Domein Politiek - B&W en de Raad

 • Inwonerbelang voor coalitiebelang
  Wie weleens openbare zittingen heeft gevolgd heeft geleerd dat goede argumenten vaak door een coalitiemeerderheid sneuvelen. Dat vindt GB geen goede zaak. GB wil dat echt anders. Meer doorlopende inspraak van inwoners en van te voren met elkaar bepalen of we bij bepaalde onderwerpen moeten streven naar een minimale meerderheid van bijvoorbeeld 70% in de raad. Dit geldt vooral voor nieuwe onderwerpen die zich tijdens de bestuursperiode van vier jaar aandienen. 

 • Stop dossierbelasting
  Het werk van een raadslid wordt soms onmogelijk gemaakt door de enorme massa's papier die doorgenomen moeten worden. En dat komt de kwaliteit van besluitvorming gewoon niet ten goede. We zien soms zelfs dat door gebrek aan voorbereidingstijd maar de partijlijn wordt gevolgd. Dan loop je als volksvertegenwoordiger de kans een partijpion te worden.

  Dat zouden we als gemeente eigenlijk niet moeten willen accepteren. GB pleit voor een andere werkmethodiek. Hoe beter de werkdruk wordt gepland, hoe beter beslissingen worden, hoe beter dat is voor onze inwoners. We willen samen met de andere raadsleden een dialoog opzetten om dit te verbeteren.

 • Gekozen Burgemeester en wethouder voor dorpen
  GB heeft vooralsnog een neutraal strandpunt wat betreft het gekozen burgemeesterschap. Wel vinden we dat Burgemeester en Wethouders al enige tijd in Apeldoorn moeten wonen voordat ze een dergelijke functie kunnen bekleden. Het is in onze ogen belangrijk dat bestuurders ook een echte verbinding hebben met Apeldoorn.

  Daarnaast zien wij voordelen in een aparte wethouder voor dorpen. Dorpen hebben een heel eigen karakter en voegen unieke waarde toe aan onze gemeente. Een specifieke focus daarop vanuit B&W gaat naar onze overtuiging meer opleveren voor alle inwoners van Apeldoorn.  

 • Meer respect 
  GB heeft op een aantal terreinen duidelijk andere meningen dan de huidige coalitie VVD/CDA/D66. Wij proberen altijd zo genuanceerd en respectvol mogelijk onze mening of visie over te brengen. Wij zoeken verbinding en geen tweedeling.

  Toch worden wij regelmatig weggezet en politiek geïsoleerd door de huidige coalitie omdat we niet dezelfde taal spreken. Maar is de kern van democratie juist niet dat die alleen kan bestaan als er ook weerstand is? Een echte democratie heeft altijd respect voor minderheden of andersdenkenden en maakt zich er niet makkelijk vanaf door via een marginale meerderheid beleid af te dwingen.

  GB is er voorstander van dat zoveel mogelijk besluiten tot stand komen op basis van een meerderheid van 70% of hoger. Dat noemen we democratie vanuit het hart.