Domein Bedrijven - winkelaanbod

 • Minder huur, meer creatief aanbod
  Winkelstraten lijken steeds meer op elkaar. De oorzaak daarvan is de dominantie van landelijke ketens in combinatie met de hoge huurprijzen. GB streeft naar een meer gevarieerd winkelaanbod, waarbij concepten met een mooie shopbeleving meer aandacht moeten krijgen.

  Feit is dat online shopping een steeds groter marktaandeel opeist. Om het centrum aantrekkelijker te maken voor inwoners moeten we daarom meer investeren in hybride vormen, experience stores, individueel ondernemerschap, werk -en leertrajecten dichter bij elkaar brengen, pop-up stores en straatverkoop.

 • Willekeur vergunningen
  Waarom mag de ene horecagelegenheid het terras volledig dicht maken met schermen en mag de andere nog geen schermpje plaatsen? Het is een voorbeeld hoe soms onbegrijpelijke besluiten worden genomen door onze gemeente. Wij gaan hier een meldpunt voor inrichten en onderzoeken hoe we dit beter kunnen doen. Voortrekken van ondernemers moet natuurlijk worden voorkomen.
   
 • Winkelopeningstijden
  GB wil een gezonde discussie hebben met winkeliers en inwoners hoe we met openingstijden moeten omgaan. We zien het liefst dat winkeliers hier meer vrijheid krijgen. Daar waar webwinkels 24/7 open zijn, daar moet de winkelier zich aan allerlei afspraken houden en dat voelt niet goed.

  Mogelijk kunnen we in het centrum een 24/7 zone creëren, waar inwoners dag en nacht terecht kunnen voor essentiële zaken. En in de dorpscentra willen we ook de toegevoegde waarde van soepelere openingstijden inventariseren. Natuurlijk hoort bij versoepeling van openingstijden ook dat er voldoende rekening wordt gehouden met eventuele overlast door parkeren en verkeersdrukte. 
 • Betere balans
  We hebben het in andere sub-domeinen al aangekaart. We willen dat ondernemers in Apeldoorn kunnen ondernemen. Dat betekent ook dat we daar faciliteiten voor moeten bieden. Apeldoorn investeert graag in onroerend goed, waarom dan ook niet in belangrijke winkelstraten winkelpanden opkopen zodat een creatiever aanbod kan worden gecreëerd?  

  De gemeente wordt daarmee aantrekkelijker en bruisender en minder bedrijfswinsten gaan richting hoofdkantoren van landelijke ketens, maar blijven binnen de gemeente.

 • Precariorechten
  De heffing van precariorechten (vergoeding voor gebruik gemeentegrond, zoals terrassen voor een restaurant) mag geen melkkoe zijn voor de gemeente, die daarmee vooral kleine (horeca)ondernemers treft. Ook vindt GB dat de inkomsten uit deze rechten 1 op 1 ingezet moet worden voor het verbeteren van de aantrekkelijkheid van de binnenstad en de dorpscentra.

  Met Citycentrum Apeldoorn willen we in overleg hoe we Apeldoorn als gastvrije gemeente verder op de kaart kunnen zetten.
 • Detailhandelsvisie
  GB heeft de indruk dat de detailhandelsvisie van de gemeente niet goed overeenkomt met de wensen van winkeleigenaren. Ondanks de beslissing om enkele jaren geleden over te stappen op een integraal winkelplan voor Apeldoorn zien we alleen maar verdere verschraling en toenemende leegstand.

  Eerlijk is eerlijk, de stevige economische schokgolven hebben daar ook flinke invloed op gehad. Hoog tijd dus voor een herijking om samen met winkeliersverenigingen een weg van vernieuwing, verbazing en verrassing in te slaan. Tien jaar geleden bood Apeldoorn, na Haarlem, het meest diverse winkelaanbod in Nederland aan. Zullen we samen die eerste plek gaan pakken?