Domein Politiek - kabinetszaken

 • Minder Den Haag in Apeldoorn
  Ja we zeggen maar recht voor zijn raap. De last die wij als gemeente ondervinden van landelijke regels neemt enorm toe. Te vaak horen we "dat is landelijk beleid, daar kunnen we niets aan doen". Dit wordt ook versterkt vanwege de politieke machtsketen waarbij partijen als VVD/CDA/D66 zowel landelijk als provinciaal als op gemeentelijk niveau allemaal hetzelfde gedachtengoed naleven. Dat is niet okay.

  Apeldoorn is een grote gemeente die prima zelfstandig beslissingen kan nemen waar de meerderheid van inwoners achter staan. Het is ook heel logisch dat we over veel dingen anders denken als gemeente. Wij hebben onze eigen specifieke kenmerken, uitdagingen en verantwoordelijkheden op vele terreinen.
 • Geen gegoochel met budgetten
  Het is GB een doorn in het oog dat het rijk steeds meer taken afstoot naar gemeentes maar daar onvoldoende geld voor betaalt. Hierdoor ontstaat steeds een enorme druk op onze samenleving. Binnen de gemeentelijke begroting worden daardoor voortdurend budgetten verschoven om het volgende 'gat in de dijk' te dichten.

  Vooral de domeinen Zorg en Welzijn hebben daar zwaar onder te lijden. Dat moet verbeteren en daar zullen we een belangrijk deel van onze tijd en middelen aan besteden.
 • Hogere salarissen voor handen aan het bed
  GB vindt het onverteerbaar dat miljarden naar een Arabisch land kunnen om zorgpersoneel te betalen terwijl onze eigen verplegers en verpleegsters al jaren slecht betaald worden. We zijn natuurlijk maar één gemeente in de landelijke politiek, maar dat ontslaat ons niet van de verplichting om alles te proberen om de zorg gezonder te maken. Met als simpele motivatie dat dit goed is voor onze inwoners.
 • Energietransitie
  GB wil dat inwoners van onze gemeente veel meer profiteren van de energietransitie. De globale ontwikkelingen van energieprijzen zijn uiterst zorgelijk en de netwerken voor vice versa transport van elektriciteit zijn volstrekt onvoldoende.

  Als de klimaatambities van Parijs, Brussel en Den Haag er toe leiden dat onze inwoners onbetaalbare energierekening krijgen, dan trekken wij daar een dikke streep. Als groene stroom er toe leidt dat jouw banksaldo in het rood schiet, dan is wat ons betreft de grens overschreden.