Domein Politiek - juridisch

 • Grondrechten en Burgerbelangen
  GB zet zwaar in op grondrechten en burgerbelangen. We vinden dat alle beleid, elk besluit moet worden getoetst aan grondrechten en dat inspraak van inwoners een rode draad moet vormen tijdens het besluitvormingsproces. 

  Ook willen we onderzoeken of er juridische basis is om referenda terug te brengen. Het blijft vreemd dat je op een partij stemt die dan vervolgens in een coalitie gedurende vier jaar een hele andere route kan varen dan jij als kiezer wil. Bovendien kunnen er gedurende die vier jaar nieuwe onderwerpen voorbij komen waar jij als inwoner inspraak op wilt hebben. Kijk alleen maar wat er het afgelopen anderhalf jaar is gebeurd in ons land en gemeente.

 • Uitstel omgevingswet
  GB wil dat Apeldoorn in de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) pleit voor uitstel van de omgevingswet, die per 1-7-2022 in moet gaan. Hoofdreden is de grote twijfel over het achterliggende DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet), de software die de digitale plansoftware verzorgt. Dat hapert aan alle kanten, zo is de conclusie van experts na een briefing aan de Eerste Kamer, begin december 2021.

  Experts verwachten een totaal infarct als de software in de huidige versie (die nog niet klaar is) wordt geïmplementeerd. De optimistische kamerbrieven van minister Ollengren (D66) staan volledig haaks op de mening van experts en gebruikers. Het is een ramp in de maak.

 • Screening ambtenaren
  In de toeslagaffaire is duidelijk geworden dat belastingambtenaren de privacywet ernstig hebben overtreden. Maar hoe zit dat met gemeenteambtenaren. Door verdere decentralisatie en automatisering wordt het steeds makkelijker om privacygevoelige informatie van inwoners te raadplegen en verspreiden.

  GB staat voor volledige screening van ambtenaren die omgaan met privacygevoelige data en verwerkingsprotocollen die de privacy van inwoners garanderen.

 • Rekenkamer
  GB vindt dat de Rekenkamer meer tijd moet vrijmaken om gemeentelijke organisaties meer input te geven hoe organisatie en financiën beter kunnen worden georganiseerd. Via de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en andere wegen willen we onderzoeken of we daar meer aandacht voor kunnen opeisen.
 • Nationale Ombudsman
  Onze gemeente dient aanbevelingen van de ombudsman op te volgen. De gemeente heeft daar een pro-actieve verantwoordelijkheid. GB zal dit na de verkiezingen als punt terugbrengen op de agenda.
 • Terughoudendheid in uitkoop boeren
  GB is voorzichtig waar het gaat om de uitkoop van onze boeren. We willen van onze onze boeren weten of en onder welke voorwaarden dit goed is voor onze samenleving. Daarbij kijken we naar werkgelegenheid, cultuurhistorische waarde, alternatieve opties (bijvoorbeeld biologisch boeren), bijdrage aan onze lokale voedselketen en natuurlijk naar het welzijn van boeren zelf. Dit allemaal in relatie tot de landelijke plannen van VVD/CDA/D66 om boeren uit te willen faseren.
 • Juridische kwesties en kosten
  Een dakloze die geen woonruimte krijgt omdat hij geen inkomen heeft en geen inkomen krijgt omdat hij geen woonruimte heeft. Juridische gevechten met inwoners en bedrijven die door arbitrage simpel opgelost kunnen worden. Het zijn allemaal voorbeelden waar we ons als gemeente flink voor moeten schamen. Bovendien kost het de gemeenschap ook nog eens ontzettend veel geld.

  Daar willen we als GB paal en perk aan stellen. Samen met de inwoners willen we daar oplossingen voor zoeken waarbij het gezonde verstand en dienstbaarheid naar inwoners en bedrijven voorop staat.