Domein Bedrijven - werkgelegenheid

 • Groei inwoners is groei banen
  We vinden het belangrijk dat er een goed aanbod van werk is binnen de gemeente. Het is ons doel dat zoveel mogelijk Apeldoorners ook echt in de gemeente werken. Dat scheelt vervoersbewegingen, meer vrije tijd voor werknemers door minder reizen en het is ook goed voor onze lokale economie en het milieu.

 • Schone maakindustrie
  GB wil investeren in lokale werkgelegenheid door meer maakindustrie aan te trekken. Bedrijven die componenten maken voor globale groeimarkten. Gespecialiseerde bedrijven die excellent presteren op het gebied van innovatie, schone productieprocessen en niches in de markt. Bedrijven die zowel hoog als middelbaar geschoold personeel kunnen inzetten.

 • Apeldoorn ZZP-stad
  We zien het steeds meer. Experts die vanuit een eenmanszaak diensten leveren aan grotere bedrijven en dat vaak vanuit huis doen of met een flexibele werkplek. Voor die ondernemers willen we Apeldoorn aantrekkelijk maken. Door unieke faciliteiten aan te bieden en extra ruimte te geven om aan of in huis kantoorruimte te creëren.
   
 • Asielzoekers
  Door het huidige beleid van VVD/CDA/D66 stromen er tienduizenden asielzoekers per jaar ons land in. Ook Apeldoorn is aangewezen als gemeente om een flink deel daarvan op te vangen. De overlast die daarmee gepaard gaat heeft o.a. te maken met het feit dat deze nieuwe inwoners geen werk mogen verrichten.

  Dat moet anders. Ook Apeldoornse asielzoekers hebben recht op kwaliteit van leven en zingeving zorgt voor afname van sociale problemen. We willen met lokale bedrijven onderzoeken of het niet toch mogelijk is werk ter plekke of in een aparte omgeving te kunnen aanbieden. Als onze nieuwe gasten daarmee ook kunnen verdienen biedt dat ook meer perspectief.