Domein Zorg - jeugdzorg

 • Zullen we gewoon weer lokaal gaan doen?
  Wijkteams, meldpunten, Centrum Jeugd en Gezin, Veilig Thuis NoordOost Gelderland, etc.. Het is een wirwar van organisaties waarbij gezinnen vaak door de bomen het bos niet meer zien en waar ook regelmatig onbegrijpelijke beslissingen worden genomen.

  Door regionalisatie, kostentoename en inefficiëntie wordt het voor gezinnen bijna een drempel om hulp te vragen. Inwoners weten niet waar ze aan toe zijn en worden een speelbal van systemen, protocollen en verdienmodellen. Dat moet echt anders. Meer lokaal, meer onder eigen toezicht.
 • Ouders bepalen
  GB wil dat ouders de regie terugkrijgen in deze dienstverlening. Niet lijdend maar leidend. Binnen Europa kent Nederland het hoogste percentage uithuisgeplaatste kinderen. Dat is meer dan verontrustend, sterker, wat ons betreft volstrekt onacceptabel. We zien dat rechters klakkeloos adviezen overnemen voor uithuisplaatsing.

  Dat betekent dat in het proces daarvoor veel meer controles moeten zitten. Daar willen we hard aan werken.
 • Kinderen; onze liefde en onze toekomst
  GB maakt zich ernstige zorgen over de toestanden bij Jeugdzorg. Als gemeente moeten we daar een leidende rol in nemen en incompetentie en desinteresse keihard aanpakken. Of dat nu gaat om 'Onder Toezicht Stelling', opname in woongroepen, of opname in een gesloten inrichting.

  We zien dat kinderen die hiermee te maken krijgen niet de liefde krijgen die ze zo hard nodig hebben, maar een nummer zijn in een kostprijsmodel. Het weghalen van kinderen uit hun gezinssituatie is een zeer zware ingreep, die op vele terreinen diepe wonden slaat. En om precies die reden moeten wij als samenleving eisen dat er NUL twijfel is voordat zo'n stap kan worden gezet. Dat is wat wij als GB willen borgen.
 • Vraag het de jeugd zelf!
  Via onze JOGB (Jongerenorganisatie GB) horen we ook van de jeugd zelf dat het niet deugt bij Jeugdzorg. Hier lees je wat jongeren zelf zeggen over Jeugdzorg.