Organisatie GB APELDOORN

FRACTIE


Antoon Huigens

Raadslid

Ervaring 

Theorie:

Praktijk:

 

Portefeuille
Algemeen, Bestuur, organisatie en dienstverlening, Openbare orde en veiligheid, Vastgoed, Wonen, Bouw- en Grondzaken.Milica Marinkov

Fractievertegenwoordiger

Ervaring 

Theorie:
Praktijk:

 

Portefeuille

Financiën en belastingen, WMO/Decentralisatie AWBZ, Welzijnswerk, Jeugdzorg, Werk en inkomen en Onderwijs.

 

Ze is ook lid van de Rekenkamercommissie.Sent G. Wierda

Fractievertegenwoordiger

Ervaring 

Theorie:
Praktijk:

 

Portefeuille

Ruimtelijke ordening (natuur, agrarisch en toeristisch landschap), Duurzaamheid, Mobiliteit, Hulpdiensten en Publieke Gezondheid, ICT, Lobby, Rijksbeleid, Citymarketing en Monumenten.Ben de Haan

Fractievertegenwoordiger

Ervaring 

Theorie:
Praktijk:

 

Portefeuille

Kunst en Cultuur, Sport, Evenementen en Bestemmingsplannen.


Partijbestuur


Michiel van Asselt

Bestuurslid

Ervaring 

Theorie:
Praktijk:

 Rolf van Zutphen

Bestuurslid

Ervaring 

Theorie:
Praktijk:

 Agnes Bolwerk

Adviseur

Ervaring 

Theorie:
Praktijk:

 Jeffrey Leichel

Adviseur

Ervaring 

Theorie: Lyceum, Marketing, Finance, Accountmanagement.
Praktijk: Jeffrey heeft na zijn opleidingen voor verschillende internationale organisaties gewerkt waaronder Mobil Oil en Equens in diverse management -en directiefuncties. Sinds 2001 is hij zelfstandig ondernemer in finance en handel en gevestigd in Apeldoorn. Daarnaast heeft hij twee financiële boeken geschreven, is freelance economisch columnist en is sr. consultant voor een branchevereniging, waarbij hij regelmatig overleg voert met politiek Den Haag. In het verleden was Jeffrey een van de bekendste woekerpolisexperts in Nederland waarin hij het voor gedupeerden opnam tegen de grote verzekeraars.

 Wijkvrienden

Onze wijkvrienden vormen het fundament van de partij. Het zijn vrijwilligers die hun oren en ogen goed de kost geven in hun buurt of dorp. Belangrijke ontwikkelingen worden met het bestuur gedeeld en vormen de basis van onze plannen en acties.