Domein Welzijn - sociaal beleid

 • Meldpunt sociaal. Dit 'loket' is door de gemeente opgezet als eerste contact voor inwoners die vastlopen in processen waarbij de gemeente betrokken is. Denk daarbij aan Jeugd, Zorg, Welzijn en Inkomen. Dit loket wordt bemenst en gemanaged door de gemeente zelf. Dat vindt GB onwenselijk.

  Voor een juiste start en vastlegging van dit belangrijke eerste contact geven wij de voorkeur aan specialisten die los staan van het ambtenarenapparaat.
 • Schuldenstrategie. Niets is zo verwoestend voor gezinnen en individuen als langjarig slepende grote schulden en de constante druk van incassobedrijven, deurwaarders en de macht en onmenselijke druk van grote schuldeisers. Meestal ontstaan grote schulden door bijzondere omstandigheden die ook vaak nog eens buiten de schuld van de slachtoffers ligt.

  GB wil voor bepaalde schulden dat er een actief afkoopbeleid komt om slachtoffers sneller nieuw perspectief te kunnen bieden. Zo makkelijk als er miljarden naar landen gaan met financiële problemen, zo moeilijk lijkt het te zijn om eigen landgenoten in financiële problemen te helpen. Dat vindt GB inhumaan en moet beter.
 • Bijstandsregels herijken. GB wil de regels rondom bijstand tegen het licht houden. Inwoners die terecht een bijstandsuitkering ontvangen moeten gevrijwaard worden van alle regeldruk die daarbij hoort. Tegelijkertijd wil GB investeren in positieve coaching om bijstandsgerechtigden weer een weg terug te laten vinden naar het arbeidsproces waar dat mogelijk is.

  Uitdrukkelijk zonder 'wijzend vingertje' en koude protocollen, maar mens -en resultaatgericht waarbij werken ook loont.
   
 • AZC (Asielzoekerscentrum). In Apeldoorn is door de huidige gemeente het voormalige terrein van GGNet aangewezen als opvanglocatie van asielzoekers. GB maakt zich zorgen over de enorme problemen die zich ontwikkelen rond dit onderwerp door miscommunicatie en mismanagement van de huidige regering VVD/CDA/D66/CU.

  Onze gemeente moet richting de regering in Den Haag klip en klaar zijn over wat we wel en niet willen met asielzoekers, gebaseerd op de wensen en eisen van inwoners met een extra focus op direct omwonenden. Wat GB betreft is dat duidelijkheid omtrent aantallen, handhaving openbare orde (zowel op het terrein als daarbuiten) en ruimhartige schadeloosstelling waar dat gerechtvaardigd is.

  Wat de asielzoekers zelf betreft is GB van mening dat als we met elkaar accepteren om asielzoekers op te vangen, dit gebeurt op basis van liefde, aandacht, respect en integratie. Dus echt opnemen in de samenleving. Asielzoekers koppelen aan gelijksoortige huishoudens die zich hiervoor opgeven en toegang tot onderwijs en werk waardoor zelfredzaamheid zo snel mogelijk wordt bereikt.

  Naar onze mening hoort daar ook een toelatingsscreening bij, die ervoor zorgt dat vluchtelingen zo goed mogelijk matchen met de lokale normen en waarden binnen onze gemeente. Voor asielzoekers die zich niet wensen te houden aan die normen en waarden moet ook een duidelijk uitzetbeleid gelden.

 • Voedselbank. In Apeldoorn zijn gemiddeld ca. 250 huishoudens dagelijks afhankelijk van de voedselbank om te kunnen eten. GB wil inwoners die in deze nare positie terechtkomen zoveel mogelijk privacybescherming bieden. Het is al erg genoeg wanneer je in deze situatie terecht komt. Om dan ook nog de confrontatie aan te moeten met mensen die je mogelijk kent (passanten en vrijwilligers) moet zoveel mogelijk vermeden worden.

  Tegelijkertijd wil GB met de voedselbank in overleg op welke wijze we als gemeente deze vrijwilligersorganisatie kunnen dienen.  

 • Dienstbaarheid. Bij een goed sociaal beleid hoort ook oprechte dienstbaarheid. Regeldruk, werkdruk en organisatiestress leiden te vaak tot een te grote afstand tot inwoners die gebruik moeten maken van sociale (vangnet)regelingen. Het gevolg is dat we helaas vaak horen dat inwoners zich niet begrepen voelen en regelmatig voor dichte deuren staan.

  GB wil dat ook deze groep inwoners ervaren dat de gemeente er voor hen is en niet andersom. Andersom geldt ook dat wanneer inwoners gebruik maken van deze regelingen zij zich correct opstellen. Inwoners die ervoor kiezen om zich onbeleefd te gedragen moeten daar ook de consequenties van accepteren.