Domein Wonen - infrastructuur

Infrastructuur wegennet Apeldoorn

 • Parkeren. GB wil het meest vriendelijke parkeerbeleid van Nederland in de gemeente. Verkeersluw maken van bepaalde gebieden is één ding, maar daar waar geparkeerd kan worden moet dat dan ook goed en goedkoop zijn. Dit is niet alleen belangrijk voor ondernemers, maar ook voor het gemak van inwoners. In het centrum willen we de blauwe kaart terug.

 • Wonen en vervoer over water. Apeldoorn heeft al veel geïnvesteerd in het terugbrengen van de waterlopen in de stad. Daar wil GB nu aan toevoegen dat we dat water ook verantwoord inzetten voor wonen en vervoeren. Naast plekken voor woonboten willen we ook meer vervoer van goederen naar en van de stad via water.

  Dat komt niet alleen de levendigheid van de stad ten goede, maar betrekt ook het water meer bij het dagelijkse leven in de gemeente. Een van de plannen die we willen afstemmen met de inwoners is een mobiele drijvende markt met lokale visproducten uit de regio en lokale producten van onze boeren.

 • Toegankelijkheid minder validen. GB vreest dat de toegankelijkheid voor minder validen steeds verder onder druk komt door verschillende ambities van de huidige meerderheid in de gemeenteraad. Dat is een ongewenste ontwikkeling die niet past bij onze gemeente. We willen inwoners die hiermee te maken hebben zelf aan het woord laten en ze een belangrijke rol geven in de totstandkoming van structurele verbeteringen op dit punt.

 • Doorstroom tijdens de spits. We kennen allemaal de ergernis. Je moet bijvoorbeeld van noord naar zuid en bent dan zeker 40 minuten onderweg omdat alles vast staat. Een gemeente die haar inwoners ten dienste staat kan hier niet trots op zijn. In eerste instantie willen we kijken naar makkelijke oplossingen om dit te verbeteren. Denk daarbij aan een slimmere software voor verkeerslichten en geen langzaam verkeer van gemeentevoertuigen, bouw en boeren tijdens de spits.

  Daarnaast onderzoeken we hoe dit probleem meer structureel kan worden aangepakt en opgelost. Zoals meer fietstunnels onder drukke wegen, steile drempels op doorgaande wegen te minimaliseren en indien nodig een herinrichting van de infrastructuur om knelpunten te verbeteren. Een duidelijk voorbeeld is het kruispunt Kalverstraat/Hoofdstraat, waar doorgaand verkeer voorrang moet verlenen. Dat werkt totaal niet, waardoor voertuigen veel langer stilstaan dan nodig en daarmee ook het milieu onnodig belasten.

  Apeldoorn ligt op het snijvlak van de A50 en A1 snelwegen. De toegang via de weg tot de bestemmingen in het centrum staat onder druk. Onduidelijke rijroutes en rondwegen leiden tot overmatige verkeersdrukte. GB wil een slim verkeersplan om hier voor eens en altijd een einde aan te maken. 

 • Drempelterreur. Ja we durven het zo te noemen, want het is een grpte ergernis. Het doel van drempels is om de snelheid tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen voor de omstandigheden in een wijk, buurt of doorgaande route. Maar te hoge drempels zorgen voor keiharde knallen tegen het chassis, problemen met het vervoer van mensen en goederen en angstremmen, wat de veiligheid zeker niet ten goede komt. Dat kan absoluut beter, veiliger en comfortabeler met minder schade voor eigenaren van voertuigen.

 • Iedereen een plek op de weg. Er zijn de laatste jaren veel voertuigen bijgekomen. Electrische fietsen, scooters, segway's en andere nieuwe vormen van vervoer. Daar moet onze gemeente beter op inspelen, zeker als het voertuigen betreft die het vervoer flexibeler maken en ook het milieu minimaal belasten. 

  Alles op de grote weg gooien is niet de oplossing. Mogelijk kunnen we met kleurstroken werken om iedereen zijn eigen veilige plek te geven in het verkeer, maar in overleg met de inwoners willen we alle alternatieven onder de loep nemen om Apeldoorn een meer flexibele en veilige infrastructuur te bieden.

  En natuurlijk moet de voetganger in dit integraal beleid ook de juiste en gerechtvaardigde plek krijgen.

 • Uitmunted OV. GB is wel een beetje klaar met alle drama rondom OV in de gemeente. Van fraude tot provinciale druk, het moet afgelopen zijn. Desnoods nemen we het OV weer in eigen hand. De belangrijkste redenen om gebruik te maken van OV is beschikbaarheid, duidelijkheid, kosten en comfort. Op alle terreinen vinden we het OV daar op dit moment een onvoldoende in scoren. Daar komt ook de belachelijke werkdruk van chauffeurs bij, die totaal worden uitgebuit om maar zo goedkoop mogelijk te kunnen werken.

 • Bijzonder vervoer. GB zag met lede ogen aan hoe in het recente verleden prachtige initiatieven van vrijwilligers om minder valide mensen persoonlijk vervoer te bieden, door bureaucratie de kop is afgehakt. Dat gaan we terugdraaien, want juist dit soort initiatieven geven onze stad de sociale kwaliteit die we zo graag willen maar steeds weer de kop in wordt gedrukt door grote contracten met commerciële partijen die een heel ander doel hebben. Winst maken voor hun aandeelhouders. Dat mag natuurlijk, maar graag met met zo min mogelijk gemeenschapsgeld s.v.p.

ICT (Informatie en Communicatie netwerken) 

 • Geen 5G masten. De massale plaatsing van 5G masten in onze gemeente vindt GB onverstandig. Er is nog veel discussie over de gevolgen van de gezondheid voor inwoners en we kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat 5G ook voor doeleinden wordt ingezet die de privacy kunnen schenden.

  Bovendien speelt ook een financiële discussie op de achtergrond. Dat vinden we als GB ontoelaatbaar. We willen eerst een helder rapport hebben van de mogelijke gezondheidsrisico's (de voors en tegens) en inzicht hebben in mogelijke alternatieven, zoals bijvoorbeeld het LIFI-netwerk (draadloze communicatie via licht), alvorens verdere beslissingen te nemen over draadloze netwerken.

 • Smart City. De huidige ambities van de gemeente om van Apeldoorn een Smart City te maken juichen we van harte toe, maar wel onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat er alles aan is gedaan om de gezondheid, de leefomgeving van mens en dier, de invloed op de natuur en de bescherming van privacy maximaal te waarborgen.

  Niet met mooie woorden, maar harde onderzoeksresultaten van voor en tegenstanders. Dit geldt overigens ook voor de ambities om van Apeldoorn een hub te maken voor cybersecurity. Op het moment dat deze ontwikkeling de bewegingsvrijheid van mensen in het algemeen beperkt, wil GB daar niet in investeren.

 • Blockchain City. Door de introductie van cryptocurrency hebben we geleerd dat de achterliggende blockchaintechnologie van onschatbare waarde is om veel administratieve processen volledig en transparant te automatiseren. Van grondeigendom tot het aanvragen van vergunningen, het kan volledig open en foutloos door blockchain worden uitgevoerd.

  En niet onbelangrijk, blockchain maakt geen onderscheid in mensen en alles wat gedaan is is voor iedereen volkomen traceerbaar. Bij een Smart City hoort zeker ook een Blockchain City om de rechten van inwoners beter te kunnen beschermen.

  Een ander zeer interessant concept binnen blockchain zijn de blockchain stemsystemen. Hierdoor wordt het veel makkelijker om op belangrijke onderwerpen de stem van inwoners te inventariseren op een snelle, goedkope en volledig controleerbare wijze. Geen stemfraude meer en eerlijk inzicht in de stem van het volk.

 • Centrum Wifi. GB wil graag dat iedereen die ons stadscentrum bezoekt kan beschikken over goede en gratis Wifi. Niet meer per bedrijf inloggen, maar één systeem voor het gehele centrum. Ook vrije oplaadplekken voor telefoons moeten ruim beschikbaar zijn. Dat is ook veilig voor de jeugd waarbij bereikbaarheid met vrienden en familie soms cruciaal is.