Domein Politiek - grond & gebouwen

 • Verhuur maatschappelijk vastgoed
  GB streeft naar een beleid met een goede balans tussen commerciële verhuurprijzen en gesubsidieerde verhuur indien dit de inwoners ten goede komt. Leegstand moet zoveel mogelijk worden voorkomen omdat dit simpelweg het meest slechte alternatief is.

 • Speculatie en fraude
  Apeldoorn kent een rijke historie waar het gaat om het ontwikkelen van grond en gebouwen. Helaas ook met een aantal zwarte bladzijden. Zo was het GB Apeldoorn die bijvoorbeeld de zaak Resink aan het licht bracht. Een affaire die onze gemeente vele miljoenen heeft gekost.

  GB wil strenger toezicht en controle op grote transacties om speculatie en fraude te voorkomen. Het is volstrekt onacceptabel dat gemeenschapsgeld op deze wijze wordt verkwanseld. Ook zijn er regelmatig geruchten over gunning van projecten waar familie, personeel of zakenrelaties bij zijn betrokken. Dat moet koste wat het kost uitgesloten worden.

 • Criminele gebouwen
  De georganiseerde misdaad wast veel geld wit via onroerend goed. Maar ook het misbruik van grond en gebouwen voor de productie van cannabis, heroïne en wapens is wijd verspreid (Bron: Bureau voor criminaliteitsanalyse).

  Onze gemeente scoort landelijk goed als het gaat om de strijd tegen dergelijke misdaden, maar dit blijft een belangrijk aandachtspunt omdat het op vele manieren verstorend werkt op het welzijn van onze inwoners. Extra controles en analyses op dit gebeid juicht GB daarom van harte toe.