Domein Financiën - subsidies & investeringen

 • Nutsvoorzieningen
  GB wil een hernieuwde discussie over nutsvoorzieningen (voorzieningen in het algemeen belang van inwoners, zoals elektriciteit of riolering) die wij als gemeente hebben uitbesteed aan commerciële partijen en waar de gemeente dan aandeelhouder in is. De focus op commercie in combinatie met nutstaken is precair. Een heroriëntatie op dit punt is broodnodig.
 • VNOG (Veiligheidsraad Noord-Oost Gelderland)
  De VNOG (Brandweer en crisisbeheersing bij rampen en ongevallen) heeft financiële problemen vanwege investeringen in centralisatie van de 22 aangesloten gemeenten bij deze organisatie. Onder meer de brandweer kampt daardoor met lange aanrij-routes en tijden. GB wil een brandweereenheid in elk dorp, gebaseerd op vrijwilligers zoals dat in het verleden ook was.

  Apeldoorn heeft een leidende rol in de VNOG, GB wil zien dat wij die leiding ook echt pakken op basis van duidelijke wensen en eisen van inwoners.

 • Subsidies en besteding gemeenschapsgeld
  De kostenoverschrijdingen van het nieuwe Marktplein, het Gemeentehuis maar ook cultuurprojecten zijn niet acceptabel. Extern onderzoek naar deze kostenoverschrijdingen laten een verontrustend beeld zien van een angstcultuur binnen de gemeente die leidt tot verkeerde beslissingen. Dat moet anders.

  Daarnaast heeft GB de volgende standpunten.
 1. Armoede in onze gemeente oplossen gaat voor leuke projecten.
 2. Kijk bij elk besluit naar nut en noodzaak.
 3. Besteed alleen geld aan projecten waar een meerderheid van de inwoners ook echt achter staat.
 4. Controleer beter of subsidies ook aan het doel besteed worden.
 5. Budgetoverschrijdingen alleen na unaniem besluit van de raad o.b.v. goede en transparante onderbouwing.