB Apeldoorn heeft in de afgelopen maanden veel met jongeren en jeugdwerkers gesproken. Dat heeft uiteindelijk geleid tot het opzetten van een jongerenorganisatie (JOGB). De JOGB heeft een eigen partijprogramma geschreven en roept alle stemgerechtigde jongeren op om op 16 maart 2022 hun stem te laten horen. Lees hier het persbericht.


GB stelt vragen over prijsstijging warmtenet | januari 2022

De wijk Zuidbroek maakt gebruik van een warmtenet. De energietarieven hiervoor zijn voor 2022 enorm gestegen, vooral omdat de prijs van deze warmte een vaste koppeling kent met de gasprijzen. GB ziet hier een scheefgroei die moeilijk uitlegbaar is voor de inwoners van Zuidbroek en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan de gemeenteraad.


Witte kastjes in Apeldoorn meten van alles | december 2021

GB stelt vragen over de witte kastjes die door heel Apeldoorn aan lantaarnpalen worden gehangen. We willen meer weten over de achtergrond van de leverancier van die kastjes, de privacybescherming van inwoners en de relatie tot het World Economic Forum (WEF) en smart city. Lees hier onze eerste vragen.


GB zegt NEE tegen G2 | november 2021

GB spreekt zich als eerste politieke partij in Apeldoorn uit tegen de invoering van G2. Daarvoor heeft GB twee redenen. Allereerst betekent G2 feitelijk dat ongevaccineerden gedwongen worden zich te vaccineren. Daarnaast heeft GB zorgen over de ontwikkelingen rondom de QR-app vanwege de privacy en vrijheid van inwoners. Lees het persbericht hier


GB stelt kritische vragen over toeslagenaffaire | november 2021

Er is veel mis met de afwikkeling van schadevergoeding voor slachtoffers van de toeslagenaffaire. GB vindt dit een volstrekt onacceptabele gang van zaken. We hebben de eerste kritische vragen aan het college gesteld als eerste stap in een proces om deze groep mensen te helpen uit deze door de Staat gecreëerde ellende te komen. Lees onze vragen hier.


GB spreekt zorg uit over QR-toegangscontrole voor binnenstad | oktober 2021

GB Apeldoorn heeft het College kritische vragen gesteld over het afsluiten van delen van de stad, waar alleen na positieve QR-controle toegang toe wordt verleend. Lees hier de schriftelijke vragen.


GB is tegen invoering van een coronapas | september 2021

Als onafhankelijke politieke partij in onze gemeente zien we dat grondrechten en burgerbelangen bij de corona maatregelen steeds verder onder druk komen te staan. Dat is onacceptabel. GB is tegen de invoering van een coronapas. Daarvoor hebben wij een uitgebreide verklaring opgesteld die je hier kunt lezen. Kijk ook dit interview op RTV Apeldoorn.


GB stuurt open brief naar wethouder i.v.m. zorgen omgevingswet | juni 2021

De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. GB Apeldoorn maakt zich zorgen over de wijze waarop dit in Apeldoorn gebeurt, vooral waar het gaat om de betrokkenheid en inspraak van inwoners. Lees hier onze open brief. 


Van Onmacht naar Tegenmacht | april 2021

Er is iets fundamenteel mis in ons land. De zittende politiek heeft teveel macht en de verweving tussen politiek, rechterlijke macht en door de politiek gesubsidieerde belangenorganisaties is uiterst ongezond. Ook op gemeentelijk niveau hebben we daar ongelooflijk veel last van. Lees hier hoe GB Apeldoorn tegenmacht in onze gemeente organiseert. 


GB stelt vragen over chaos met bushokjes en haltes | maart 2021

Door alle veranderingen in het OV in Apeldoorn is er een wirwar ontstaan van bushokjes en halteborden. Ook is voor veel inwoners de dienstenregeling onduidelijk. GB vraagt hier binnenkort aandacht voor in de gemeenteraad. Lees hier onze schriftelijke vragen. 


Explodeert ons Zorgdomein?! | maart 2021

Gemeenten luiden de noodklok. Via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten trokken ze meermalen aan de bel bij de Rijksoverheid, zonder succes. De schade van de gevolgen van de decentralisatie van taken in het zorgdomein richting de gemeenten, zonder voldoende geld, wordt nu zichtbaar. Lees verder op onze Facebook pagina.


GB weer in de hoogste versnelling | maart 2021

Met alle media aandacht voor de landelijke verkiezingen lijkt de lokale politiek even stil te staan. Dat dat geenszins et geval is blijkt uit de Raadvergadering van 11 maart jongstleden, waar GB met andere partijen drie belangrijke moties heeft ingediend en schriftelijke vragen heeft gesteld over de toeslagenaffaire. Lees er hier alles over.


Genoeg is genoeg? | maart 2021

GB Apeldoorn (en 50plus) hebben schriftelijke vragen gesteld aan het College inzake de heropening van terrassen door de Horeca. GB deelt de zorgen van ondernemers dat de huidige Corona maatregelen onlogisch, disproportioneel en destructief zijn. Ook lijkt er geen enkele ruimte voor creatief maar veilig ondernemerschap. Genoeg is genoeg. Lees hier de vragen.  


Slimmer werken in WMO HH | maart 2021

GB Apeldoorn heeft naar aanleiding van de wetswijziging WMO HH (Huishoudelijke Hulp) een voorstel gedaan om verschillende administratieve stromen samen te voegen tot één loket, naar het voorbeeld van Súdwest-Fryslân | Groot Sneek. Hiermee kunnen flink kosten worden bespaard en de efficiency worden verhoogd. Lees hier het voorstel aan de wethouder.


Burgerlijke Ongehoorzaamheid | februari 2021

Maak jij je, net als GB Apeldoorn, ook zorgen over de maatregelen van onze regering die ons land op vele terreinen zo hard treffen? Vind jij ook dat de burger meer gehoord moet worden? Lees ons verhaal over het aantasten van burgerrechten, burgerlijke ongehoorzaamheid en het schrijnende verhaal van een moeder die thuis werd overvallen door politie via deze link


GB, ook voor jongeren natuurlijk! | februari 2021

Nisa Nur Yesiltas is stagiaire bij GB Apeldoorn. GB is erg geïnteresseerd hoe jongeren tegen onze partij en de lokale politiek aankijken en ons even weer met beide benen op de grond zetten met hun vaak ontwapenende eerlijkheid en directheid. Lees hier het verhaal van Nisa.


BREAKING NEWS | januari 2021

Vanavond 21 januari 2021, tijdens de raadsvergadering zal GB een motie indienen i.v.m. de plannen om een avondklok in te stellen! Lees hier de motie.


GB STUURT INFORMATIEVERZOEK NAAR DE RAAD | januari 2021

Op 5 januari 2021 heeft de gemeente Apeldoorn de digitale parkeervergunning ingevoerd. Al snel na de invoering bereikten ons berichten dat er nogal wat onduidelijkheden zijn. Daar zijn we direct mee aan de slag gegaan. Lees er hier alles over.


PERSBERICHT | januari 2021

GB-Apeldoorn heeft vandaag een persbericht uitgestuurd om een aantal grote veranderingen in de partij toe te lichten. Positieve veranderingen! Want we hebben een groter bestuur, een nieuwe huisstijl, een geactualiseerde missie en visie en een Burger Inspraak Telegram Groep opgezet. Lees het persbericht hier.


HISTORISCHE ALV  | januari 2021

Op 5 januari 2021 heeft de Algemene Leden Vergadering unaniem ingestemd met een aantal belangrijke beslissingen, die voor onze partij een nieuwe fase inluiden. Lees hier meer.


TUNNELVISIE of juist niet?  | december 2020

Vorige week is in de gemeenteraad gesproken over het bestemmingsplan Laan van Osseveld. Het idee is om de gelijkvloerse spoorwegovergang om te vormen naar een tunnel onder het spoor. Lees op onze Facebook pagina het hele verhaal en het artikel dat in de Stedendriehoek werd geplaatst en praat mee. In het artikel geeft de fractievoorzitter van GB zijn visie.


GB Verdieping: Hoe het OV volledig ontspoort  | november 2020

In dit verdiepingsartikel op onze Facebook pagina gaan we uitgebreid in op de OV problemen die ook onze gemeente raakt. Waarom worden er maar liefst 64 bushaltes afgeschaft? Waarom versobert het OV? Wie is er voor verantwoordelijk? Lees het op onze facebook pagina via deze link


Persbericht: GB ondersteunt bezwaren Dorps -en Wijkraden  | november 2020

De gemeente Apeldoorn is keihard in aanvaring gekomen met alle Dorps- en Wijkraden in de gemeente. Het is het gevolg van het voorgenomen besluit van B&W om deze raden per 1-1-2021 niet langer te steunen en over te gaan op een centraal georganiseerd systeem vanuit de gemeente zelf. Lees hier verder


Door GB ondersteunde moties in begroting gemeente 2021-2024  | november 2020

Op 12 november 2020 vond tijdens de Raadsbijeenkomst de bespreking plaats van de Meerjarenprogrammabegroting (MPB) 2021-2024 voor de gemeente Apeldoorn. GB APELDOORN heeft een aantal moties (nieuwe ideeën) en amendementen (tekstwijziging ontwerpbesluit) ondersteund. Lees hier welke.


Veiliger fietsen met behulp van GB APELDOORN  | november 2020

Al jaren vochten buurtbewoners in de Apeldoornse wijk Welgelegen voor een veiliger deel van het fietspad bij de Freulebrug. Het onverharde deel van het fietspad had al tot vele valpartijen geleid. Sommigen zelfs met ernstige afloop. Tegenwerking van verschillende kanten brachten de bewoners geen stap verder. Lees hier verder.


Verslag GB Infosessie over vaccinaties  | oktober 2020

Op zaterdag 17 oktober 2020 vond de GB Infosessie plaats over de voors en tegens van vaccinaties. Het werd een bijzondere bijeenkomst met interessante sprekers en een zeer betrokken publiek. Lees hier ons verslag.


Visie 2030 inwoners en visie 2040 gemeente niet in balans  | oktober 2020

De gemeente Apeldoorn zet voor de komende 20 jaar sterk in op groei van de gemeente. Inclusief hoogbouw en bouwen over de A1. GB-Apeldoorn stelt vast dat deze plannen op belangrijke onderdelen niet in lijn liggen met wat inwoners van Apeldoorn zelf willen en spreekt haar zorgen daarover uit in dit artikel in de Stedendriehoek.


GB APELDOORN pleit voor onderzoek houtskeletbouw | oktober 2020

De moderne houtskeletbouw verdient volgens GB-Apeldoorn meer aandacht in de gemeenteraad. Omdat er een flinke uitdaging is in het bouwen van woningen in onze gemeente en houtskeletbouw vele voordelen kent ten opzichte van betonbouw, heeft GB-Apeldoorn de verantwoordelijke wethouder gevraagd hier nader onderzoek naar te laten doen. Lees hier het persbericht.


GB APELDOORN steunt UDDEL | oktober 2020

De gemeenteraad Uddel vindt steun bij enkele politieke partijen in hun strijd tegen de verkeersonveiligheid in hun dorp. Al jaren vechten de inwoners van Uddel voor veiliger verkeer op 60 km wegen waar consequent te hard wordt gereden. En al jaren wordt er wel geluisterd, maar geen actie ondernomen door de gemeente Apeldoorn. GB-Apeldoorn staat achter de bewoners van Uddel en heeft toegezegd samen op zoek te gaan naar praktische oplossingen. Het volledige artikel lees je hier.


UDDEL IS HET ZAT | september 2020

Uddels Belang, Ondernemingsvereniging Uddel en scholen in het dorp eisen maatregelen van de provincie om de N310 veiliger te maken. GB-Apeldoorn vraagt aandacht voor dit artikel uit 2018 voor de veiligheid van inwoners in Uddel en ook omdat het aantoont dat burgerparticipatie nog ver te zoeken is, iets waar wij een speerpunt van hebben gemaakt. We zijn nu twee jaar verder en er lijkt nog steeds niets te zijn gebeurd met de wensen van de inwoners van Uddel! Lees hier het artikel 


GB-INFOSESSIE: Vaccinaties, het hele verhaal | september 2020

Op zaterdag 17 oktober 2020 organiseert GB-Apeldoorn een van haar periodieke infosessies voor inwoners van Apeldoorn. Bij de komende sessie gaan we ons verdiepen in de voors en tegens van vaccinaties. Ben jij geïnteresseerd in dit onderwerp? Via deze link vind je alle informatie. De toegang is gratis!

 


DORPS -EN WIJKRADEN BEDREIGD? | september 2020

Op dit moment worden er vanuit landelijke richtlijnen regels opgelegd aan onze gemeente om de bestaande inrichting van onze dorps -en wijkraden ingrijpend aan te passen. GB APELDOORN maakt zich daar grote zorgen over. In bijgaand artikel geeft Antoon Huigens (fractievoorzitter GB) daar zijn mening over.

 


HET APELDOORNSE AARDGAS DILEMMA | augustus 2020

Misschien heb je er ook al over gelezen. De grote steden zijn een soort wedloop begonnen wie zich tot de eerste aardgasvrije steden mag rekenen. Met Amsterdam voorop, die 10 jaar eerder dan eerst gepland aardgasvrij wil zijn. En die aangepaste ambitie blijkt een slordige 27 miljard euro te gaan kosten volgens de CE Delft (onafhankelijk onderzoeksbureau naar een duurzame samenleving). Lees verder.

 


HERINRICHTING MARKTPLEIN | juli 2020

De herinrichting van het marktplein in Apeldoorn (sommigen noemen het 'Plein van de Stad') houdt de gemoederen flink bezig. Op maandag 27 juli hebben wij kennis genomen van het burgerinitiatief van Albert Mulderij, die de plannen van tafel wil. Lees verder.

 


APELDOORN SMART CITY OF NIET | juli 2020

Vorig jaar kondigde de wethouder aan om Apeldoorn als Smart City verder te willen brengen door met een bedrijf in zee te willen gaan die gebruik wil maken van onze lantaarnpalen als infrastructuur voor hun zendapparatuur. In die periode speelde ook het debat rondom 5G en er werden door raadsleden vragen gesteld over de technische achtergrond van deze zendinstallaties en de effecten op mens en dier. Lees verder.


DEN HAAG, STOP LOKALE BEZUINIGINGEN | juni 2020
De financiële situatie van gemeenten in Nederland is onhoudbaar geworden. Bezuiniging op bezuiniging hebben er toe geleid dat financiële wethouders door het hele land hiertegen in actie zijn gekomen om de noodklok te luiden. Ook Apeldoorn heeft zich aangesloten. GB APELDOORN staat achter deze actie. Maar ook binnen de gemeente zelf moet hard ingegrepen worden.

In dit artikel vind je een samenvatting van de actiedag in Den Haag.