Domein Bedrijven - verduurzamen

 • Energiebewust
  Daar waar we enerzijds bedrijven veel meer ruimte willen geven om te kunnen ondernemen, daar wil GB anderzijds extra inzetten op energiebewustzijn bij bedrijven. Bedrijven hebben het grootste aandeel in energieverbruik, dus daar is ook de grootste winst te behalen.

  We willen in goede samenwerking komen tot een sterkere reductie van energieverbruik, maar wel meer via de innovatieve en creatieve wegen, bijvoorbeeld compenserende initiatieven voor verbruik.
 • Vervuilende industrie
  Het beleid van onze gemeente om vervuilende industrie te mijden is ook de lijn die GB wil voortzetten. Schone maakindustrie daarentegen willen we graag meer zien in onze gemeente.
   
 • Windmolens en zonnepanelen 
  Daar waar GB liever geen windmolens en zonneparken in buitengebieden wil, daar zien we die wel graag komen op industrieterreinen. Samen met grote bedrijven willen we onderzoeken hoe we dit mogelijk kunnen maken.