Domein Welzijn - sport & recreatie

Sport

 • Beter aanbod recreatief sporten buiten
  We vinden het belangrijk dat als jij lekker buiten wilt sporten er ook faciliteiten beschikbaar zijn. Dat geldt voor zowel jong als oud. Uitgangspunt is wat inwoners willen.
   
 • Winterlocaties sporten
  Teamsporten die hoofdzakelijk buiten plaatsvinden wijken in de winter uit naar binnenlocaties. Dat is elke keer weer een heel gepuzzel en gedoe voor die verenigingen om goede zalen te vinden. GB wil verenigingen hiermee helpen met coördinatie, planning en beschikbaarheid.
   
 • Sportevenementen
  Apeldoorn is om diverse redenen een prachtige gemeente om grote sportevenementen te organiseren. Of dat nu gaat om de drakenbootrace of de midwintermarathon.

  We willen bestaande evenementen behouden en nieuwe evenementen toevoegen, waarbij we ook de dorpen en buitengebieden meer willen betrekken. Ter inspiratie: "De 11 Dorpentocht"

  Naast sportiviteit is het een sociaal feest, een prachtige voorbeeldfunctie voor mensen die nog niet sporten en ook nog eens goed voor horeca, detailhandel en de promotie van onze gemeente.
 • Toegankelijkheid sporten
  Voor kinderen mag geld nooit het probleem zijn om deel te nemen aan alle sporten. Voor kinderen tot 18 jaar waar zo'n situatie speelt wil GB budget vrijmaken om dit maximaal te faciliteren, waarbij privacy extra aandacht krijgt.

  Ook wil GB dat mindervalide inwoners betere toegang tot sport krijgen. Daar waar dit samen kan met valide sporters gaat ons GB hart sneller kloppen. 

  Tenslotte moeten we met een open vizier kijken of sportlocaties niet meer geïntegreerd kunnen worden. Dit scheelt kosten en organisatie door vrijwilligers. Ook kan hiermee overlast voor inwoners worden verminderd. Kunnen we centraliseren met behoud van teamculturen, dat is de vraag die voorligt en we graag met inwoners willen beantwoorden.

 

Recreatie

 • Samenspel recreatie en natuur
  Apeldoorn staat bekend om haar prachtige omliggende natuur. GB zoekt naar meer verbinding tussen recreatie en natuur. Natuurlijk met respect voor de aanwezige flora en fauna. Het op verantwoorde wijze via recreatie mensen verbinden met de natuur leidt ook tot meer kennis, begrip en respect voor diezelfde natuur.
 • Buurthonken revitaliseren
  Samen dingen ondernemen verhoogt de sociale cohesie. GB is hier groot voorstander van. Of dat nu gaat om een creatieve cursus of gewoon lekker samenhangen met goede game faciliteiten. Kunnen we samen bijvoorbeeld buitenschoolse opvang omvormen tot namiddagcentra waar alles wordt gecombineerd? En BOA's vervangen voor BVA-ers (Buitengewoon VerbindingsAmbtenaar) om te helpen en begeleiden?

  Stel je eens centra voor met buiten een skatebaan en sportveldjes en binnen naschoolse opvang, ouderenactiviteiten en een moderne hangplek voor jongeren. Die ook gestimuleerd worden om dingen voor en met elkaar te doen. Een fitte senior die een voetbalpartijtje fluit. Jongeren die ouderen helpen met de digitale wereld. Ouderen die ondersteunen bij de piekmomenten in de kinderopvang.
   
 • Extra vrijheden ondernemers in hoogseizoen
  Apeldoorn is een gastvrije stad. De zomer is een belangrijk seizoen voor onze ondernemers. Die willen we meer de ruimte geven om de gezelligheid en aantrekkelijkheid te vergroten. Een goed voorbeeld is de jaarlijkse metamorfose van strand Scheveningen waar de gezellige tijdelijke strandtenten verrijzen. Daar willen wij een groene variant voor ontwikkelen in overleg met ondernemers en inwoners, zowel in de stad als in de natuurgebieden waar dat verantwoord is.
   
 • Behoud populaire stadsevenementen
  Ook voor stadsevenementen geldt dat we die moeten koesteren. Niet verstikken met jaarlijks toenemende en/of wijzigende regels maar samen met ondernemers vooral de creativiteit een impuls geven en ook inwoners meer betrekken bij de planning en uitvoering. Alles wat we meer samen kunnen doen verbindt en verbetert.