Help ons mee om Apeldoorn mooier te maken

Vind jij ook dat er dingen anders moeten in onze lokale politiek? Wil jij ook dat de politiek weer in dienst van de burger komt te staan? En zie jij ook dat de huidige politiek en de gevestigde partijen met een landelijke signatuur de ogen veel te veel op Den Haag gericht hebben?

 

Kom ons dan helpen om van GB Apeldoorn de sterkste partij in Apeldoorn te maken.

 

Als dé onafhankelijke politieke partij in Apeldoorn heeft GB Apeldoorn geen enkele band met een landelijke partij, kennen wij geen links of rechts, zijn we religieus neutraal en zijn burgerrechten en burgerparticipatie het uitgangspunt in ons denken en handelen.

 

Ook vinden we het verwerpelijk dat Politiek Den Haag de Trias Politica (het scheiden van wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht) niet respecteert, ja zelfs misbruikt ten koste van haar eigen burgers en bedrijven. GB Apeldoorn wil de scheiding der machten, waar dat lokaal mogelijk is, in ere herstellen, verbeteren en beschermen.  

 

Wat is jouw rol daarin? 

We vinden dat jij dat vooral zelf moet kunnen bepalen, datgene gaat doen wat jou de meeste voldoening geeft. Voor de een is dat zijn of haar expertise delen en/of inzetten. Voor de ander is dat het actief met de inwoners en ondernemers in Apeldoorn in gesprek gaan, of bijvoorbeeld huis aan huis folders verspreiden. GB denkt vanuit een community gedachte. Samen een mooier Apeldoorn maken, geen rangen en standen maar één familie met één doel. Burgers en bedrijven dienen, zodat ze nooit meer weg willen uit onze prachtige stad. 

 

De structuur van GB Apeldoorn is als volgt ingericht.

  • De Fractie, die onze partijpunten verdedigt in de GemeenteRaad en nieuwe punten aan de orde stelt of beoordeelt op basis van onze missie en visie.
  • Het Partijbestuur, verantwoordelijk voor de communicatie met en werving van leden, het schrijven/aanpassen van het partijprogramma en het opstellen van de kieslijst. 
  • GB Commissies, die constant contacten onderhouden met de Apeldoornse burgers en bedrijven, liefst tot op straatniveau en de Fractie en Partijbestuur helpen met kennis, kunde en ACTIE. 

Uniek voor onze partij is dat in elke Commissie ook een Fractielid en Partijbestuurder vertegenwoordigd is, waardoor we borgen dat signalen en ideeën die ontstaan in de commissies ook daadwerkelijk gehoord en snel geadresseerd worden! Elke commissie kent een coördinator (we kennen geen hiërarchie), die elk jaar wordt aangewezen door de de leden in die commissie.

 

Alle rollen in de Commissies en het Partijbestuur worden door vrijwilligers ingevuld.

 

Heb jij zin om samen met ons Apeldoorn mooier te maken? Meld je dan s.v.p. vandaag nog aan via onderstaand formulier.


Financiële ondersteuning

De financiering van politieke partijen is in Nederland onredelijk ingericht. Landelijke politieke partijen (en daarmee ook de lokale afsplitsingen van die partijen) kunnen rekenen op substantiële financiering vanuit het rijk. Lokale partijen krijgen geen cent van het rijk of de gemeente.

 

Daarom hebben partijen als VVD en D66, die ook lokaal vertegenwoordigd zijn, een enorme voorsprong op de puur lokaal gerichte partijen. Je begrijpt dan ook direct waarom landelijke partijen een stevige grip hebben op lokale politiek en waarom veel lokale politici van die partijen vaak doorstromen naar Provinciale en Landelijke politieke functies. Wij noemen dat 'de politieke machtsketen'.

 

GB Apeldoorn is er maar voor één doel. De belangen van burgers en bedrijven in de gemeente Apeldoorn! Wij zijn daardoor wel 100% afhankelijk van ledeninkomsten en vrijwillige bijdragen van inwoners en bedrijven.

 

Geloof jij ook dat lokale partijen een sterkere focus hebben op het welzijn van burgers en bedrijven in de eigen gemeente? En ben jij als particulier of ondernemer geïnteresseerd om onze partij daarom financieel te ondersteunen? Dat kan op twee manieren.

  1. Je kunt direct een bedrag overmaken naar onze partijrekening, waarover we jaarlijks verantwoording afleggen in de ALV. Ons bankrekeningnummer is NL41 INGB 0002 3649 18 (t.n.v. GemeenteBelangen Apeldoorn, o.v.v. vrijwillige bijdrage).
  2. Vul onderstaand formulier in om een afspraak te maken met een van onze bestuurders om je bijdrage te regelen.

Bedrijven die ons sponsoren kunnen kiezen voor het plaatsen van hun bedrijfslogo op onze 'sponsor section', onder onze missie en visie pagina.

 

We vinden het belangrijk om je van te voren al te laten weten dat wij geen afspraken maken met weldoeners over tegenprestaties. Je bijdrage, die we natuurlijk enorm waarderen, is volledig vrijwillig. Nou ja, we bieden je eigenlijk wel één tegenprestatie. We gaan er alles aan doen om jouw geld zo te besteden dat we Apeldoorn mooier maken. In ons GB-tienpuntenplan kun je lezen wat onze uitgangspunten zijn hiervoor.


Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.