Domein Financiën - inkomen & bijstand

 • Menselijke bijstand (zie ook domeinen zorg en welzijn)
  Omdat de koopkracht steeds meer onder druk staat door inflatie, viruspandemie na virus pandemie en de verwachte gevolgen van de klimaatagenda, zijn het vooral de inwoners die afhankelijk zijn van sociale vangnet uitkeringen die als eerste worden geraakt.

  Als samenleving moeten we borgen dat deze situaties niet tot armoedeval leiden. De toenemende vraag bij voedselbanken is al een teken dat we op een glijdende schaal zitten. GB wil dat Apeldoorn trots is op haar minimabeleid en zal initiatieven ontwikkelen om financiële zekerheid te waarborgen voor haar inwoners.

  Onder deze aandachtsgroep vallen ook langdurig werkelozen. Samen met bedrijven en opleidingsinstituten willen we een extra stap zetten in het vinden van creatieve oplossingen om deze groep weer bij het arbeidsproces te betrekken.
 • Gemiddelde jaarinkomen omhoog
  Het gemiddelde bruto jaarinkomen in Apeldoorn ligt op ca. € 26.000. Per wijk zien we grote verschillen met als piek een bruto jaarinkomen van ca. € 48.000 in de wijk Berg & Bos. Het spreekt voor zich dat hoe hoger het gemiddelde ligt, hoe beter dat is voor onze economie en samenleving.

  GB wil onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het gemiddelde inkomen in Apeldoorn over een zo breed mogelijk vlak te verbeteren. Zo kan bijvoorbeeld vanuit een milieuperspectief gedacht worden aan extra vergoedingen als je woont en werkt in de gemeente.

  Of ervoor zorgen dat elke vrijwilliger de maximale vergoedingen ontvangt die fiscaal mogelijk zijn en mantelzorgers wijzen op de (helaas zeer beperkte) vergoedingsmogelijkheden die er zijn.
 • Crowdfunding
  Daarnaast wil GB een omgeving creëren waarbij inwoners meer spaargeld investeren in eigen gemeenteprojecten om een beter rendement op eigen vermogen te ontvangen. Het steekt GB dat de spaarrente op NUL staat, daar waar banken nog steeds gigantische winsten maken en de belastingdienst spaargeld boven bepaalde grenzen dan ook nog eens belast.

  Handelaren die bijvoorbeeld Apeldoornse grond opkopen voor zonnepanelen en met het verhandelen daarvan miljoenen verdienen is totale waanzin. Dat rendement moet terechtkomen bij onze inwoners via de inbreng van spaargeld.