Domein Wonen - omgeving

 • Natuur in de stad
  Dat heerlijke vakantiegevoel om in een stad of dorp meer groen dan bakstenen te ervaren. Wandelen tussen de verkoelende bomen waarachter leuke winkels en intieme horeca plekjes schuil gaan. Zo beschermt de natuur jou in de stad ook tegen de warmte en maakt de omgeving gezonder en mooier.

  Onze parken krijgen speciale focus. Ze worden meer ingericht om gezond te kunnen relaxen en bieden diverse faciliteiten voor jong en oud. Health Foodtrucks, podia en lichte sporten maken daar onderdeel vanuit, inclusief een duidelijk beleid om de parken schoon en netjes te houden. In deze setting past ook een harde aanpak voor overmatig lawaai, alcoholgebruik, etc.
   
 • Dorpen en buitengebieden
  GB wil het unieke karakter van de dorpen en buitengebieden binnen de gemeente behouden en versterken. Gezocht moet worden naar meer verbindingen tussen stad en dorp maar met behoud van identiteit. Anders gezegd: Stedelingen komen graag in dorpen en dorpsbewoners komen graag in de stad. Een soort LAT-relatie tussen dorp en stad.
    
 • Party Dome Apeldoorn
  Voor onze jongeren, oudere jongeren en singles willen we onderzoeken of we de 'Party Dome Apeldoorn' kunnen opzetten in een gebied waar inwoners geen overlast ervaren. Plezier, dansen en sociale contacten staan hier voorop.

  De Party Dome heeft aantrekkingskracht voor de regio en wordt in samenwerking met de bestaande horeca opgezet om de goede balans te vinden tussen centrumbezoek en bezoek aan de Party Dome. We denken aan een corporatie waar centrumondernemers in participeren.
 • Hoogbouw
  Hoogbouw wordt vaak voorgesteld als dé oplossing voor het woningtekort in onze gemeente. Wat GB betreft moet dit niet een eigen leven gaan leiden. De meeste inwoners zijn kritisch op hoogbouw. Liever ziet GB dat we het woningaanbod via bestaande gebouwen en beschikbare ruimtes eerst volledig benutten.

  Als dat niet voldoende blijkt dan staan we open voor ideeën over hoogbouw, maar ook nu weer in nauw overleg met de inwoners. Die moeten hierin het laatste woord hebben, het is tenslotte jouw leefomgeving.
 • Intelligent woningbeleid
  Een juiste balans in woningen die eigendom zijn van commerciële partijen. Apeldoorners hebben altijd voorrang op nieuwkomers bij het toewijzen van woningen. Voor nieuwkomers betekent dit minimaal 9 jaar wachten op een geschikte woning. Het opvangbeleid moet daarop worden afgestemd en nieuwkomers moeten daar duidelijk over worden geïnformeerd.

  Er moet meer ruimte komen voor ondernemers die buiten de verhuurdersheffing woningen in de sociale sector kunnen aanbieden en innovatieve en snelle bouwvormen (denk aan houtskeletbouw of het printen van huizen) moeten meer de ruimte krijgen. Winst maken is natuurlijk prima, maar niet ten koste van een goede balans tussen dure woningen en het aanbod van sociale huurwoningen.

  Tenslotte willen we meer aandacht voor bouwen in dorpen en buitengebieden. Zo moet het makkelijker worden voor inwoners in dorpen om op eigen terrein woningbouw te realiseren voor familie of voor verhuur aan lokale inwoners.
 • Nieuwe ontwikkellocaties
  Ontwikkeling van nieuwe gebieden (zoals het Zwitsal terrein) moet zijn gebaseerd op planselectie i.p.v. partnerselectie. De gemeente moet meer de regie houden. Het werken met vaste partners/ontwikkelaars moet geen vanzelfsprekendheid worden.
 • Ontwikkeling stad
  Stadsontwikkeling vraagt draagvlak van inwoners. Daar begint en eindigt het proces. De gemeente moet dit beter borgen in haar procedures. Daarnaast wil GB dat mensen met een beperking nadrukkelijkere inspraak krijgen. Dit zou een apart hoofdstuk moeten zijn in elke ontwikkeling.
  Daarnaast heeft GB grote moeite met de stikstofnormen die VVD/CDA/D66 aanhouden en die maar liefst 11x hoger liggen dan in buurland Duitsland. Dat zullen we aan de kaak stellen.
 • Koersdocument 2030
  Bij de ontwikkeling van Apeldoorn richting de toekomst dient aangesloten te worden bij het Koersdocument 2030. Daarin staat de mening van inwoners. Dit moet de leidraad zijn voor verdere ontwikkelingen in onze gemeente. GB heeft haar partijprogramma 2022-2026 getoetst aan de uitkomsten van dit rapport om daar zo goed mogelijk op aan te sluiten. Voor zover ons bekend zijn wij de enige politieke partij in onze gemeente die dat heeft gedaan.
 • Democratische controle
  GB wil meer aandacht voor de democratische controle op bestuurlijk juridische verbanden in de regio. GB is tegen besluiten waarbij meerdere Ruimtelijke Ordeningsregelingen in één regeling ineens worden behandeld. Dat lijkt efficiënt maar leidt ertoe dat inwoners met bezwaren minder aan bod komen en bij vernietiging door de Raad van State het hele plan sneuvelt. 
 • Rehabilitatie Dorps -en Wijkraden
  GB vindt het feitelijk elimineren van Dorps -en Wijkraden door het huidige college een ernstige dwaling. Dat moet worden teruggedraaid. Maar wel met betere afspraken, een transparant financieel beleid en een goed functionerende samenwerking met stadsdeelmanagers, die jaarlijks worden beoordeeld door de besturen van de Raden.