GB weer in hoogste versnelling

Met het media geweld over de landelijke verkiezingen lijkt het alsof de lokale politiek even stil staat. Gelukkig is dat niet zo.

 

Drie moties en schriftelijke vragen

Tijdens de Raadsvergadering van 11 maart 2021 heeft GB drie moties gesteund en schriftelijke vragen ingediend. Onderstaand een korte toelichting op de voorstellen en een link naar de volledige documenten.

 

Motie 1: Redelijke vrijstelling giften voor Apeldoorners in de bijstand

Misschien herinner je je nog het krantenartikel over de bijstandsmoeder die gekort werd op haar uitkering, omdat haar moeder de boodschappen voor haar betaalde. Om dit soort onbedoelde effecten te voorkomen steunt GB een motie om daarvoor een redelijke vrijstelling in het leven te roepen. GB vindt dit passen bij een van haar speerpunten; 'gezond verstand'.

 

Motie 2. Doordacht beleid zonneparken  

Apeldoorn wordt de komende jaren voorzien van een aantal grote zonneparken. GB steunt een motie waarin wordt gevraagd om vooral met gezond verstand te beoordelen waar en hoe deze parken worden gerealiseerd en waarbij de leefbaarheid en draagvlak voorop staan. Ook streeft GB naar maximale participatiemogelijkheden van inwoners. Niet alleen de lasten, ook de lusten.

 

Motie 3. Veiliger verkeer op Kanaal Zuid 

De weg langs het kanaal van Apeldoorn naar Dieren staat bekend om de vele (zeer ernstige) verkeersongevallen. Dat moet nu echt aangepakt worden. GB steunt de motie om in overleg met andere gemeentes langs deze route tot structurele aanpassingen te komen. Als gemeente moeten we dienstbaar zijn aan haar inwoners en er leven zeer grote zorgen over dit gevaarlijke traject. Terecht dat hier nu prioriteit voor wordt gevraagd!

 

GB Exclusief: Schriftelijke vragen van GB over Toeslagenaffaire

De belastingdienst heeft geld vrijgemaakt om de gedupeerden van de toeslagenaffaire zo snel mogelijk te compenseren. Ook Apeldoorn kent helaas gezinnen die hier het slachtoffer van zijn geworden. GB wil weten of dit geld al beschikbaar is en hoe snel onze gedupeerde inwoners geholpen gaan worden. Er bereiken ons overigens signalen dat het er meer zijn dan door de belastingdienst opgegeven (waarschijnlijk het dubbele!). Dat baart ons grote zorgen. Hier zijn grondrechten op zeer ernstige wijze overschreden en dat moet zo snel mogelijk worden gerepareerd!