Domein Bedrijven - infrastructuur

  • Slimmer en minder belastend
    De infrastructuur voor bedrijven verdient bijzondere aandacht. We moeten met elkaar nadenken hoe bedrijven voor iedereen makkelijk bereikbaar blijven, maar tegelijkertijd het lokale verkeer in de gemeente minder belasten. Wie in de spits in Apeldoorn met de auto naar zijn werk gaat weet hoe hinderlijk dit kan zijn.

  • Waterwegen
    Apeldoorn heeft veel geïnvesteerd in het herstellen van waterwegen in de gemeente. GB wil onderzoeken op welke wijze het bedrijfsleven hier gebruik van kan maken op basis van elektrisch aangedreven vaartuigen.

  • Weg, water, lucht en ondergronds
    GB wil een haalbaarheidsonderzoek om drones, tubes of kabelbaanverbindingen in te zetten voor distributie van goederen binnen onze gemeente. Een uitgekiend netwerk van vervoer via weg, water en lucht en onder de grond zal niet alleen het wegennet ontlasten, maar ook milieuschade verminderen.