Domein Welzijn - onderwijs

 • Meer praktijkgerichte scholen. De ambitie van het huidige college is om meer HBO-opleidingen naar Apeldoorn te halen. GB is hier kritisch op. Apeldoorn heeft een prachtige historie maakindustrie en wij zien meer in een focus op scholen die opleiden tot praktische beroepen dan op de traditionele focus van veel gemeentes op theoretische opleidingen.

 • Rugzak -en sterkinderen. De integratie van rugzakkinderen met het reguliere onderwijs vindt GB volledig mislukt. Het gevolg is een sterke toename van confrontaties tussen kinderen onderling en een onmogelijke opdracht voor docenten om in een rustige en veilige omgeving kinderen goede scholing te geven.

  GB wil de terugkeer naar speciaal onderwijs, waarbij we wel de goede dingen van integratie met standaard scholen willen behouden. 

  Tegelijkertijd willen we ook meer aandacht voor kinderen met bijzondere gaven. Het potentieel van deze kinderen wordt door het reguliere systeem teveel naar het gemiddelde getrokken, waardoor deze kinderen zich vaak niet begrepen voelen en zelfs gaan onderpresteren.

  Ook deze bijzondere kinderen verdienen specifieke aandacht, waarbij we streven naar een gelijksoortig beleid voor alle scholen.
 • Coronageld. GB maakt zich zorgen over de toewijzing van gelden om de achterstanden in onderwijs door coronamaatregelen in te halen.  Wij eisen dat dit geld ook volledig terechtkomt bij alle kinderen en niet blijft hangen in algemene budgetten of in bovenliggende stichtingen. Daar gaan we streng op controleren.
 • Conciërge terug op scholen. GB gaat zich inzetten om de conciërge weer terug te krijgen op scholen. De sociale controle in en rondom het schoolgebouw moet hiermee verbeterd worden en als aanspreekpunt voor kinderen is het terugbrengen van deze functie een waardevolle toevoeging.
 • Openstellen schoolpleinen. Er zijn plannen om schoolpleinen openbaar te maken om het aantal speelplekken voor kinderen te vergroten. Dit vraagt om extra publiek geld voor onderhoud, toezicht en veiligheid. GB staat achter dit plan, mits daarvoor ook voldoende middelen worden vrijgemaakt om het succes hiervan te vergroten.
 • Huisvesting scholen. GB wil een integraal plan opzetten en uitvoeren om de huisvesting van scholen op een minimaal kwaliteitsniveau te brengen. Extra aandacht moet worden besteed aan de ventilatie (o.a. vanwege corona), voldoende beschikbaarheid van middelen voor docenten om goed les te kunnen geven en de beschikbaarheid van comfortabele en ergonomisch verantwoorde werkplekken voor kinderen.
 • JOGB. GB heeft ook een jongerenorganisatie opgezet onder de naam JOGB. Zij hebben een eigen programma gemaakt waarin ook scholing en werk aan de orde komen. Hier lees je alles over de doelen die zij hebben gesteld en samen met andere jongeren willen bereiken.