APELDOORN; SMART CITY OF TOCH NIET, juli 2020

Door: Antoon Huigens (Fractievoorzitter GB APELDOORN)


Vorig jaar kondigde de wethouder aan om Apeldoorn als Smart City verder te willen brengen door met een bedrijf in zee te willen gaan die gebruik wil maken van onze lantaarnpalen als infrastructuur voor hun zendapparatuur. In die periode speelde ook het debat rondom 5G en er werden door raadsleden vragen gesteld over de technische achtergrond van deze zendinstallaties en de effecten op mens en dier. Ook kwam naar boven dat het betrokken bedrijf een ondoorzichtige eigendomsstructuur kent via een zogeheten Panama-stichting, met andere woorden men wist niet met wie er nu zaken gedaan zou gaan worden. Dit alles was voor de wethouder toen aanleiding om de overeenkomst met dit bedrijf niet te ondertekenen. 

 

Bij brief van 18 juni 2020 kwam het College van de gemeente Apeldoorn hier plotseling op terug en diverse raadsleden stelden naar aanleiding daarvan vragen, waarop vanavond in technische zin antwoorden kwamen tijdens een interactieve sessie met de betrokken ambtenaren. Die antwoorden bevredigen niet.

Voor GemeenteBelangen was van belang hoe het nu toch kan, dat de wethouder als een blad aan de boom draaide. In elk geval ligt er géén nieuwe informatie op tafel over met wie we nu eigenlijk zaken doen. Ook blijft het volstrekt onduidelijk welke stralingsactiviteiten dit bedrijf zal gaan ondernemen en voor welke toepassing precies de infrastructuur wordt ingezet. Men stelt eenvoudigweg dat er andere instanties zijn die voor de gemeente bekijken hoe het is gesteld met veiligheid en regelgeving. 

Wel komt het College nog met een geanonimiseerd lijstje van bedrijven die belangstelling hebben. Het economische motief voert kennelijk de boventoon, maar zorgvuldigheid ho maar. Het College is zo blij dat een innovatief bedrijf onze gemeente uitkoos om haar activiteiten te botvieren dat zij de infrastructuur van onze lantarenpalen zelfs gratis ter beschikking stelt. En ja, de gemeenteraad heeft hierover geen zeggenschap meer.

Dus daar staat Apeldoorn dan, met lege zakken en een hart vol smart. Zou dat nog goed komen?