Domein Zorg - GGZ

 • Vertrek uit Apeldoorn
  Met de verkoop van het GGNet terrein maakt GB zich zorgen over de continuïteit van psychische hulp voor inwoners. De wachttijden zijn nu al tussen de 5 en 9 maanden voordat een behandeling überhaupt start (Bron: GGNet). Dat is voor de betrokkenen en hun directe omgeving een volkomen onacceptabele situatie.

  GB wil samen met partijen onderzoeken waar de knelpunten liggen, hoe de instroom kan worden teruggedrongen via preventie en wachttijden voor onze inwoners minimaal halveren.

 • Klachten over zorg
  We horen van inwoners die gebruik willen/moeten maken van de diensten van GGNet dat er veel mis gaat. Dat wil GB verder onderzoeken en concreet maken, waarna we met de zorgpartners in overleg gaan om verbeterplannen uit te werken. De focus van zorgverleners dient primair te zijn gericht op directe en snelle hulp.

  Alle andere activiteiten die deze kernactiviteit verwateren moeten kritisch worden beoordeeld. Zeker gelet op de vele tientallen miljoenen die de gemeente hieraan besteedt.
 • Focus op grootste instroom
  Uit het jaarverslag 2020 van GGNet blijkt dat bijna 40% van alle hoofddiagnoses angst -en depressieklachten betreffen. GB wil samen met zorgpartners onderzoeken welke preventieve of pré-zorg trajecten kunnen worden ingezet om dit percentage terug te dringen.

  GGNet zou zich naar onze mening moeten focussen op de specialistische zorg, zoals inwoners met persoonlijkheidsstoornissen, schizofrenie en andere levensontregelende stoornissen.