Domein Financiën - werkkansen

 • Werk op Inwonergroei afstemmen
  GB ziet graag een werkgelegenheidsbeleid dat ook synchroon loopt met de bevolkingsgroei en de verschillende leeftijdsgroepen daarin. Apeldoorn is een aantrekkelijke groene stad en heeft veel aantrekkingskracht op Nederlanders die in het westen wonen. Maar we zien ook een groeiende stroom mensen uit het oosten zich in Apeldoorn vestigen. Daar moeten we op anticiperen.
 • Maakindustrie
  GB ziet goede kansen om meer schone maakindustrie naar Apeldoorn te halen. We hebben op dit gebied een rijke historie en willen een ander geluid dan de jarenlange mantra van VVD/CDA/D66 om bedrijven aan te trekken voor hoogopgeleiden. De realiteit is dat het aantal hoogopgeleiden in Nederland maar een klein percentage vormt van de totale 'workforce'.
   
 • Agrarische sector
  De werkgelegenheid in de agrarische sector moeten we koesteren. Boeren worden steeds verder in het nauw gedreven door stikstofnormen, water -en natuurbeleid en daar wil GB een einde aan maken. Nederland is wereldkoploper op het gebied van landbouwtechnologie en Apeldoorn huisvest het internationale hoofdkantoor van Royal Agrifirm, een van de topbedrijven in deze sector met vestigingen in 16 landen.

  We hebben alles in huis om Apeldoorn de agrarische hoofdstad van Nederland te maken. Door internationale beurzen naar Apeldoorn te halen kunnen we ook een goede impuls geven aan onze economie, werkgelegenheid, horeca en detailhandel.

  Maar misschien is nog wel het belangrijkste dat voedselvoorziening in de komende jaren zwaar onder druk komt te staan. Dan kun je het maar beter het beste van het beste dicht bij huis houden. Voedsel is en blijft een primaire levensbehoefte.

 • Hou jeugd binnen de gemeente
  GB wil stimuleren dat jeugd na hun voortgezette opleiding werk vinden in onze gemeente. Omdat 60% van de werkenden uiteindelijk een carrière maakt die niet aansluit bij hun opleiding moeten we onderkennen dat praktijkervaring een veel belangrijkere rol moet krijgen in het opleidingsgebouw.

  Als eerste stap willen we daarom onderzoeken hoe we jongeren meer werkervaring kunnen bieden om met een breder perspectief naar werk en opleiding te kunnen kijken.