Domein Zorg - Ouderen & thuiszorg

 • Thuiszorg
  Helaas stelt GB ook hier vast dat de thuiszorg hard op weg is naar een totaal infarct. De werkdruk was al hoog en de sector kent een van de hoogste ziekteverzuimpercentages in Nederland (bijna 8%!). Door coronazorg en een achterstand bij ziekenhuizen die ca. 200.000 operaties moeten inhalen, zal de druk op de thuiszorg alleen nog maar erger worden.

  Ziekte, uitstroom en wachtlijsten zijn het gevolg. Voor de nabije toekomst wil deze regering dat ook meer zorgtaken van ziekenhuizen richting thuiszorg worden verschoven. Een onhaalbaar en onzalig plan onder de huidige omstandigheden.

  Het laatste vangnet is de mantelzorg en zorgvrijwilligers. De grote onbetaalde werkgroep. Wist je dat Nederland al 5 miljoen mantelzorgers kent? Alhoewel dit een vrije keuze zou moeten zijn, zien we dat het steeds meer een gedwongen keuze is voor mantelzorgers, die het leed van hun naasten willen verzachten.

 • WMO infarct
  Het is een rode draad door de begroting van alle gemeentes. Taken van het Rijk worden overgeheveld naar gemeentes, maar voor een degelijke uitvoering wordt te weinig geld beschikbaar gesteld. Zo ook bij de WMO. Het per 2020 ingevoerde abonnementensysteem werkt niet, er zijn teveel obstakels voor het snel regelen van hulpmiddelen en het Rijk wijst vergoeding extra kosten gewoon keihard af (Bron: VNG brief aan Tweede Kamer)

  Daarnaast bestaan ernstige zorgen over de toekomstige houdbaarheid van de WMO. GB zal dit dossier nauwlettend volgen en constant pleiten voor een WMO die niet alleen inwonervriendelijk is maar ook degelijk gefinancierd is en mensen inzet die fatsoenlijk worden betaald.
 • Ouderenzorg
  Door het verdwijnen van de traditionele bejaardencentra is de zorg rondom ouderen ingrijpend veranderd. Het kabinet VVD/CDA/D66 stuurt al jaren aan op 'zo lang mogelijk thuis wonen'. Alleen na medische indicatie kun je nu nog terecht in een van de ca. 25 ouderen zorginstellingen in Apeldoorn.

  Daarnaast is er een groeiende groep particuliere initiatieven, maar daar komen de maandelijkse woonlasten al snel boven
  de € 3.000 per maand en dat is door het uitgeklede pensioen (beleid van ditzelfde kabinet) voor veel mensen onbereikbaar.  

  Het gevolg is dat ouderen langer zelfstandig moeten wonen en de vereenzaming toeslaat. Wie in omgevingen woont waar veel ouderen dicht bij elkaar wonen (55+ complexen bijvoorbeeld) ziet en ervaart dit dagelijks.

  GB wil samen met alle inwoners hier een omslag bereiken. Er zijn zoveel ouderen die liefde en aandacht te geven hebben aan jongeren, gezinnen en leeftijdsgenoten en ook kunnen/willen terugontvangen. Wij noemen dat het seniorenhart van Apeldoorn. En die is groot.
 • Vervoer ouderen en minder validen
  Het OV in Apeldoorn is GB al jaren een doorn in het oog. Vervoer in Apeldoorn is gevangen in strakke contracten, tenders en provinciale gijzeling. Dat is ook de dood in de pot voor creatieve particuliere initiatieven waarvan we hele goede voorbeelden in de afgelopen jaren hebben zien verdwijnen.

  Zeker voor ouderen en minder valide inwoners is er behoefte aan specialistisch vervoer van deur tot deur. Door de verdere druk op OV en vergrijzing zal deze behoefte alleen maar toenemen. GB ziet veel toegevoegde waarde in gesubsidieerde voertuigen met vrijwillige bestuurders en slimme systemen. Daar willen we de komende vier jaar een metamorfose zien.