Domein Wonen - SmartCity & ICT

 • Willen we wel mee in 5G?
  Er is nog veel discussie over de gevolgen van 5G voor jouw gezondheid. Stralingsziekte is een onderwerp dat meer moet worden uitgediept. De gemeente is er voor verantwoordelijk de huizen van inwoners die hier aantoonbaar gevoelig voor zijn stralingsvrij te maken. Dat vraagt om grote investeringen en GB vraagt zich af of dit een weg is die we moeten inslaan.

  We willen eerst een helder rapport hebben van de mogelijke gezondheidsrisico's (de voors en tegens) en inzicht hebben in mogelijke alternatieven, alvorens verdere beslissingen te nemen over deze draadloze netwerken.
 • SmartCity
  De huidige ambities van de gemeente om van Apeldoorn een Smart City te maken op basis van het gedachtegoed van de WEF (World Economic Forum) vindt GB een zeer verontrustende ontwikkeling.

  Zo heeft de verantwoordelijke wethouder Wim Willems (van Lokaal Apeldoorn) recent een deal gemaakt met een bedrijf om overal in Apeldoorn witte kastjes op te hangen, die allerlei zaken gaan meten en vrij WiFi in Apeldoorn gaat aanbieden. Daarvoor investeert het bedrijf maar liefst ca. 18 miljoen euro zonder tegenprestatie van de gemeente!

  GB staat op het standpunt dat dergelijke initiatieven, die potentieel een ernstige bedreiging kunnen vormen voor de privacy van inwoners, uiterst terughoudend en kritisch moeten worden behandeld en in zeer goed overleg met inwoners moet plaatsvinden. En al helemaal als een bedrijf daar zulke bedragen in investeert zonder een tegenprestatie daarvoor te vragen. 

  We willen weten waarom het bedrijf dit gratis doet, wat hun achterliggende businesscase is, wat het einddoel is van de WEF met het concept van een Smart City, waarom Apeldoorn is geselecteerd, wat de 'witte kastjes van Wim' in de toekomst kunnen gaan meten en analyseren, wie eigendom is van alle data die wordt verzameld en geanalyseerd en welke organisaties daar toegang toe hebben of krijgen.

  En ook wat er in jouw smartphone wordt geïnstalleerd als je gebruik maakt van dit gratis WiFi en of het mogelijk is dat de data uit de witte kastjes gekoppeld kunnen worden aan de QR-app. Met die antwoorden gaan we eerst terug naar de inwoners om ze te vragen of ze achter een dergelijk initiatief kunnen staan.
 • QR+ pas
  GB is uitgesproken tegen de invoering van een QR+ pas. Dat is de huidige coronapas, maar dan uitgebreid met volg en controle software en gekoppeld aan je financiële, medische en andere gegevens. Wij willen niet dat Apeldoorn een gluurstad wordt van haar inwoners.

  Wij zijn tegen elke vorm van systemen die de vrijheid van mensen beperkt, censuur toepast en zelfs bepaald gedrag kan afdwingen. Het wordt ook wel de globalistische agenda genoemd of autocratie (alle macht bij een kleine groep mensen), waarbij er totale controle over de mensheid wordt nagestreefd. Ook in deze discussie speelt het World Economic Forum een belangrijke rol. Zeer verontrustend. 
 • Cybersecurity
  Met de steeds verdere uitbreiding van allerlei netwerken en het toenemende aantal apparaten die aan die (draadloze) netwerken zijn gekoppeld, worden privacy en databescherming een groeiende zorg. Zeker als we in de media lezen dat zelfs grote bedrijven als bijvoorbeeld GGD, UWV en andere grote instanties regelmatig securitylekken rapporteren aan de toezichthouder.

  Het gaat dan om de bescherming van privacy en beveiliging van data van zowel de gemeente, bedrijven als woningen. De gemeente heeft een belangrijke taak om haar inwoners daarvoor te waarschuwen via preventie en educatie. De ontwikkelingen gaan momenteel razendsnel en het is zorgelijk hoeveel inwoners maar zeer beperkt de werkelijke risico's kennen van online zijn.

  De fysieke voordeur zit vaak stevig op slot, daar waar de digitale voordeur wagenwijd open staat. Een buitenkansje voor cybercriminelen. GB wil voor de bescherming van privacy en de beveiliging van data een flinke stap voorwaarts zetten. Daarvoor moeten de huidige preventie -en educatiemiddelen goed tegen het licht worden gehouden en moet er specifieke aandacht komen voor ouderen, die hierin zeer kwetsbaar zijn.
 • Blockchain City
  Door de introductie van cryptocurrency is inmiddels bekend dat de achterliggende blockchaintechnologie van onschatbare waarde is om veel administratieve processen volledig en transparant te automatiseren. Van grondeigendom tot het aanvragen van vergunningen, het kan volledig open en foutloos door blockchain worden uitgevoerd.

  En niet onbelangrijk, blockchain maakt geen onderscheid in mensen, zoals bijvoorbeeld in de kindertoeslagaffaire. Alles dat wordt uitgevoerd met blockchain is voor iedereen volkomen traceerbaar.

  Een ander interessant concept binnen blockchain zijn de blockchain stemsystemen. Hierdoor wordt het veel makkelijker om op belangrijke onderwerpen de stem van inwoners te inventariseren op een snelle, goedkope en volledig controleerbare wijze. Geen stemfraude meer en eerlijk inzicht in de stem van het volk.
 • Centrum Wifi
  GB wil graag dat iedereen die ons stadscentrum bezoekt kan beschikken over goede, veilige en gratis Wifi van de gemeente, dus niet van een commercieel bedrijf uit het buitenland. Niet meer per bedrijf inloggen, maar één systeem voor het gehele centrum waarbij privacy 100% wordt gewaarborgd. Ook vrije oplaadplekken voor telefoons moeten ruim beschikbaar zijn. Dat is ook veilig voor de jeugd waarbij bereikbaarheid met vrienden en familie soms cruciaal is.

 • SmartVillage
  Als inwoners tot de conclusie komen dat er een SmartCity systeem moet komen, dan betekent dat voor GB dat daar ook de  SmartVillage bij hoort. Daarmee bedoelen we dat dorpen integraal worden meegenomen in alle plannen en ook volledig moeten kunnen meeprofiteren van de voor inwoners goede ontwikkelingen. Ze betalen immers ook dezelfde belastingen als andere inwoners.