Partij en Programma

Hier lees en leer je alles over de GB strategie, ons partijprogramma 2022 - 2026 en wie GB vertegenwoordigen.


Partijprogramma 2022-2026

Welkom bij ons partijprogramma. Leuk dat je je wilt verdiepen in wie we zijn en waar we voor staan. De basis van ons partijprogramma is de missie, visie en hoofddoelstellingen en het daaruit voortvloeiende tienpuntenplan van GB.


Onze zes domeinen

Of je het nu hebt over onze partij, onze ideeën, onze fractie of ons participatiemodel, we hebben alles ingericht op basis van zes domeinen (kennisgebieden) om alle activiteiten voor jou overzichtelijker te maken. Per domein kennen we drie hoofddoelstellingen. En door op de bolletjes daaronder te klikken ontdek je wat we graag voor je willen bereiken op specifieke deelgebieden binnen dat domein.


Wonen in Apeldoorn

Lees meer over wat we voor jou willen bereiken door op de bolletjes te klikken.Welzijn in Apeldoorn

Lees meer over wat we voor jou willen bereiken door op de bolletjes te klikken.Zorg in Apeldoorn

Lees meer over wat we voor jou willen bereiken door op de bolletjes te klikken.FinanciËn in Apeldoorn

Lees meer over wat we voor jou willen bereiken door op de bolletjes te klikken.Politiek in Apeldoorn

Lees meer over wat we voor jou willen bereiken door op de bolletjes te klikken.Bedrijven in Apeldoorn

Lees meer over wat we voor jou willen bereiken door op de bolletjes te klikken.