Domein Welzijn - onderwijs

 • Inclusief onderwijs voor kinderen
  Het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind stelt dat het belang van het kind altijd voorop moet staan bij alle maatregelen die het kind aangaan (artikel 3).

  Tevens is vastgelegd dat het onderwijs o.a. gericht is op ‘de zo volledig mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens van het kind’ (artikel 29).

  GB Apeldoorn is daarom voorstander van onderwijs passend bij het kind. Geen kinderen die vermorzeld worden binnen de huidige systemen. Of zoals Willem Elschot ooit schreef: “Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren”.

  Het aantal kinderen dat zonder onderwijs thuis zit, stijgt explosief. Scholen staan niet altijd open voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben en sluiten leerlingen uit. Kinderen die door omstandigheden niet naar school gaan, maar wel heel graag willen leren, moeten de mogelijkheid krijgen om hun schoolcarrière binnen het Particulier onderwijs of onderwijs op een andere locatie vorm te geven.

  De wet passend onderwijs blijkt onvoldoende effectief door de voltijds aanwezigheidsplicht op school. Leerlingen, studenten en ouders die opkomen voor hun recht op onderwijs vinden vaak machtige (autocratische) instituties tegenover zich. Kritiek wordt niet altijd op prijs gesteld en de machtsdruk maakt leerlingen/ouders en studenten kwetsbaar.

  Het werken aan inclusiever onderwijs vraagt een visie van de school, waarin écht ieder kind welkom is. Vervolgens moet ook de leraar in staat zijn effectief onderwijs te geven in heterogene klassen. Dat vraagt kennis van en gevoel voor verschillende behoeften en achtergronden en vaardigheden om voortdurend te kunnen differentiëren.

  Een enorme maar noodzakelijke uitdaging waar GB Apeldoorn zich sterk voor gaat maken.
 • Apeldoorn Campus
  De ambitie van het huidige college is om meer HBO-plus opleidingen naar Apeldoorn te halen. GB is hier kritisch op. Apeldoorn heeft een prachtige historie in de maakindustrie en we zijn om verschillende redenen een aantrekkelijke stad voor ICT, Zorg en Logistiek.

  Daarom pleit GB voor een campus waar deze opleidingen samenkomen en elkaar ook opzoeken. MBO, HBO en universitair onder één dak, met ook voldoende aandacht voor opleidingen tot praktische en creatieve beroepen.

  En we gaan verder. De Apeldoorn Campus moet ook bekend terrein zijn voor volwassenen die omgeschoold moeten/willen worden of vervolgopleidingen willen doen. Leven lang leren op een inspirerende locatie waar jong en oud samen slimmer worden en elkaar daar ook mee helpen.

  Voor ouderen komen er standaard gratis inloopuren en korte workshops waar ze vooral kunnen bijleren op het gebied van ICT. We willen dat oma haar kleinkinderen leert hoe ze veilig met ICT om kunnen gaan, met die verrukkelijke soep van oma erbij natuurlijk.
 • Parkeerproblemen bij basisscholen
  We kennen het allemaal. Het afzetten en ophalen van kinderen op school. Het is een belasting voor omwonenden en zorgt ook voor een piek in vervoersbewegingen. GB wil onderzoeken hoe we dit structureel kunnen verbeteren.

  Mogelijk is er draagvlak bij inwoners om in de late herfst en gedurende de winter elektrische schoolbussen in te zetten. Dit komt de verkeersveiligheid van kinderen ten goede, beperkt overlast in de buurt, ontlast de verkeersdrukte en het milieu.
 • Coronageld
  GB maakt zich zorgen over de toewijzing van gelden om de achterstanden in onderwijs door coronamaatregelen in te halen.  Wij eisen dat dit geld ook volledig terechtkomt bij alle kinderen en niet blijft hangen in algemene budgetten of in bovenliggende stichtingen. Daar gaan we streng op controleren.
 • Conciërge terug op scholen
  GB gaat zich inzetten om de conciërge weer terug te krijgen op scholen. De sociale controle in en rondom het schoolgebouw moet hiermee verbeterd worden en als aanspreekpunt voor kinderen is het terugbrengen van deze functie een waardevolle toevoeging.
 • Openstellen schoolpleinen
  Er zijn plannen om schoolpleinen openbaar te maken om het aantal speelplekken voor kinderen te vergroten. Dit vraagt om extra publiek geld voor onderhoud, toezicht en veiligheid. GB staat achter dit plan, mits daarvoor ook voldoende middelen worden vrijgemaakt om het succes hiervan te vergroten.
 • Huisvesting scholen
  GB wil een integraal plan opzetten en uitvoeren om de huisvesting van scholen op een minimaal kwaliteitsniveau te brengen. Extra aandacht moet worden besteed aan de ventilatie (o.a. vanwege corona), voldoende beschikbaarheid van middelen voor docenten om goed les te kunnen geven en de beschikbaarheid van comfortabele en ergonomisch verantwoorde werkplekken voor kinderen.

  Voor de dorpen houdt GB vast aan het zo toegankelijk mogelijk maken van basisonderwijs. Dat is een uitdaging voor de dorpen, die door de zogenaamde BRIN norm in financiële problemen komen bij te weinig leerlingen. Samen met de dorpen willen we komen tot een breed gedragen plan dat we dan gaan uitvoeren.
 • JOGB
  GB heeft ook een jongerenorganisatie opgezet onder de naam JOGB. Zij hebben een eigen programma gemaakt waarin ook scholing en werk aan de orde komen. Hier lees je alles over de doelen die zij hebben gesteld en samen met andere jongeren willen bereiken.