Domein Wonen - infra vervoer

 • Parkeren
  GB wil het meest vriendelijke parkeerbeleid in de provincie. Verkeersluw maken van bepaalde gebieden is één ding, maar daar waar geparkeerd kan worden moet dat dan ook goed en goedkoop zijn. Dit is niet alleen belangrijk voor ondernemers, maar ook voor jouw gemak.

  In het centrum ziet GB het 'eerste uur gratis parkeren' graag terugkomen. Een korte boodschap of iets ruilen of ophalen moet beschikbaar blijven zonder dat daar direct weer parkeerkosten bijkomen. 

 • Binnenstad steeds fietsonvriendelijker
  Het fietsbeleid in het centrum van Apeldoorn staat onder druk. Daar waar Apeldoorn zich vroeger een van de beste fietssteden van Nederland mocht noemen (samen met Maastricht op nr. 1!), daar wordt de fiets tegenwoordig door Burgemeester en Wethouders uit het centrum verbannen.

  Even je fiets voor een winkel parkeren om een snelle boodschap te doen is er niet meer bij. De fiets wordt direct verwijderd en kun je tegen hoge kosten elders ophalen. Ook het fietsen op doorgaande stadsroutes wordt steeds meer verbannen. GB vraagt zich af of we hiermee onze fietsers niet teveel in de wielen rijden. Fietsen is gezond en milieuvriendelijk, maar ook voor veel inwoners een belangrijk vervoermiddel.

  GB wil dit beleid evalueren met inwoners en komen tot een aanpak waar een breed draagvlak voor is en de fiets, een belangrijk symbool voor ons land, de plek geven die het verdient.

 • Verkeersoverlast dorpen
  Of je het nu hebt over de rondweg om Loenen of de situaties in Hoog Soeren of Lieren, GB wil dat praten nu echt wordt omgezet in actie. Er wordt op belangrijke wegen veel te hard gereden en de verkeersoverlast van zwaar verkeer door dorpen is ontoelaatbaar. In Loenen wordt daar nu al 40 jaar! over gepraat.

  Met een groot GB in de gemeenteraad gaat dat stoppen. We kijken eerst naar tijdelijke maatregelen die snel ingevoerd kunnen worden en werken vervolgens met elkaar aan structurele oplossingen. 
   
 • Wonen en vervoer over water
  Apeldoorn heeft al veel geïnvesteerd in het terugbrengen van de waterlopen in de stad. Daar wil GB nu aan toevoegen dat we dat water ook verantwoord inzetten voor wonen en vervoeren. Naast plekken voor woonboten willen we ook meer vervoer van goederen naar en van de stad en dorpen via water.

  Dat komt niet alleen de levendigheid van de gemeente ten goede, maar betrekt ook het water meer bij het dagelijkse leven in de gemeente. Een van de plannen die we willen afstemmen met de inwoners is een mobiele drijvende markt met lokale producten uit de regio.

 • Toegankelijkheid minder validen
  GB vreest dat de toegankelijkheid voor minder validen steeds verder onder druk komt door verschillende ambities van de huidige meerderheid in de gemeenteraad. Dat is een ongewenste ontwikkeling die niet past bij onze gemeente. We willen inwoners die hiermee te maken hebben zelf aan het woord laten en ze een belangrijke rol geven in de totstandkoming van structurele verbeteringen op dit punt.

 • Laadpalen
  Met de groei van elektrische auto's, scooters en fietsen verplaatst het 'tankstation' zich deels naar wijken en straten. Wist je dat er in Nederland ca. 645 nieuwe laadpalen PER DAG geplaatst moeten worden om de klimaatdoelen van Parijs te halen? In 2030 moet 1 op de 5 auto's elektrisch rijden.

  In Apeldoorn zijn er op dit moment zo'n 325 laadpalen (november 2021), in 2030 zullen dat er ca. 2.500 zijn (Bron: eigen research en calculatie). Er zijn grote verschillen in stroomprijzen. Dit hangt af van de leverancier van de palen en de wijze van laden (bijvoorbeeld snelladers). Apeldoorn doet op dit moment zaken met leverancier Allego.

  GB wil dit het netwerk en toekomstige plannen in Apeldoorn in kaart brengen met het doel in onze gemeente een netwerk van laadpalen op te bouwen dat snel en goedkoop is voor haar inwoners. Extra aandacht is er ook voor de omliggende dorpen.

  Ook willen we weten wat de herkomst is van de groene stroom, want GB wil de strijd aanbinden tegen stroom uit biomassa en 'valse groene stroom', dit is stroom dat als groen wordt geleverd maar waarvan de afkomst soms helemaal niet zo groen is.
   
 • Doorstroom tijdens de spits
  We kennen allemaal de ergernis. Je moet bijvoorbeeld van noord naar zuid en bent dan zeker 40 minuten onderweg omdat alles vast staat. Een gemeente die haar inwoners ten dienste staat kan hier niet trots op zijn. In eerste instantie willen we kijken naar makkelijke oplossingen om dit te verbeteren.

  Denk daarbij aan een slimmere software voor verkeerslichten en geen langzaam verkeer van gemeentevoertuigen, bouw en boeren tijdens de spits.

  Daarnaast onderzoeken we hoe dit probleem meer structureel kan worden aangepakt en opgelost. Zoals meer fietstunnels of fietsbruggen bij drukke wegen, steile drempels op doorgaande wegen minimaliseren en indien nodig een herinrichting van de infrastructuur om knelpunten te verbeteren. 

  Apeldoorn ligt op het snijvlak van de A50 en A1 snelwegen. De toegang via de weg tot de bestemmingen in het centrum staat onder druk. Onduidelijke rijroutes en rondwegen leiden tot overmatige verkeersdrukte. GB wil een slim verkeersplan om hier voor eens en altijd een einde aan te maken. 

 • Drempelterreur
  Ja we durven het zo te noemen, want het is een grote ergernis. Het doel van drempels is om de snelheid tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen voor de omstandigheden in een wijk, buurt of doorgaande route. Maar te hoge drempels zorgen voor keiharde knallen tegen het chassis, problemen met het vervoer van mensen en goederen en angstremmen, wat de veiligheid zeker niet ten goede komt. Dat kan absoluut beter, veiliger en comfortabeler met minder schade voor eigenaren van voertuigen.

 • Iedereen een plek op de weg
  Er zijn de laatste jaren veel voertuigen bijgekomen. Electrische fietsen, scooters, segway's en andere nieuwe vormen van vervoer. Daar moet onze gemeente beter op inspelen, zeker als het voertuigen betreft die het vervoer flexibeler maken en ook het milieu minimaal belasten. 

  Alles op de grote weg gooien is niet de oplossing. Mogelijk kunnen we met kleurstroken werken om iedereen zijn eigen veilige plek te geven in het verkeer, maar in overleg met jou willen we alle alternatieven onder de loep nemen om Apeldoorn stad en dorpen een meer flexibele en veilige infrastructuur te bieden.

  En natuurlijk moet de voetganger in dit integrale beleid ook de juiste en gerechtvaardigde plek krijgen.

 • Uitmunted OV
  GB is wel een beetje klaar met alle drama rondom OV in de gemeente. Van fraude tot provinciale druk, het moet afgelopen zijn. Desnoods nemen we het OV weer in eigen hand. De belangrijkste redenen om gebruik te maken van OV is beschikbaarheid, duidelijkheid, kosten en comfort.

  Op alle terreinen vinden we het OV daar op dit moment een onvoldoende in scoren. Daar betreft ook de zeer hoge werkdruk van chauffeurs omdat aanbieders van OV zo goedkoop mogelijk willen werken.

  GB wil ook dat inwoners makkelijk en goedkoop even naar het centrum of naar dorpen kunnen. We willen de 2 euro kaart invoeren voor ritten van en naar centrum en we willen dat gepensioneerden doordeweeks in de daluren gratis gebruik kunnen maken van het OV.

  Omdat Apeldoorn geografisch gunstig ligt, wil GB ook dat directe treinverbindingen naar grote omliggende steden zo slim mogelijk wordt ingericht en dat goederenvervoer via het spoor de spitsuren zo min mogelijk belast. En als we het dan toch over goederenvervoer via het spoor hebben, vervoer van gevaarlijke stoffen over spoortrajecten door de stad of dorp willen we tot een absoluut minimum beperken.

 • Bijzonder vervoer
  GB zag met lede ogen aan hoe in het recente verleden prachtige initiatieven van vrijwilligers om minder valide mensen persoonlijk vervoer te bieden, door bureaucratie de kop is afgehakt.

  Dat gaan we terugdraaien, want juist dit soort initiatieven geven onze gemeente de sociale kwaliteit die we zo graag willen maar steeds weer de kop in wordt gedrukt door grote contracten met commerciële partijen die een heel ander doel hebben, namelijk winst maken voor hun aandeelhouders. Dat mag natuurlijk, maar graag met met zo min mogelijk gemeenschapsgeld s.v.p.