De partij met echte ervaring.

Gemeentebelangen Apeldoorn is officieel opgericht in 1991 als onafhankelijke lokale politieke partij. Daarmee behoort de partij tot een van de oudste partijen in Nederland en was zijn tijd ver vooruit, door tegenkracht te bieden aan landelijke politieke partijen, die op lokaal niveau hun landelijke standpunten wilden verstevigen.

 

Met wisselende verkiezingsresultaten heeft onze partij gedurende tientallen jaren veel raadsleden geleverd en jarenlang bijdragen geleverd aan het gemeentelijk beleid in Apeldoorn. Wij waren bijvoorbeeld de partij die het Reesink schandaal aan het licht brachten en in 2021 de 'witte kastjes affaire' tot landelijk nieuws maakten. In deze zaak dreigde heel Apeldoorn 24/7 onder een digitale 5G supertoezichtdeken te geraken. 

 

In 2022 vonden de laatste gemeentelijke verkiezingen plaats. De naam Gemeentebelangen werd vervangen voor GB Apeldoorn. Uit onderzoek bleek namelijk dat onze oude naam verwarring opwekte. Waren we er nu voor de gemeente, of voor de inwoners?

 

De Campagne.

Onze 2022 verkiezingscampagne was spraakmakend. Door velen beoordeeld als de beste campagne in jaren, werd via het thema 'kies met lef' de vinger op de zere plek gelegd. De lokale politiek in Apeldoorn is een bubbel geworden van gelijkgestemden, hoofdzakelijk bestaande uit landelijke partijen, waarin te weinig ruimte is voor het lokale geluid en de oppositie. Agenda Den Haag voert de boventoon. Daarom was een van onze campagneslogans ook "Minder Den Haag, meer Apeldoorn"

 

Na telling van de stemmen bleken we enkele tientallen stemmen tekort te komen voor drie zetels in de gemeenteraad. Maar we waren qua stemmen wel de tweede grootste onafhankelijke partij in Apeldoorn geworden, een prestatie van formaat, waarbij we maar liefst 8 partijen achter ons lieten. 

 

De Deceptie.

Nadat de nieuwe raadsleden waren geïnstalleerd, sloeg de sfeer echter snel om. De beloftes aan onze kiezers werden niet nageleefd. De raadsleden trokken hun eigen plannen. Dat leidde in augustus van 2022 tot het allermoeilijkste besluit dat een bestuur kan nemen. De raadsleden werden uit de partij gezet.

 

Op dat moment leerde ons bestuur ook, dat de bewuste raadsleden al enige tijd in gesprek waren met de landelijke partij BVNL van Wybren van Haga. Zonder dat het bestuur hiervan wist. Er lag blijkbaar al bij de verkiezingen het plan om over te stappen. Zo kon het gebeuren dat met al het geld van onze donateurs en alle stemmen op onze partij, er twee raadszetels waren binnengehaald, die BVNL vervolgens, zonder één cent uit te geven, gratis heeft binnengehengeld.

 

Maar ook dat huwelijk heeft niet lang stand gehouden. Anderhalf jaar later (april 2024) stapte wederom de voltallige fractie, inmiddels uitgebreid met een raadslid dat Forum voor Democratie de rug had toegekeerd, weer uit BVNL, om samen een geheel nieuwe partij te starten. Daar is maar één woord voor: Kiezersbedrog.

 

Het is helaas een klassiek voorbeeld waarom inwoners de politiek totaal niet meer vertrouwen en waarom bij elke verkiezing zich weer nieuwe splinterpartijtjes melden. Eenmaal raadslid ben je vrijwel onaantastbaar, een ernstige weeffout in de wet. We hebben onze lessen geleerd. 

 

De Passie.

Het bestuur van GB heeft enige tijd genomen om deze tegenslag te verwerken. Maar de wereld draait door en die wereld is sinds de verkiezingen in 2022 enorm snel veranderd. Na de lockdown ontstond superinflatie, werden we geconfronteerd met energie-armoede, pensioenarmoede, een woningcrisis, een immigratiecrisis en leidt de WOKE-agenda en de Green Deal tot enorme spanningen binnen de samenleving. En nu, medio 2024, maken we ons zelfs zorgen over oorlog en komt het ene elite schandaal na het andere aan het licht.

 

Dat heeft ook op lokaal niveau enorme gevolgen. Niet voor niets zien we overal om ons heen lokale initiatieven ontstaan, die zijn gericht op zelfredzaamheid en het nemen van afstand van de centrale machten in Den Haag, Brussel en internationaal.

 

Iedereen voelt aan dat we in een historische verschuiving zitten naar een nieuwe wereld, waarbij de strijd gaat om meer centrale macht, of juist meer decentrale macht. 

 

De Toekomst.

GB Apeldoorn is gepassioneerd voorstander van decentrale macht. Zo dicht mogelijk bij de burger. In een open dialoog en met respect voor elkaars standpunten. Dicht bij elkaar blijven en elkaars verschillen accepteren en respecteren. Daarin is echter geen plaats voor geweld, je wil opleggen aan anderen of extremisme. 

 

Nu we ons hebben herpakt, ligt de focus weer op onze prachtige gemeente en haar inwoners. Met een groot hart voor systeemslachtoffers en worstelende ondernemers, en met een kritische bril op of onze gemeente zuinig omgaat met het belastinggeld van alle inwoners.

 

Doe je met ons mee? Hoe meer leden, hoe meer samenwerking, hoe meer we samen kunnen bereiken. Je kunt hier lid worden.

 

Het bestuur.