Domein Wonen - omgeving

 • Natuur in de stad. Dat heerlijke vakantiegevoel om in een stad of dorp meer groen dan bakstenen te ervaren. Wandelen tussen de verkoelende bomen waarachter leuke winkels en intieme horeca plekjes schuil gaan. Zo beschermt de natuur ons in de stad ook tegen de warmte en maakt de omgeving gezonder en mooier.

  Onze parken krijgen speciale focus. Ze worden meer ingericht om gezond te kunnen relaxen en bieden diverse faciliteiten voor jong en oud. Health Foodtrucks, podia en lichte sporten maken daar onderdeel vanuit, inclusief een duidelijk beleid om de parken schoon en netjes te houden. In deze setting past ook een harde aanpak voor overmatig lawaai, alcoholgebruik, etc. 
    
 • Party Dome Apeldoorn. Voor onze jongeren, oudere jongeren en singles willen we onderzoeken of we de 'Party Dome Apeldoorn' kunnen opzetten in een gebied waar inwoners geen overlast ervaren. Plezier, dansen en sociale contacten staan hier voorop.

  De Party Dome heeft aantrekkingskracht voor de regio en wordt in samenwerking met de bestaande horeca opgezet om de goede balans te vinden tussen centrumbezoek en bezoek aan de Party Dome. We denken aan een corporatie waar centrumondernemers in participeren.
 • Hoogbouw. Wat GB betreft is dit hard nodig om het tekort aan woningen voor diverse gezinssamenstellingen op te lossen. Maar dan wel op locaties waar bestaande inwoners niet de dupe worden van schaduwval of uitzichtvervuiling. Misschien zelfs wel geconcentreerde hoogbouw op een nieuwe locatie.
 • Intelligent woningbeleid. Een juiste balans in woningen die eigendom zijn van commerciële partijen. Apeldoorners hebben altijd voorrang op statushouders bij het toewijzen van woningen. Voor statushouders betekent dit minimaal 9 jaar wachten op een geschikte woning. Het opvangbeleid moet daarop worden afgestemd en statushouders moeten daar duidelijk over worden geïnformeerd.

  Er moet meer ruimte komen voor ondernemers die buiten de verhuurdersheffing woningen in de sociale sector kunnen aanbieden en innovatieve en snelle bouwvormen (denk aan houtskeletbouw of het printen van huizen) moeten meer de ruimte krijgen. Winst maken is natuurlijk prima, maar niet ten koste van een goede balans tussen dure woningen en het aanbod van sociale huurwoningen.

  Tenslotte willen we meer aandacht voor bouwen in dorpen en buitengebieden. Zo moet het makkelijker worden voor inwoners in dorpen om op eigen terrein woningbouw te realiseren voor familie of voor verhuur aan lokale inwoners.
 • Nieuwe ontwikkellocaties. Ontwikkeling van nieuwe gebieden (zoals het Zwitsal terrein) moet zijn gebaseerd op planselectie i.p.v. partnerselectie. De gemeente moet meer de regie houden. Het werken met vaste partners/ontwikkelaars heeft niet onze voorkeur.
 • Ontwikkeling stad. Stadsontwikkeling vraagt draagvlak van inwoners. Daar begint en eindigt het proces. De gemeente moet dit beter borgen in haar procedures. Daarnaast wil GB dat mensen met een beperking nadrukkelijkere inspraak krijgen. Dit zou een apart hoofdstuk moeten zijn in elke ontwikkeling.
 • Precariorechten. De heffing van precariorechten mag geen melkkoe zijn voor kleine (horeca)ondernemers. De budgetten dienen ingezet te worden voor het verbeteren van de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Citycentrum Apeldoorn is daarbij een belangrijke gesprekspartner.
 • Koersdocument 2030. Bij de ontwikkeling van Apeldoorn richting de toekomst dient aangesloten te worden bij het Koersdocument 2030. Daarin staat de mening van inwoners wat leidraad dient te zijn voor waar we heen willen met Apeldoorn. GB wil een focus op Rust, Ruimte en Realisme.
 • Democratische controle. GB wil meer aandacht voor de democratische controle op bestuurlijk juridische verbanden in de regio. GB is tegen coördinatiebesluiten waarbij meerdere Ruimtelijke Ordeningsregelingen in één regeling ineens worden behandeld. Dat lijkt efficiënt maar leidt ertoe dat inwoners met bezwaren minder aan bod komen en bij vernietiging door de Raad van State het hele plan sneuvelt. 
 • Rehabilitatie Dorps -en Wijkraden. GB vindt het feitelijk elimineren van Dorps -en Wijkraden door het huidige college een ernstige dwaling. Dat moet worden teruggedraaid. Maar wel met betere afspraken, een transparant financieel beleid en een goed functionerende samenwerking met stadsdeelmanagers, die jaarlijks worden beoordeeld door de besturen van de Raden.