Kandidaat Kieslijst 2022

GB Apeldoorn positioneert zich als een onafhankelijke partij met een belangrijke focus op grondrechten en burgerbelangen, waarbij dienstbaarheid, gezond verstand en een betere inspraak van inwoners in stad en dorp onze speerpunten zijn.

 

Samen met de geselecteerde kandidaten voor de kieslijst en ons campagneteam gaan we intensief campagne voeren om eerst de bekendheid van GB verder te vergroten en in een tweede fase onze standpunten verder toe te lichten.

 

 

De ambitie is groot, wij streven naar minimaal 8 zetels. Dit is gebaseerd op interne analyses die wij hebben uitgevoerd, de enorme chaos in de landelijke politiek die via lokale vertegenwoordiging doorklinkt in Apeldoorn en de behoefte van veel inwoners om zaken echt eens anders aan te pakken in onze gemeente. Ons project Samen Apeldoorn Mooier Maken en de opzet van onze jongerenvereniging (JOGB) zijn daar goede voorbeelden van. 

 

Wil jij ook deel uitmaken van misschien wel de grootste verandering in de lokale politiek in Apeldoorn? Meld je dan hier aan als kandidaat voor de GB-kieslijst 2022 en doe dat uiterlijk voor 5 november 2021.

Coming together is a beginning

Keeping together is progress

Working together is success

De procedure

  1. Vul s.v.p. onderstaand formulier in, beantwoord de vragen zo compleet mogelijk en stuur een recente CV naar de voorzitter van de kiescommissie de heer Erik Witte (erik.witte@me.com)
  2. Ga naar www.16personalities.com en bepaal aan de hand van die vragen wat je profiel is (Engelstalige website). Geef dit profiel ook door in onderstaand formulier. We gebruiken de uitkomsten van deze profielen om een zo gevarieerd mogelijk team samen te stellen.
  3. Als je wordt geselecteerd (je hoort dit uiterlijk op 5 november) ontvang je een uitnodiging voor een online gesprek met de kiescommissie. Deze gesprekken vinden plaats op 6 of 13 november. Het vriendelijke verzoek daarom om op deze dagen/avonden een flexibele agenda te hebben. 
  4. Op 20 november is er nog gelegenheid voor een persoonlijk gesprek als daar behoefte aan is bij jou of de commissie.
  5. Op 23 november wordt de concept kieslijst voorgelegd aan het GB-bestuur, die een definitieve lijst voorlegt aan de ALV ter goedkeuring. Dat gebeurt voor eind november.

En direct daarna gaan we campagne voeren!

  

Aanmeldingsformulier

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.