Missie en Visie

Missie
GB-Apeldoorn (GemeenteBelangen Apeldoorn) is dé onafhankelijke politieke partij in de gemeente Apeldoorn. We zijn vrij van landelijke politiek, vrij van politieke kleur en vrij van opgelegde denkwijzen. Maar in alles verbonden met de inwoners van Apeldoorn, haar ondernemers, haar natuur, haar veiligheid en haar leefbaarheid.

 

Vanuit dienstbaarheid staan we naast de kiezer met een sterke focus op het ‘gezonde verstand’ en ‘recht op inspraak’. En zien we het als onze plicht om hoeder te zijn van de grondrechten van mens en dier.

 

GB-Apeldoorn vindt dat gemeentelijk beleid begint in woonkamers, niet in vergaderkamers, dat is de kern van lokaal, dat is waarvoor we staan. Onze belangrijkste drijfveer is bijdragen aan de kwaliteit van jouw dorp, jouw stad en jouw welzijn. 

Visie
Onze missie brengt met zich mee dat wij in de volgende verkiezingen (2022) in de top 3 van grote partijen willen komen met minimaal 8 zetels. Om daar te komen en om dat te verdienen willen we het volgende bereiken:

 • Invloed en besluitvorming dichter bij inwoners brengen.
 • Borgen dat de stem van de inwoners en hun grondrechten herkenbaar terugkomen in besluitvorming.
 • Het financiële beleid bij de gemeente bijsturen, waardoor onze stad minder afhankelijk wordt van grond -en gebouwenbezit en een draagbare en verantwoorde schuld heeft.
 • Meer aandacht voor specifieke buurtproblemen met een oplossingsgerichte aanpak.
 • Meer specifieke aandacht voor herkenbare groepen zoals ouderen, ondernemers, jongeren en gezinnen per beleidsonderwerp, zodat een breder draagvlak ontstaat en we elkaar beter begrijpen.
 • Initiatieven ontwikkelen om de werkgelegenheid in Apeldoorn te verbeteren.
 • Initiatieven ontwikkelen om de wachtlijst voor sociale huurwoningen sterk terug te brengen.
 • Dorpen en buitenwijken een meer herkenbare positie geven in de gemeente.
 • Samen met de inwoners een energietransitie opzetten die vooral logisch en geaccepteerd is.
 • Tegenmacht bieden tegen landelijk opgelegde regels die niet in het belang van de lokale inwoners en ondernemers zijn.
 • Versterken van onze ‘kroonjuwelen’ zoals onze natuur, onze regionale iconen en onze gastvrijheid.

Het GB Tienpuntenplan

Om onze missie en visie communicatief te ondersteunen hebben wij het GB Tienpuntenplan ontwikkeld.


Sponsoren en Doneren

Lokale politieke partijen ontvangen geen financiële steun vanuit het rijk. Partijen als VVD, CDA en D66 financieren hun lokale partijen wel met substantiële steun vanuit het rijk omdat ze in de Tweede Kamer zitten.

 

Daarom is GB Apeldoorn in belangrijke mate afhankelijk van sponsorgelden en donaties. Maar wel op voorwaarde dat die worden verstrekt zonder enige tegenprestatie door GB.