Domein Welzijn - cultuur

 • Erfgoed. Respect, bewondering en goede zorg voor historisch-cultureel erfgoed en landschap van Apeldoorn stad, dorpen en buitengebieden is wat GB betreft vanzelfsprekend. Inwoners, scholen en bezoekers moeten hier zo goed mogelijk bewust van worden gemaakt en ook betrokken worden bij het behoud ervan.

  We vinden ook dat nieuwe besluiten die dit erfgoed raken altijd degelijk moeten zijn onderbouwd en door een overtuigende meerderheid van de inwoners wordt gesteund.
 • Stop met wissen geschiedenis. Of het nu om openbare kunst gaat, standbeelden, gedenktekens, straatnamen. Het hoort bij ons verleden en onze vorming. GB vindt het een zeer slechte ontwikkeling dat er politieke partijen zijn die dit uit het straatbeeld willen halen omdat er ook een keerzijde aan bepaalde periodes en mensen vastkleeft. 

  Natuurlijk veranderen we als samenleving en proberen we te groeien in ons denken en zijn. Daar helpt het wissen van de geschiedenis niet bij. De confrontatie ermee wel. Kennis hebben van de helden van weleer, ze een plek geven in onze samenleving vandaag, maar ook beseffen dat andere mensen hier een hoge prijs voor hebben betaald. 

  Liever het huidige standpunt ernaast om het huidige tijdsbeeld een definitieve plek te geven, dan alles weg te halen, te verstoppen en te verzwijgen. 

  Met elkaar en naast elkaar. Zoals dat in de kunst ook zo is. Schilderijen met naar huidig inzicht controversiële vertoningen worden niet vernietigd, maar maken onderdeel uit van de ontwikkeling van de mens. Om van te leren, om te bewonderen en om zelfs te verachten. 
 • Openbare kunst. Daar zegt GB volmondig JA tegen, mits er voldoende draagvlak is van inwoners en een meer kritische blik op de achterliggende financiën. Daar zit een spanningsveld, maar 'bottom line' is dat kunst geld kost en opgebracht wordt door inwoners van de gemeente die erdoor geïnspireerd moeten worden.

  Voor experimentele kunst moet natuurlijk ook budget beschikbaar zijn, maar in een afgesproken verhouding tot het gehele budget. Geen excessen die ook nog eens via onduidelijke besluitvorming tot stand komen. 

  We zien graag dat kunst in Apeldoorn ook zo veel mogelijk door Apeldoornse kunstenaars wordt gemaakt.
 • Media. Het debacle rond de uitzendlicentie voor RTV Apeldoorn is een beschamende vertoning van miscommunicatie, mismanagement en vermeende voorkeursbehandeling door de huidige coalitie VVD/CDA/D66/GL/Lokaal Ape;doorn. Met als resultaat dat inwoners nu minder krijgen dan voorheen. Er is zoveel misgegaan met dit proces, dat GB met partijen om tafel wil om een nieuw plan te maken dat recht doet aan de vele vrijwilligers die hierbij betrokken zijn, efficiënte inzet van mensen en middelen en vooral een aanbod waar Apeldoorn trots op kan zijn.
 • Apenheul. De Apenheul is een icoon van Apeldoorn en verdient dus de aandacht van de gemeente. Daarbij moet vooral gekeken worden naar verbindingen en parkeren. Dat moet worden verbeterd om ook de acceptatie van omliggende bewoners en voorzieningen te behouden.

  Daarnaast is het ook van belang om het dierenwelzijn in het park te borgen. Genieten van dieren die niet in hun natuurlijke habitat leven is wat GB betreft alleen acceptabel als die natuurlijke habitat zoveel mogelijk wordt benaderd.