Domein Wonen - natuur & milieu

 • Omgevingsvisie. De door de gemeente ontwikkelde omgevingsvisie moet de inwoners meer centraal stellen. Wat willen inwoners zelf?
 • Windmolens en Zonnepanelen. GB wil geen windmolens in Apeldoorn. Voor zonnepanelen geldt dat we zon op het dak willen in plaats van op het groen. Voor zover dat niet toereikend is en er grotere projecten op groen moeten komen, geldt als basisvoorwaarde dat inwoners hier de vruchten van plukken.

  Het is onze grond, dus het zijn ook onze opbrengsten. Rijke landbouwgronden kunnen in geen geval hiervoor worden gebruikt. Direct omwonenden moeten meer profijt hebben van zonneparken dan mensen in de stad die er geen overlast van hebben.
 • Elektriciteitsnetwerk. In het verlengde van een verwachte massale migratie naar stroomverbruik en individuele opwekking ervan wil GB degelijk onderzoek naar de onderliggende kabelnetwerken. We horen steeds mee signalen dat een complete renovatie van dit netwerk noodzakelijk is om vraag een aanbod goed te kunnen verwerken.

  GB is bezorgd dat burgers via belastingen miljarden investeren om nieuwe vormen van energieopwekking mogelijk te maken, daar waar de onderliggende infrastructuur mogelijk volstrekt ontoereikend blijkt te zijn.
   
 • Terugdraaien scheiden afval. Het beleid van gescheiden afval moet op de kop. GB wil dat helemaal terugdraaien. Enerzijds omdat de technologie gescheiden afval verwerken inmiddels overbodig heeft gemaakt en anderzijds omdat afvalstromen na ophalen vaak gewoon weer worden samengevoegd. Dat slaat nergens op.

  Gemak voor de inwoner moet voorop staan als met technologie het milieuaspect onder controle blijft.
 • Afvalstoffenheffing bevriezen. GB wil dat de heffing voor afvalstoffen de komende vier jaar wordt bevroren. Eerst moet maar eens met de bestaande budgetten en middelen efficiënter worden omgegaan. Milieubeheer moet geen melkkoe worden. Illegaal dumpen van afval willen we beter aanpakken door meer controles en hogere boetes.
 • NEE tegen biomassacentrales. Natuur verbranden om groene stroom op te wekken. Het is te gek voor woorden. GB is daar volkomen tegen en wil alternatieve manieren om meer groene stroom op te wekken.
 • Gezond verstand bij klimaatagenda. GB maakt zich grote zorgen over de wijze waarop de klimaatagenda wordt opgelegd aan inwoners. Dat is onacceptabel. Investeren in klimaat is goed en belangrijk, maar niet als dit ten koste gaat van bereikbaarheid en leefomgeving. Daarom zegt GB ook; Stop met de RES (Regionale Energiestrategie).

  Terug naar de tekentafel en zorg eerst voor een breder draagvlak bij inwoners in plaats van in ivoren torens bedachte plannen blind uit te voeren.
 • Waarborg toegang tot natuur. De natuur maakt niet alleen Apeldoorn uniek, het is ook enorm belangrijk voor de algemene ontwikkeling en gezondheid voor de mens om in die natuur te verblijven. En daarbij hoort dat ook onze kinderen de natuur gaan zien als onderdeel van hun welzijn.

  Door de recreatiezoneringsdrift van de Provincie Gelderland komt dit echter steeds meer onder druk te staan. Daar willen we paal en perk aan stellen. Daarnaast willen we ook een dialoog opzetten die moet leiden tot het openzetten van de kroondomeinen voor onze inwoners en bezoekers.
 • Van het gas af? GB vindt dit een onzalig plan. Er worden grote problemen verwacht met de sterk toenemende behoefte aan (groene) stroom. Het ontmantelen van een fijnmazig gasleidingen netwerk is pure kapitaalvernietiging, zeker als je je bedenkt dat bijvoorbeeld waterstof over dit netwerk tot aan de huizen kan komen. Dat moet beter en slimmer kunnen.
 • Behoud natuurlijke natuur. Om de natuur in en om Apeldoorn in al zijn glorie te laten voortbestaan vinden we het belangrijk dat de oorspronkelijke diersoorten en vegetatie de ruimte blijven krijgen om gezond te blijven. Hierbij zien we graag ook dat de betrokkenheid van inwoners wordt vergroot om het respect en de liefde voor de natuur een extra impuls te geven.
 • Bodem en waterkwaliteit. Als gemeente kunnen we hier lokaal veel invloed op uitoefenen. Het verbeteren van grond en waterkwaliteit moet een herkenbaar punt worden in het gemeentebeleid. Daarbij past een kritisch beleid op vervuilende industrieën.
 • Zweeftrein. GB wil bij inwoners toetsen of er draagvlak is voor een Noord-Zuid zweeftrein. De verbinding tussen noord en zuid is met OV of auto een flinke uitdaging. Een zweeftrein kan de toenemende belasting daarvan mogelijk sterk verlichten.
 • Vliegveld Teuge. GB is er geen voorstander van om dit vliegveld commercieel te ontwikkelen. Het dient zijn lokale karakter te bewaren en mogelijk meer te ontwikkelen als opleidingscentrum.
 • Vliegveld Lelystad. Ontwikkeling van Airport Lelystad tot een mini Schiphol zal tot een flink hogere milieubelasting leiden in onze gemeente. De serieuze vraag die gesteld moet worden is of een dergelijke ontwikkeling nog past in alle milieu ambities die we als gemeente en provincie hebben. Vliegbewegingen over onze gemeente moeten daarom ook zeer kritisch worden beoordeeld.