Domein Financiën - economie

 • Wereldwijde crisis
  Door het ongelimiteerd bijdrukken van geld komt ons geldsysteem steeds verder onder druk te staan. Slechts een kleine verhoging van de rente stort ons al in recessie. De honderden miljoenen die voor het klimaatplan worden bijgedrukt zetten nog meer druk op het geldsysteem.

  Technisch zijn al vele banken en zelfs landen failliet en politiek en banken zoeken daarvoor een uitvlucht. Dat gaat altijd ten koste van de burger die via belastingen betaalt voor deze ellende. De uitspraak van het WEF (World Economic Forum) 'you will own nothing and be happy' en de ontwikkeling van een CBDC (Central Bank Digital Currency) kan totaal verkeerd uitpakken voor burgers. 

  Of we het nu over voedsel, wonen, distributie, energie of werkgelegenheid hebben. De komende jaren verwacht GB enorme schokgolven op alle terreinen. Maar wat kunnen we daar op lokaal niveau tegen doen?

  Decentralisatie van zoveel mogelijk zaken ziet GB als een kansrijke oplossing om hier het hoofd tegen te bieden. Zoveel mogelijk voedselvoorziening, geldomloop (al dan niet via alternatieve geldsystemen) en voorzieningen zo dicht mogelijk bij inwoners van Apeldoorn brengen. Zoals je je huis geheel zelfvoorzienend kunt maken, kunnen we dat als gemeente ook nastreven.

  We willen samen met inwoners hierover van gedachten wisselen en een strategie ontwikkelen die ons zo onafhankelijk mogelijk maakt van wat er zich op het wereldtoneel allemaal afspeelt. Maar wel op een manier waarbij we verbonden blijven met diezelfde wereld.