Domein Wonen - slim wonen

 • Bestaande bouw verhogen
  We hebben al stilgestaan bij de woonomgeving, maar deze rubriek toegevoegd om extra focus te vragen voor meer en betaalbare woningen in Apeldoorn. Zo wil GB onderzoeken of het mogelijk is bepaalde bestaande bouw verder te verhogen waar dat kan en tot een hoogte die niet tot overlast leidt voor direct omwonenden.
   
 • Van kantoor naar woonkamer
  Met alle ontwikkelingen rondom thuiswerken en verdere digitalisering van diensten, voorzien we een overschot aan kantoorruimte. Die moet meer ingezet worden om om te bouwen naar woonunits. Omdat deze kantoren vaak in de buurt van het centrum liggen en goede OV-verbindingen hebben is dit vooral interessant voor de jeugd en ouderen.
 • Duurzame en snelle alternatieven
  We hebben het al genoemd, houtskeletbouw maar ook andere bouwmethoden moeten meer de ruimte krijgen in onze gemeente. Alles wat duurzaam en snel is moet voorrang krijgen op traditionele betonbouw, dat ook nog eens sterk milieubelastend is en ernstig wordt beperkt door landelijke stikstofnormen.
 • Off Grid Wonen
  GB is ook geïnteresseerd in 'Off Grid' of 'Autarkisch' wonen. Dit is een woonvorm waarbij je woning op geen enkele voorziening is aangesloten omdat je alles op je eigen grond regelt. Met de verwachte problemen rond de energietransitie en de exploderende kosten van energie een alternatief waar we in Apeldoorn zeker meer aandacht voor willen vragen.

  We zouden vooral ook met dorpen willen bespreken op welke wijze deze woonvorm kan worden opgenomen in deze gebieden.
 • Bouwen over de A1
  Het is een uiterste optie, maar zeker geen hoofdprioriteit. Eerst de bestaande situatie goed in kaart brengen en daar waar verantwoord en vooral acceptabel voor inwoners op een slimme manier meer woonruimtes creëren. Of over de A1, als dat ooit realiteit moet worden, hoogbouw meer plek kan krijgen is iets wat we zullen voorleggen aan inwoners.

 • Erfbouw
  In buitengebieden is er vraag naar de bouw van één of enkele kleine wooneenheden op eigen erf voor bijvoorbeeld volwassen geworden kinderen of andere inwoners die graag buitenaf willen wonen. GB wil hier ruim baan voor.
 • Geen doelgroepbouw
  Mensen met een bepaalde achtergrond en ouderen of jongeren in aparte wijken of gebieden? Het blijkt niet te werken en komt de sociale cohesie niet ten goede. Een goed doordachte mix heeft wat GB betreft altijd de voorkeur. Wonen zoals de samenleving is.

 • Vakantiewoningen naar permanente bewoning
  Er wordt al jaren over gesproken. Wel of niet legaliseren. Gelet op de huidige wooncrisis is dit een onderwerp waar nu voor eens en voor altijd duidelijkheid over moet komen. Een deel van de bewoners van vakantiewoningen houden in de gemeente nog woningen aan die dan ook vrij kunnen komen. 

 • Kamerverhuur
  De landelijke politiek wil oudere mensen die in grotere huizen wonen daar uit jagen. Dat vindt GB totale onzin. Deze inwoners hebben jarenlang gewerkt voor eigendom van de woning. Bovendien is er vaak ook geen goed alternatief om naar te verhuizen. Maar wat we wel willen onderzoeken is of er interesse is bij deze groep inwoners om kamerverhuur aantrekkelijker voor ze te maken.

 • Tiny houses en mobiele woningen
  Vooral jongeren veranderen vaak van baan of omgeving. Om Apeldoorn aantrekkelijker te maken voor deze groep inwoners wil GB met hen onderzoeken of kleinere en mobiele woningen goed kunnen passen bij hun leefstijl. De uitkomsten daarvan willen we zo snel mogelijk vertalen in beleid en uitvoering.