Domein Welzijn - veiligheid

 • Meer veiligheid op straat
  GB wil meer veiligheid op straat. Een betere bescherming van jeugd tijdens het stappen en vrouwen in kwetsbare posities (buiten hardlopen, fietsen/lopen in donker en op afgelegen stukken). GB wil af van bepaalde types die vinden dat vrouwen gebruiksvoorwerpen zijn of aangesproken kunnen worden op hun kleding of gedrag.

  De normen en waarden van onze cultuur zijn uitgangspunt. Hufterigheid is uit den boze. Inwoners of bezoekers die zich niet kunnen houden aan onze normen en waarden moeten hier direct op worden aangesproken. Voor een kleine groep geldt dat de zachte aanpak niet werkt, vaak hebben ze geen enkel respect voor wetten of de sterke arm. Dat is volstrekt onacceptabel.

  Als deze gemeente in recordtijd legers BOA's kan inzetten voor QR-pas controles, dan kunnen we ook meer blauw op straat krijgen. En dan de kleur blauw die niet als een doorgeslagen schoolmeester corrigeert en bekeurt, maar helpend en dienend optreedt.

  Omdat Apeldoorn ook de politieacademie huisvest, zou het korps Apeldoorn de elite van Nederland moeten zijn. Daar willen we als GB op inzetten.
 • Zeer streng wapenbeleid
  Het moet voor iedereen en specifiek ook de jeugd, duidelijk zijn dat het dragen van wapens of gevaarlijk vechtmateriaal volstrekt uit den boze is. GB vindt het zeer verontrustend dat steeds meer jeugd wapens bij zich draagt. Apeldoorn wapenvrij is wat GB betreft het motto.

  Meer slimme controle op wapens, kliklijnen en verregaande straffen zoals bijvoorbeeld langdurig verbod op bezoek stadscentrum zouden tot de mogelijkheden moeten behoren om dit aan te pakken.
 • Stop de bekeuringenterreur
  Een belangrijke reden waarom politie steeds minder respect krijgt van inwoners is de te grote focus op het uitdelen van bekeuringen voor kleinere overtredingen. Te lang stilstaan bij een onderbroken gele streep; € 109,00 boete. Gordel vergeten, per ongeluk fietsen waar dat niet mag of een paar kilometer te hard rijden leiden tot bekeuringen waar een gezin vaak een week van kan eten.

  De verhoudingen zijn compleet zoek. Politie is er primair voor om inwoners te beschermen, niet om relatief kleine overtredingen direct te bekeuren. GB is er voorstander van hier een andere, meer inwonervriendelijk beleid voor te ontwikkelen. Uiteraard geldt dat als de algemene veiligheid in belangrijke mate in gevaar wordt gebracht dit wel hard moet worden aangepakt.
 • Respect is een deugd
  We leven in een tijd waarin onze regering beslissingen neemt die de tweedeling in onze maatschappij op scherp zet. Inwoners die opkomen voor hun grondrechten en dat zonder geweld doen mogen nooit door politie fysiek worden aangepakt. Het slaan of schoppen van kinderen, vrouwen en ouderen moet zwaar bestraft worden. Dit is volstrekt onacceptabel.
 • Samen Apeldoorn mooier maken
  Ook voor het domein welzijn geldt dat inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium worden betrokken bij plannen, besluiten en uitvoering. En met zo vroeg mogelijk bedoelen we niet wanneer het de ambtenarij goeddunkt, maar volgens gezond verstand en dienend naar inwoners toe. 
 • Drugsbeleid aanscherpen
  Het verkopen van gelegaliseerde drugs behoort niet in woonwijken of nabij winkelcentra plaats te vinden. Dit zorgt voor teveel overlast. Ook is het moeilijk uitlegbaar dat de verkoop wordt gedoogd, daar waar de productie en inkoop strafbaar zijn. Omdat bijvoorbeeld voor wiet steeds duidelijker wordt dat dit voor veel mensen een helende werking heeft, wil GB onderzoeken of we voor de Apeldoornse markt geen wietkwekerij onder eigen beheer kunnen ontwikkelen, waarvan de opbrengsten ten goede komen aan de gemeentelijke kas.
 • Geen tweedeling in onze gemeente
  De toeslagenaffaire, de hypothecaire restschuldaffaire, armoedeval en nu de QR-pas affaire leiden tot tweedelingen die betrokken inwoners van Apeldoorn onredelijk hard treffen en in sommige gevallen zelfs tegenover elkaar zet in plaats van verbindt.

  GB vindt dat wij als gemeente een bijzondere verantwoordelijkheid hebben om deze groepen extra te helpen en te beschermen. Het raakt de ziel van onze sociale verantwoordelijkheid. Een gemeente die daarin ondermaats presteert is met recht een arme gemeente.