Domein Zorg - ziekenhuizen

 • Verschraling
  In Nederland tellen we 4 ziekenhuizen op 1 miljoen inwoners. In Duitsland zijn dat er 19 en in België 11 (Bron: Zorgeconoom Arne Bouma). Afgezien van de discussie of dat een bedreiging voor onze gezondheid is, betekent het in ieder geval dat deze ziekenhuizen dan ook de belangrijkste disciplines in voldoende mate kunnen aanbieden. Denk dan aan spoedeisende hulp, kraamzorg en intensive care.

  In Apeldoorn zijn we aangewezen op ziekenhuis Gelre, die ook een locatie beheert in Zutphen. De relatieve verhouding (twee ziekenhuizen op ca. 350.000 inwoners) is voor inwoners positief en ook de financiële situatie van Gelre is de laatste jaren licht verbeterd. Maar het is niet allemaal koek en ei bij het ziekenhuis.

  Personeelstekorten, toenemende zorgvraag, strengere kwaliteitseisen en toenemende druk op de financiën kunnen het ziekenhuis snel in de rode cijfers drukken. De onlangs (november 2021) aangekondigde opnamestop is daarvan een verontrustend signaal.

  GB zal de verdere signalen over verschraling van zorg scherp volgen en wil borgen dat de basisvoorzieningen op een juist niveau komen en blijven. Daarnaast willen we meer inzicht krijgen welke specialistische terreinen goed passen in onze regio om kansen voor Gelre en de werkgelegenheid in Apeldoorn te vergroten.

  GB is kritisch op salarissen van bestuurders in raden. Bij Gelre blijken die allemaal tegen de maximale norm van € 200.000 per jaar te zitten. Dat vinden wij verontrustend en willen onderzoeken of dit kan worden gematigd, zeker in het licht van de ondermaatse vergoeding voor de 'handen aan het bed'. Meer geld naar feitelijke zorg, minder naar bestuur, daar maakt GB zich sterk voor binnen de ruimte die we daarin hebben.
 • Verschillen in zorg
  Wie weleens te maken heeft gehad met zorg in ziekenhuizen in diverse regio's weet dat daar grote verschillen zijn. Ook de overdracht van patiënt-informatie van het ene naar het andere ziekenhuis leidt vaak tot fouten of misverstanden. Als je als patiënt daar niet zelf scherp op bent ligt een fout op de loer. Soms met verstrekkende gevolgen.

  Voor zover we daar vanuit de lokale politiek kunnen bijdragen aan verbetering, staat GB daar volledig voor open en zullen we dat op alle mogelijke manieren ondersteunen. Tenslotte is het welzijn van inwoners een van onze primaire aandachtsgebieden.
 • Parkeren
  Sinds enkele jaren is betaald parkeren ingevoerd bij Gelre. Een vreemd besluit vinden wij en bepaald niet inwonervriendelijk. Gelre is een zelfstandig bedrijf die dat kan besluiten, maar GB wil met het Gelre in gesprek om te onderzoeken of dit kan worden teruggedraaid.