Domein Welzijn - agenda 2030-2040

De gemeente Apeldoorn heeft in 2018 via een zogenaamde participatieronde aan inwoners gevraagd hoe zij verwachten dat onze gemeente er in 2030 uit zou moeten zien. Daar is een uitgebreid rapport over geschreven. 

 

 

GB heeft dit rapport ook getoetst aan haar partijprogramma 2022- 2026 om er zeker van te zijn dat inspraak van inwoners hiermee overeenkomt. Voor zover bekend zijn wij de enige politieke partij in de gemeente die dit heeft gedaan.

 

Omgevingsvisie en toekomstplannen 2040 vanuit gemeente

Tegelijkertijd krijgt de toekomstvisie 2040 vanuit de gemeente steeds meer vorm, o.a. via de omgevingsvisie 2040 die inmiddels is gepubliceerd. Helaas ziet GB daarin mismatches met het plan dat inwoners zelf hebben opgetekend voor 2030.

 

Wij zien het als een van onze hoofdtaken om ideeën en wensen van inwoners altijd zoveel mogelijk boven landelijke, provinciale of gemeentelijke plannen te zetten. De gemeente is er immers voor inwoners en niet andersom.