Persbericht

Apeldoorn, 3 januari 2022

 

Minder Den Haag in Apeldoorn

 

De onafhankelijke politieke partij GB Apeldoorn (GemeenteBelangen) wil een duidelijke streep trekken bij de verdere inmenging van landelijk beleid in de gemeentelijke politiek.

Het beleid van de Rutte kabinetten van de afgelopen 10 jaar heeft één ding duidelijk gemaakt. Den Haag kijkt teveel omhoog (Brussel/World Economic Forum) en te weinig omlaag (gemeentes en inwoners). Daarmee worden gemeenten een speelbal van landelijk en globaal beleid en daar zijn onze inwoners elke dag de dupe van. 

Corona

Neem het Coronabeleid. Niemand zal ontkennen dat dit een onderwerp is waar met alle intelligentie en voorzichtigheid mee moet worden omgegaan.

Maar wat we in de praktijk zien is dat VVD/CDA/D66 constant achter de feiten aanlopen, onvoldoende aandacht hebben voor de psychische en sociale gevolgen van beleid en vooral kleine ondernemers, horeca en winkels met hun beleid steeds verder de keel dichtknijpt. 

Ze voeren zonder aandacht voor andere geluiden hun agenda door. Als samenleving voelen we die druk meer en meer. Niet voor niets blijkt uit recent onderzoek dan ook dat het vertrouwen in de landelijke politiek tot een historisch dieptepunt is gedaald. 

QR+ pas
De Coronapas, die bedoeld was voor effectieve toegangscontrole, wordt nu langzaam omgevormd tot een app (QR) waaraan steeds meer gegevens van inwoners worden gekoppeld en in grote centrale databases worden opgeslagen en geanalyseerd.

Apeldoorners gaan meer en meer gevolgd worden, bijvoorbeeld via de inmiddels bekende "witte kastjes van Wim". Aan de QR+ pas kunnen zelfs zeer persoonlijke gegevens, zoals je financiële en medische gegevens, worden gekoppeld.

Dit is geen fabel maar is gewoon terug te lezen in de plannen van het nieuwe oude kabinet en ook in artikelen zoals bijvoorbeeld gepubliceerd door het gerenomeerde en onafhankelijke nieuwsbedrijf 'Follow the Money'.

We bewegen langzaam naar een controlemaatschappij waarbij de QR+ pas centraal staat en dat gaat wat GB betreft gewoon echt veel te ver.

Mensonterend
Nu al zien we het gevaar van centrale databases en systemen bij bijvoorbeeld de kindertoeslagaffaire. GB Apeldoorn ondersteunt momenteel verschillende initiatieven om slachtoffers van de toeslagenaffaire beter te helpen. Daarom hebben we al veel gesprekken gehad met deze slachtoffers.

Het is met geen pen te beschrijven wat deze inwoners hebben meegemaakt en nog steeds meemaken. Het is een van de meest trieste voorbeelden hoe onwerkbaar en bedreigend 'centrale systemen' kunnen zijn. Het is overduidelijk dat de basis hiervan totaal niet op orde is.

En wat GB Apeldoorn als partij, die dichtbij inwoners staat, daaraan het meeste stoort is dat 'ernstige systeemfouten' jarenlang onder de pet worden gehouden, liefst worden doodgezwegen en slachtoffers moeten vechten als leeuwen om hun onschuld te bewijzen.

In onze gemeente zijn dat ca. 240 huishoudens die daaronder gebukt gaan, elke dag, elke minuut onder loodzware stress, al vele jaren. Meestal ken je ze niet, want ze schamen zich voor hun financiële problemen.

Volledig onterecht, maar de jarenlange (juridische) druk vanuit de overheid heeft ze in verwarring gebracht. Het zorgsysteem liet ze hun kinderen kwijtraken of nog erger. En ze worden door welzijnsteams in protocollen gedwongen waar ze als tweederangsburgers worden behandeld. Het is mensonterend.

Het is de wereld op zijn kop, waarbij de landelijke politiek nul-komma-nul zelfherstellend vermogen laat zien.  

Politieke bubbel
GB ervaart ook een steeds grotere invloed van landelijk beleid in de Apeldoornse politiek. GB heeft diverse keren de disproportionele gevolgen van landelijk beleid in onze gemeente aan de kaak gesteld.

De gemeenteraad (die gedomineerd wordt door lokale vertegenwoordiging van landelijke partijen) gebruikt daar te pas en te onpas de inmiddels gevleugelde uitspraak 'dat is nu eenmaal landelijk beleid' tegen.

Sterker nog, elk tegengeluid in die bubbel wordt met een bijna aan agressie grenzende felheid de kop ingedrukt. Niet zelden wordt te kennen gegeven dat voor andersdenkenden zelfs geen plek is in het democratische proces. Dat is een onacceptabele situatie. 

Decentralisatie
In de afgelopen jaren zijn door Den Haag steeds meer taken gedecentraliseerd. Kenmerkend voor dit proces is meer verantwoordelijkheid bij de gemeente, maar met onvoldoende middelen.

Er is zelfs georganiseerd protest vanuit de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) om te stoppen met deze kaalslag door de landelijke politiek.

Die kaalslag leidt tot een keten van problemen. Of dat nu gaat om wonen, ouderenbeleid, jeugdbeleid, zorg of welzijn. Werkelijk alles staat onder enorme druk.

Wachtlijsten lopen op en gemeentes moeten keiharde en onredelijke keuzes maken. Het treft steeds meer inwoners. En om dan te zeggen; "dat is nu eenmaal landelijk beleid" vindt GB te makkelijk en eigenlijk zelfs beledigend naar inwoners toe.

Daarom zegt GB; 'Minder Den Haag in Apeldoorn'. Als gemeente zijn we prima in staat om veel meer zaken zelf te beslissen en te regelen. Ons te ontworstelen uit de houdgreep van landelijke partijen en met eerlijke budgetten, creativiteit en verbinding samen de beste oplossingen te vinden.

Minder macht dus van de landelijke politiek in de lokale politiek. Voor een betere balans. En om een duidelijk signaal aan Den Haag af te geven. Kijk vaker omlaag dan omhoog, dat heet medemenselijkheid. 

Het woord is aan de kiezer
Op 16 maart 2022 zijn er weer gemeentelijke verkiezingen. Dat is het moment waarop de kiezer aan het woord is. Het moment waarop jij bepaalt welke kant we als samenleving op moeten.

Stem jij ook voor 'Minder Den Haag in Apeldoorn'? Dan is een stem op GB Apeldoorn een echte stem voor onze gemeente. Een stem die verandering vraagt, ja zelfs eist.

In ons partijprogramma ontdek je hoe wij dat vorm willen geven. Waarbij Grondrechten en Burgerinspraak de basis vormen. Een stem op GB is een stem op jouw dorp, jouw stad en jouw welzijn. 

GB APELDOORN
Jouw dorp. Jouw stad. Jouw welzijn.