Burgerlijke Ongehoorzaamheid

Onze aandacht werd getrokken door een YouTube filmpje van een bezorgde moeder die een uitweg zocht uit de toenemende verstikking door de Coronacrisis. Een moeder die het recht wil hebben om over het lot van haar eigen kinderen te beschikken.

 

En ze staat niet alleen. Honderden duizenden Nederlanders, nee miljoenen Nederlanders zijn helemaal klaar met de disproportionele maatregelen uit Den Haag. Maatregelen die onze samenleving uit elkaar rukken en tegenover elkaar zet. Er is een onuitgesproken oorlog aan de gang tussen de wappies en de flappies (iemand die zijn oren laat hangen naar het Haagse woord)

 

De mevrouw uit het filmpje is een schrijnend voorbeeld wat er gaande is in onze samenleving. Een liefdevolle moeder, die in alle oprechtheid haar hart wilde laten spreken, zonder over de grens te gaan. Het kostte haar een schrikaanjagend controlerend avondbezoek aan huis, zonder vooraankondiging, van twee politieagenten in vol uniform, waarin ze werd beschuldigd van opruiing. En dat is strafbaar, aldus een strenge politieagent. Ze was verklikt door buurtbewoners die haar actie op YouTube hadden gezien en de politie heimelijk hadden gebeld.

 

Ondertussen volgt het ene schandaal na het andere schandaal zich op in politiek Den Haag. En wordt onze samenleving met miljarden aan schulden opgezadeld, tegengeluid ruchtsichlos van tafel geveegd, worden tienduizenden ondernemers over het randje van de afgrond geduwd en rijzen zelfmoord, gezinsproblemen en psychische problemen de pan uit. Ons land is in totaal verval maar het blijft akelig stil in Nederland.

 

Wie zijn of haar hoofd boven het maaiveld uitsteekt om tegenkracht te bieden aan de disproportionele maatregelen van deze regering wordt monddood gemaakt door de media, verbannen door CEO’s van commerciële social media platforms, door de politie behandeld als een misdadiger en verketterd door ‘sociaal correcte medeburgers’. De vrijheid van meningsuiting wordt op schandalige wijze van de burger afgepakt. 

 

HET POLITIEKE DILEMMA

Als GB Apeldoorn zitten wij met een ingewikkeld dilemma. Ook bij GB zetten we levensgrote vraagtekens bij alle afgekondigde maatregelen. Maken we ons ernstig zorgen over de ‘collateral damage’, die inmiddels uitgroeit tot een volksbedreiging van ongekende proporties.

 

Maar als we ons daarover uitspreken, worden we door diezelfde krachten direct tot de orde geroepen op een manier die zijn weerga niet kent. Zelfs een klein symbolische protest, zoals bijvoorbeeld die ene keer dat een van onze fractieleden aankondigde het gemeentehuis te willen binnentreden zonder mondkapje om aan een raadsvergadering deel te gaan nemen, werd met een bijna angstaanjagende agressie de kop ingedrukt door de zittende partijen.

 

Geen enkele aandacht voor de overtuigende wetenschappelijke bewijzen dat een mondkapje geen effect heeft. Geen enkele ruimte voor discussie of compassie, maar direct een keiharde afrekening. Dat is onze samenleving anno 2021 geworden en we moeten en kunnen dat niet accepteren. Misschien moeten we eens wat ongehoorzamer worden met elkaar.

 

 

Niemand zal vandaag ontkennen dat Rosa Parks terecht weigerde in de bus op te staan voor een witte passagier. Maar haar daad was, op dat moment, niettemin illegaal.

 

 

 

MATTHIJS VAN DE ZANDE

Universitair docent in de politieke filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, Mathijs van de Zande, schreef iets meer dan twee jaar geleden een zeer boeiend stuk over burgerlijke ongehoorzaamheid.

 

Hij legt uit hoe men, door de wet te breken, probeert het democratische besluitvormingsproces of de rechtspraak van buitenaf te beïnvloeden. Hij gaf toen al aan dat die ongehoorzaamheid steeds vaker tot maatschappelijk en politiek onbegrip leidt. Maar volstrekt onterecht in zijn ogen.

 

Van de Zande: “Iedere democratische samenleving moet tegen een beetje ongehoorzaamheid kunnen. Sterker nog: de democratie heeft juist groot belang bij burgers die buiten de lijntjes durven te kleuren – zelfs wanneer ze daarbij de wet overtreden.

Er zijn verschillende rechtsfilosofische gronden waarop burgerlijke ongehoorzaamheid gelegitimeerd kan worden. Bijvoorbeeld omdat een specifieke wet of beleid achterhaald is, of omdat ze onverenigbaar is met de fundamentele waarden van (een groot deel van) de samenleving”

 

Hij vervolgt: “Vrijwel niemand zou vandaag de dag nog ontkennen dat Rosa Parks terecht weigerde in de bus op te staan voor een witte passagier. Maar haar daad was, op dat moment, niettemin illegaal.

 

Men legitimeert burgerlijke ongehoorzaamheid ook wel door te stellen dat het de enige manier is om een onzichtbare misstand onder de publieke aandacht te brengen. Door ongehoorzaam te zijn, en dus tegen de geldende regels en wetten in te gaan, stelt men die grenzen juist ter discussie”

 

 

Tijd voor een eigen sociaal experiment?

 

 

HET SIGNAAL

Het lijkt alsof ons land wordt geregeerd door een in zijn eigen fobie gevangen groepje bovenbazen. De politiek volgt die adviezen zonder enige terughoudendheid op. De beschikbaarheid van IC-bedden, die in aantallen natuurlijk al lang verveelvoudigd hadden kunnen worden, bepaalt heden ten dage de vrijheid van miljoenen Nederlanders.

 

Aandacht voor het grote leed dat deze maatregelen tot gevolg hebben dringen niet door de vestingmuren van het parlement. GB Apeldoorn liet al meermalen weten dit buitenproportioneel te vinden.

 

Met de nu aangekondigde verlenging van de avondklok is volgens ons echter de limiet bereikt.

 

Er moet iets gebeuren om duidelijk te maken dat die grens is bereikt. Misschien wel een eigen sociaal experiment. In de geest van de wet en uiteraard volkomen geweldloos.

 

Stel dat iedereen vanaf vandaag voortaan elke dag om 21:00 naar buiten gaat? Na het avondeten en alle andere verplichtingen na je werk of (gezins)activiteiten. Om in de voortuin, voor de deur op straat of op de galerij even een praatje te maken met de buren. Vragen of alles goed gaat, hoe zij de lockdown ervaren, of ze misschien hulp nodig hebben?

 

En als de buurman of buurvrouw een mondkapje op wil houden is dat prima. En de anderhalve meter wordt natuurlijk netjes in ere gehouden. En als er buren liever binnen blijven, dan zwaaien we even vrolijk naar ze en nodigen ze uit om toch heel even naar buiten te komen. Gewoon even een uurtje kletsen. Kopje koffie in de hand, aandacht en warmte voor elkaar. Omdat dat echt geen kwaad kan.

 

Niemand wordt daarmee in gevaar gebracht, zeker buiten niet. Lekker even lachen en de dag delen met elkaar. Samen laten zien dat het ook anders kan. Wij noemen het ‘HET VEILIG MET VRIJHEID SIGNAAL’. Om met die gezelligheid en vrijheid heel het land te laten zien dat deze maatregelen echt allemaal veel te ver gaan.

 

En om een duidelijk signaal af te geven aan de lokale en landelijke politiek, dat alleen wetenschappelijke consensus tussen experts uit een breed veld van disciplines recht geeft tot het afvaardigen van regels die de grondrechten van de burgers zo ingrijpend aantasten.

 

LIKE & SHARE

Ben je het eens met onze visie op de disproportionele maatregelen die ons land zo hard treffen? Like & share dan dit bericht en wie weet komt er een nieuwe beweging op gang in onze mooie stad. Een beweging die met respect en liefde laat zien dat het allemaal veel te ver gaat. Ben je het niet eens met onze visie, dan hopen we in ieder geval dat je andere meningen respecteert omdat dit uiteindelijk de kern is van een goed functionerende democratie.

 

HET VEILIG MET VRIJHEID SIGNAAL

Een Apeldoorns initiatief om allemaal om 21:00 naar buiten te gaan, voor onze vrijheid, voor onze kinderen, voor onze democratie en voor onze rechten.

 

 

Hier is de link naar het bewuste YouTube filmpje.