Domein Welzijn - cultuur & toerisme

Cultuur

 • Erfgoed
  Respect, bewondering en goede zorg voor historisch-cultureel erfgoed en landschap van Apeldoorn stad, dorpen en buitengebieden is wat GB betreft vanzelfsprekend. Inwoners, scholen en bezoekers moeten hier zo goed mogelijk bewust van worden gemaakt en ook betrokken worden bij het behoud ervan.

  We vinden ook dat nieuwe besluiten die dit erfgoed raken altijd degelijk moeten zijn onderbouwd en door een overtuigende meerderheid van de inwoners wordt gesteund.
 • Stop met wissen geschiedenis
  Of het nu om openbare kunst gaat, standbeelden, gedenktekens, straatnamen. Het hoort bij ons verleden en onze vorming. GB vindt het een zeer slechte ontwikkeling dat er politieke partijen zijn die dit uit het straatbeeld willen halen omdat er ook een keerzijde aan bepaalde periodes en mensen vastkleeft. 

  Natuurlijk veranderen we als samenleving en proberen we te groeien in ons denken en zijn. Daar helpt het wissen van de geschiedenis niet bij. De confrontatie ermee wel. Kennis hebben van de helden van weleer, ze een plek geven in onze samenleving vandaag, maar ook beseffen dat andere mensen hier een hoge prijs voor hebben betaald. 

  Liever het huidige standpunt ernaast om het huidige tijdsbeeld een definitieve plek te geven, dan alles weg te halen, te verstoppen en te verzwijgen. 

  Met elkaar en naast elkaar. Zoals dat in de kunst ook zo is. Schilderijen met naar huidig inzicht controversiële vertoningen worden niet vernietigd, maar maken onderdeel uit van de ontwikkeling van de mens. Om van te leren, om te bewonderen en om zelfs te verachten. 
 • Openbare kunst
  Daar zegt GB volmondig JA tegen, mits er voldoende draagvlak is van inwoners en een meer kritische blik op de achterliggende financiën. Daar zit een spanningsveld, maar 'bottom line' is dat kunst geld kost en opgebracht wordt door inwoners van de gemeente die erdoor geïnspireerd moeten worden.

  Voor experimentele kunst moet natuurlijk ook budget beschikbaar zijn, maar in een afgesproken verhouding tot het gehele budget. Geen excessen die ook nog eens via onduidelijke besluitvorming tot stand komen. 

  We zien graag dat kunst in Apeldoorn ook zo veel mogelijk door Apeldoornse kunstenaars wordt gemaakt.
 • Theater
  Apeldoorn beschikt met Orpheus over een van de grootste en mooiste theaters van Nederland. GB wil investeren in het aantrekken van grotere voorstellingen die ook meer mensen uit de regio trekt. Hierdoor verbetert het exploitatieresultaat en het is ook goed voor de retail en horeca in de stad.
 • Media
  Rondom het besluit van de gemeenteraad om de uitzendlicentie voor lokale radio en televisie niet meer aan RTV Apeldoorn maar aan een nieuwkomer op de markt te gunnen is behoorlijk wat commotie ontstaan. GB heeft bij die stemming vooral haar zorgen uitgesproken over communicatie met partijen en de continuïteit van dienstverlening en daarom tegen gestemd.

  Inmiddels bewijst de praktijk helaas ons gelijk. Er is veel misgegaan in dit proces en het aanbod is niet op het gewenste niveau. GB wil met partijen om tafel om een nieuw plan te maken dat recht doet aan de vele vrijwilligers die hierbij betrokken zijn, de efficiënte inzet van mensen en apparatuur van beide organisaties en vooral zorgen voor een aanbod waar Apeldoorn trots op kan zijn.

Toerisme

 • Apenheul
  De Apenheul is een icoon van Apeldoorn en verdient dus alle aandacht van de gemeente. Het unieke karakter van de Apenheul is bijzonder voor Nederland en moeten we behouden en versterken, hierbij wel rekening houdend met de belangen van omliggende bewoners.

  Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat het dierenwelzijn in het park van het hoogste niveau is. Genieten van dieren die niet in hun natuurlijke habitat leven is wat GB betreft alleen acceptabel als die natuurlijke habitat zoveel mogelijk wordt benaderd.
 • Julianatoren
  Ook Julianatoren is voor gezinnen met jonge kinderen een grote trekpleister voor Apeldoorn en wil GB graag behouden. Wat ons zorgen baart is de parkeerproblematiek.

  De AGOVV velden die momenteel worden gehuurd om de drukte aan te kunnen zijn wat GB betreft een halve oplossing. Het zet ook de relatie tussen gemeente en AGOVV onder druk. Zeker nu AGOVV kans maakt om het jeugdopleidingscentrum voor de ANWB te kunnen worden.

  GB wil een uitgebreider onderzoek naar de mogelijkheid van een transferium voor alle sport, toeristische activiteiten en evenementen in Berg & Bos en directe omgeving. Denk hierbij ook aan Wildpark Aardhuis, sportpark Orderbos, Paleis het Loo en de wintermarathon. 

  We vinden het gek dat parkeren de relaties met inwoners en bedrijven zo onder druk moet zetten in deze wijk en willen daar een betere oplossing voor vinden die meer toekomstbestendig is en waarbij de looptijd tot deze locaties voor toeristen wordt geminimaliseerd.
 • Veluwe
  De natuur van de Veluwe heeft een grote aantrekkingskracht op het toerisme in onze gemeente. GB wil dat, met respect voor de flora en fauna, verder versterken. Verblijven in de natuur is een geweldige manier om te ontspannen, maar ook om in te spannen. Mountainbike -en fietsroutes, actieve natuursporten en prachtige wandelroutes moeten allemaal hun plek krijgen in deze unieke omgeving.

  GB wil samen met inwoners een creatief proces op gang brengen om hier verder invulling aan te geven. Met Citymarketing willen we om tafel om onze gemeente nog beter bekend te maken bij een groter publiek.

 • Dorpen
  Het dorpse leven heeft een enorme aantrekkingskracht op mensen buiten onze gemeente, zeker gedurende de zomermaanden. Toeristen zijn gek op kleine dorpjes met hun intieme sfeer en soms nog ambachtelijke winkels. We willen graag met de dorpen onderzoeken hoe we dat kunnen versterken.

  Ook evenementen die meer op de gemeente of regio zijn gericht worden hoog gewaardeerd door inwoners en willen we graag behouden en versterken.  
 • Horeca
  Toerisme en Horeca zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. GB wil doorborduren op het document 'Horecavisie 2019-2023' en ook onderzoeken hoe we met foodtrucks op diverse locaties kunnen inspelen op een aangenamer verblijf in onze gemeente. Liefst ook trucks met lokale producten.

  Ook het hotelaanbod willen we onder de loep nemen, vooral in het centrum. Mogelijk kan bijvoorbeeld het historische Raadshuis omgebouwd worden tot een uniek stadshotel.
 • Bedrijven
  Ook bedrijven spelen een belangrijke rol in het toerisme. Het zijn vaak de aanjagers van grote evenementen. Onder het domein bedrijven hebben we daarom daar een apart onderdeel over toerisme opgenomen dat je zeker even moet lezen.