Visie GB op Meerjarenbegroting Apeldoorn

‘’Niet de ambities van de gemeente moeten voorop staan,

maar de belangen van de inwoners.’’

 

 

Op donderdag 28 oktober 2021 werd de meerjarenplanbegroting (MPB) door de gemeenteraad besproken. Met als doel een debat over de richting waar Apeldoorn heen moet gaan. GB geeft haar reactie in dit artikel.

 

Wat opviel was de eensgezindheid tussen de coalitiepartners VVD, Lokaal Apeldoorn. GroenLinks, D66 en in mindere mate het CDA.

 

Ambties, ambities en ambities, maar wat schiet de inwoner hiermee op?

Ze waren het erg eens over ambities, ambities en nog eens ambities. Ook al komen daarmee belangen van de inwoners in de knel. GB ziet hiermee de voorzieningen en het huishuidboekje van de gemeente in gevaar komen.

 

Antoon: ‘’Wij zetten hier een ander geluid tegenover. Inwoners moeten de lijn bepalen en niet ambities. Dus niet ambities eerst en dan op zoek naar draagvlak onder inwoners. Nee, inwonersbelangen moeten uitgelegd worden en daarna moet de gemeenteraad belangen uitvoeren”.

 

De grondrechten staan onder druk

Voor GB gaat het om grondrechten en burgerbelangen. Daarmee bedoelen we het grondrecht op privacy, op vrijheid van meningsuiting en om gehoord te worden. Deze grondrechten staan onder druk.

 

De zorg, de inkomenszekerheid en het gebrek aan woningen zijn grote probleemgebieden. Bij woningnood zit de oplossing niet in bouwen, bouwen en bouwen. Volgens ons gaat het erom dat inwoners gevraagd wordt hoe ze willen wonen en aan welke voorzieningen ze behoefte hebben. Die voorzieningen zijn geen klimaatvoorzieningen die leiden tot een energietransitie die de lasten voor water, energie en elektriciteit verhogen. Het gaat om basisbehoeften. Pas als die op orde zijn dan wil GB praten over ambities.

 

De begroting lijkt op zichzelf degelijk en speelt geld vrij. Onze grootste zorg is de ambities waardoor inwoners knel komen te zitten. De maandlasten zullen omhoog gaan. Inwoners voelen zich daardoor steeds meer op afstand gezet door de overheid. Met wantrouwen en verwijdering tot gevolg.

 

Kritiek op omgekeerd afval inzamelen

Antoon krijgt soms de vraag gesteld of GB wel constructief is. Hij licht toe:‘’ Voor ons geldt dat de lasten voor inwoners best omlaag kunnen. Dat kan eigenlijk al heel eenvoudig door het omgekeerd afval ophalen terug te draaien. Want het klinkt natuurlijk heel mooi, dat afval scheiden. Hier zijn we ook niet tegen. Maar helaas zien we dat aan het eind van de afvalketen de afvalstromen weer gewoon bij elkaar komen.

 

Daarbij komt dat het inzamelingssysteem heel veel geld kost voor inwoners. De gemeente Apeldoorn is aandeelhouder van de afvalverwerker. De belangen van de gemeente lijken dus tegengesteld aan de belangen van de inwoners. Wij willen dat dat andersom is en daar gaan we aandacht voor vragen.

 

Verduurzaming ten koste van de portemonnee en leefbaarheid

Naast het omgekeerd afval inzamelen hebben we ook moeite met de toenemende verduurzaming. Huizen moeten van het gas af. Ook worden er duurzame woonwijken aangelegd zonder rekening te houden bij de bereikbaarheid voor mensen die slecht ter been zijn. Als de auto deze woonwijken niet in mag, moeten we creatieve oplossingen vinden. Dwing mensen niet op de fiets of met de benenwagen te gaan als ze daar niet toe in staat zijn.

 

GB wil extra middelen vrijmaken voor het luisteren naar wat de inwoners willen. De gemeente heeft gezegd dat ze burgerparticipatie een warm hart toedraagt. Er ligt nu een voorstel dat er een expertisecentrum wordt opgericht. Dat is een prachtig idee, maar onvoldoende. Dit voorstel gaat veel te veel over ICT en internetmogelijkheden voor inwoners om contact te krijgen met hun gemeente. Terwijl het zou moeten gaan om het makkelijker te maken dat informatiestromen bij bewoners aankomen.

 

Echt contact tussen inwoners en ambtenaren moet terug

Daarom zeggen wij tegen de ambtenaren: ga vooral fysiek de wijk in. Zorg voor een fysiek punt in dorpen en wijken zodat mensen daarheen kunnen en niet gedwongen worden een afstandelijk belmenu te doorlopen. Of om een klacht te moeten sturen naar een e-mailadres waar misschien in hun beleving alleen een machine achter zit.

Het moet komen tot echt fysiek contact tussen ambtenaren en inwoners. Alleen dan merken inwoners dat de ambtenaren er voor hen zijn en niet andersom.

 

Weg met de luchtkastelen, tijd voor rust, ruimte en nuchterheid

Nog een ander punt is de nota grondbeleid. Het college praat hierbij ook weer vooral over ambities. En het college wil zelfs het financiële kader loslaten dat door de gemeente hiervoor is opgesteld. GB vindt dit een risicovolle draai in het beleid. Hier stemmen wij niet zomaar voor. We zien dat ambities neerkomen op luchtkastelen die belangrijke  voorzieningen voor inwoners in de knel brengen.

 

 

De gemeente mag van ons stoppen met luchtkastelen bouwen en duurzaamheidsambities doordrukken. Wij willen de lasten van inwoners verlichten. En het contact tussen ambtenaren en inwoners op een hoger niveau brengen. Alleen dan lukt het om Apeldoorn neer te zetten als een plek van rust en ruimte en een nuchter beleid om daarmee Apeldoorn voor iedereen mooier te maken.

 

GB-Apeldoorn

Jouw dorp. Jouw stad. Jouw welzijn.