Domein Wonen - slim wonen

  • Hoogbouw verhogen. We hebben al stilgestaan bij de woonomgeving, maar deze rubriek toegevoegd om extra focus te vragen voor meer en betaalbare woningen in Apeldoorn. Zo wil GB onderzoeken of het mogelijk is bepaalde bestaande hoogbouw verder te verhogen waar dat kan. 

  • Van kantoor naar woonkamer. Met alle ontwikkelingen rondom thuiswerken en verdere digitalisering van diensten, voorzien we een overschot aan kantoorruimte. Die moet meer ingezet worden om om te bouwen naar woonunits. Omdat deze kantoren vaak in de buurt van het centrum en goede OV-verbindingen staan is dit vooral interessant voor de jeugd en ouderen.

  • Duurzame en snelle alternatieven. We hebben het al genoemd, houtskeletbouw maar ook andere bouwmethoden moeten meer de ruimte krijgen in onze gemeente. Alles wat duurzaam en snel is moet voorrang krijgen op traditionele betonbouw, dat ook nog eens sterk milieubelastend is en ernstig wordt beperkt door landelijke stikstofnormen.

  • Bouwen over de A1. Het is een optie, maar geen hoofdprioriteit. Eerst de bestaande situatie goed in kaart brengen en daar waar verantwoord en vooral acceptabel voor inwoners op een slimme manier meer woonruimtes creëren. Als het besluit valt om over de A1 te bouwen, ziet GB dat wel als een goede gelegenheid om meer intensieve hoogbouw te realiseren, maar dan wel betaalbare gezinswoningen en geen dure penthouses of luxe appartementen in de vrije sector.

  • Geen doelgroepbouw. Mensen met een bepaalde achtergrond en ouderen of jongeren in aparte wijken of gebieden? Het blijkt niet te werken en komt de sociale cohesie niet ten goede. Een goed doordachte mix heeft wat GB betreft altijd de voorkeur. Wonen zoals de samenleving is.