Verslag GB Infosessie Vaccinaties

Op 17 oktober 2020 organiseerde GB APELDOORN in het ontmoetingscentrum Het Bolwerk een informatiesessie over vaccinaties.

 

Vanwege de Corona maatregelen waren de ca. 50 gasten verdeeld over twee zalen, waarbij de sprekers elkaar volgens een strak schema afwisselden om voor de gasten een goed op elkaar aansluitende sessie te bieden. Onze fractievoorzitter Antoon Huigens verzorgde het eerste deel, waarbij hij de RIVM standpunten uiteenzette. Hierin werd uitgelegd waarom vaccinaties een belangrijke bijdrage leveren aan de gezondheid van onze bevolking.

 

Spreker Frank Ruesink is inmiddels een bekende spreker in Nederland. Hij heeft in zijn gezin een zeer aangrijpende ervaring gehad met een van zijn kinderen na een reguliere vaccinatie. Dat zette hem aan het denken en hij ging op onderzoek uit. Inmiddels wordt Frank gezien als een belangrijke lobbyist voor medische vrijheid, waarbij hij regelmatig contacten heeft met hoge ambtenaren en Kamerleden om zijn standpunten te delen.

De kern van Franks verhaal is dat de Nederlandse media, de politiek en de farmaceutische industrie veel te weinig aandacht besteden aan de kwaliteit van vaccins. Bewijzen stapelen zich op dat de vaccins verwoestende effecten kunnen hebben op met name kinderen. Ouders van jonge slachtoffers die daar al decennia lang over aan de bel trekken worden simpelweg niet gehoord, sterker nog, ze worden weggezet als lastpakken. In vaccins worden stoffen aangetroffen die daar absoluut niet in thuishoren en die een directe bedreiging vormen voor de gezondheid. Ook ontbreekt degelijk wetenschappelijk bewijs over de volledige werking van veel vaccins.

In zijn zoektocht naar eerlijke antwoorden op deze constateringen stuit Frank op een enorme weerstand vanuit de politiek. Zelfs het opvragen van openbare informatie wordt tegengewerkt. Beloftes van ministers om meer duidelijkheid te geven worden niet nagekomen en alle bewezen negatieve aspecten aan vaccins worden door de kopstukken in deze zaak zonder pardon van tafel geveegd. Ouders die chronisch zieke kinderen hebben en ouders die hun kinderen zelfs verloren hebben aan bijwerkingen van vaccins worden niet serieus genomen. Ze worden categorisch geweigerd als deelnemers aan ronde tafel bijeenkomsten die ten grondslag liggen aan beleid, daar waar de farmacie wel een belangrijke stem aan tafel krijgt.   

Het is om deze redenen dat Frank een belangrijk deel van zijn leven opoffert aan meer transparantie over vaccins, medische vrijheid voor burgers en voor een eerlijke en volledige vaccinatievoorlichting vanuit de overheid.

 

 

De andere spreker was Romy Quint. Vanuit de verantwoordelijkheid voor haar toen nog ongeboren kind werd zij door een expert getriggerd op de noodzaak van het hepatitisB vaccin voor baby's. Navraag leerde haar dat dit vaccin eigenlijk bestemd was voor een zeer kleine groep baby's (baby's van prostituees die een verwacht risico lopen), maar omdat alleen deze groep vaccineren werd gezien als discriminatie heeft de politiek besloten alle baby's dit vaccin toe te dienen! Op basis hiervan is Romy zich gaan verdiepen in het RijksVaccinatieProgramma en kwam daarin zeer verontrustende zaken tegen.

 

Zogenaamde vulstoffen die worden gebruikt bij vaccins blijken stoffen te bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Niets verhullende wetenschappelijke onderzoeken tonen dit aan. Het wordt door de politiek compleet terzijde geschoven en slachtoffers die erover klagen worden genegeerd.

Haar focus werd verbreed naar onderzoek naar de bedrijven achter de vaccins, op dit moment vooral AstraZeneca. Nederland heeft in een zogenaamde vaccinalliantie met Duitsland, Frankrijk en Italië een megacontract gesloten met deze farma-reus voor de levering van het corona vaccin dat in sneltreinvaart wordt ontwikkeld. Waar zij zich met name zorgen over maakt is de enorme verstrengeling van de farmacie met de politiek en de lange lijst van fraudeklachten aan het adres van deze leverancier. Daar waar de politiek de mond vol heeft van verantwoord ondernemen, wordt een mega contract gesloten met een leverancier met een bedenkelijke reputatie. Ter illustratie, AstraZeneca heeft al zeker 1 miljard aan boetes betaald voor gezondheidsschade door onbekende bijwerkingen, omkoping van huisartsen, op de markt brengen van niet goedgekeurde medicijnen, etc.

Romy pleit voor een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoeksbureau dat alle vaccins uitgebreid test alvorens ze op de markt kunnen komen en ook de lange termijn effecten in kaart brengt. Tot verbazing van de gasten bestaat een dergelijk instituut niet. 

 

Reacties van bezoekers

De bezoekers van deze GB Infosessie spraken vooral hun verbazing en ook waardering uit voor het feit dat een lokale politieke partij het lef had om ook het andere verhaal van vaccinaties te laten horen, maar wel met respect voor de goede kant van vaccinaties.

 

Een van de gasten;

 

"Dat is politiek die we graag willen zien in de gemeente, het eerlijke en complete verhaal. Prachtig om te zien dat dit kan."  

 

Sociale impact
Een van de bezoekers ontroerde de grote zaal met haar persoonlijke verhaal. Zij vertelde hoe haar kritische blik op vaccinaties in haar dorp in de gemeente heeft geleid tot sociale isolatie. Buren praten niet meer met haar en ze wordt door de omgeving weggezet als een antivaxxer die een gevaar is voor de rest.

Het raakt een aantal kernpunten waar GB APELDOORN voor staat. Vrijheid van meningsuiting, respect voor andere standpunten en recht op lichamelijke integriteit. Want als we dat verliezen, hebben we dan nog wel een democratie?

In deze videoblog van Frank Ruesink nog een mooie boodschap over verbinding naar aanleiding van de GB Infosessie en een vooraankondiging van een bijzonder event in Apeldoorn op 31 oktober 2020. 

 

Woord van dank

Het was een bijzonder event en GB APELDOORN zal periodiek meer van dergelijke events organiseren. Hou onze agenda daarom in de gaten. Wij danken vooral Agnes Bolwerk, de eventorganisator van GB APELDOORN, en alle vrijwilligers die deze bijeenkomst mogelijk hebben gemaakt.