Domein Zorg - kinderopvang

 • Werkdruk
  De werkdruk in de kinderopvang is zeer verontrustend. Voor het eerst in 20 jaar hebben in 2021 medewerkers geprotesteerd tegen deze verstikkende situatie. Dat is een teken aan de wand. Groepen worden groter, steeds meer taken worden aan het takenpakket toegevoegd en de administratieve druk is een zwaar blok aan het been.

  Daarbij speelt ook dat salarissen onder druk staan en het management een beleid voert dat meer gericht is op winst dan op zorg. Een recept voor gegarandeerde problemen.

  Kwalitatieve kinderopvang is voor werkende ouders essentieel en geeft ook rust op het werk. De gemeentelijke politiek moet daar waar dat kan deze bedrijven ondersteunen met slimme en creatieve oplossingen om die druk te verminderen en kritisch zijn op organisaties die hun primaire taak teveel uit het oog verliezen.

 • Huisvesting
  In de komende tien jaar zal het aantal schoolkinderen blijven dalen (Bron: CBS). Voor kleinere scholen betekent dit vaak sluiting en opgaan in grotere scholen. De vraag is of dit een goede verschuiving is. GB ziet kansen voor kleinere scholen om bijvoorbeeld delen van het gebouw in te richten voor kinderopvang.

  Hiermee kunnen gezinnen kinderen ook dichter bij elkaar houden en kunnen kleinere scholen hun financiële positie verbeteren. GB wil samen met kinderdagverblijven en kleinere scholen onderzoeken of dit een haalbaar alternatief blijkt.