Domein Zorg - sociaal beleid

Het sociaal beleid is een aandachtsgebied dat zowel de domeinen Zorg als Welzijn raakt. Daarom verwijzen wij voor bepaalde onderwerpen naar het domein welzijn waar deze onderwerpen al zijn besproken.

 • Corona & QR-pas
  We willen hier heel duidelijk over zijn. Vaccinatie is een vrije keus en wij zijn uitgesproken tegen de QR+ pas.

  Met de QR+ pas bedoelt GB dat aan de huidige QR-pas, naast vaccinatiestatus, andere informatie en toegangsbeperkingen kunnen worden gekoppeld. En dan is er nog het risico dat hackers (een deel van) je leven kunnen overnemen via een QR+ pas.. Veruit de meeste gebruikers van smartphones zijn niet elke dag bezig met phone security en criminele bedreigingen.

  Wat de Corona aanpak betreft, inclusief de opvolgende varianten, is GB zeer kritisch op het landelijk opgelegde beleid en vooral het vrijwel kritiekloos opvolgen daarvan door onze Burgemeester en Wethouders. We zijn in anderhalf jaar van 'veilig na eerste shot' tot 'nooit meer veilig zonder shots' gegaan. De gevolgen van dit disproportionele beleid zijn verstrekkend, zowel sociaal als financieel.

  Vooral de tweedeling die hierdoor ontstaat en de toenemende roep om ongevaccineerden buiten de samenleving te plaatsen is een ongekend fenomeen dat we nooit als samenleving mogen accepteren. Temeer ook omdat opschaling van zorg en alternatieve behandelmethoden heel veel leed en druk op de zorg kunnen voorkomen, maar daar wordt niets in geïnvesteerd.

  Wat de QR+ pas betreft zal GB alles doen om inwoners duidelijk te maken dat hiermee een monster-app op je telefoon wordt geïnstalleerd. De meeste inwoners hebben hier nog niet bij stilgestaan en zien de QR-pas als makkelijke toegang tot winkels, horeca en andere faciliteiten i.v.m. Corona.

  De QR+ pas opent toegang tot jouw spaargeld en andere bezittingen, alle medische gegevens, weet precies waar jij bent, wat jij doet, of je wel gezond genoeg leeft en ga zo maar door. De Westerse wereld kijkt met belangstelling naar China die hier al heel ver mee is. Als je in China niet voldoende sociale punten scoort via de app dan kun je bijvoorbeeld niet meer naar het buitenland vliegen voor een vakantie.
 • Kindertoeslagschandaal
  Inmiddels is een flinke ambtelijke kerstboom opgetuigd om de slachtoffers van deze affaire te helpen uit de ellende te komen. Door jarenlang desastreus en onmenselijk VVD/CDA beleid is deze groep mensen volstrekt onwettig en onterecht diep in de afgrond gestort.

  In Apeldoorn zijn naar schatting 240 gezinnen betrokken. En daarnaast zijn er ook nog toeslagenslachtoffers die hetzelfde lot is overkomen, maar geen kindertoeslag hadden. Voor deze groep onderzoekt het ministerie nog hoe dat kan worden opgelost.

  GB heeft hier twee speerpunten. Ten eerste is dat het nauwlettend volgen van dit nieuwe ambtenarenapparaat. Worden slachtoffers snel geholpen en respectvol behandeld?

  Ten tweede is dat het controleren van de ondersteuning vanuit de gemeente, die een belangrijke rol vervult in de re-integratie en het emotionele herstel. Een specifiek onderdeel daarin is de uithuisgeplaatste kinderen. Die moeten zo snel mogelijk terug naar hun ouders.
 • Zonder geld geen gemeente
  In de afgelopen jaren zijn veel Rijkstaken ondergebracht bij de gemeente. Nu juicht GB decentralisatie toe, maar het lijkt er steeds meer op dat dit vanuit de landelijke VVD/CDA/D66 een ordinaire bezuinigingsoperatie is. Er is structureel te weinig geld om dit goed en efficiënt in te richten. Dit leidt tot enorme problemen voor inwoners.

  Daarom zegt GB; een directe stop op nog meer decentralisatie en eerst de huidige taken financieel en operationeel solide inrichten. Om dit kracht bij te zetten vindt GB dat Apeldoorn zich actief moet aansluiten bij "Raden in Verzet'.