Kieslijst 2022

Ontmoet hier onze kandidaten voor de kieslijst 2022. Allemaal staan we klaar voor jouw dorp, jouw stad en jouw welzijn.


Antoon Huigens
(Brummelhof)

LinkedIn

N
r. 1

Ruisende bossen, dauw op de velden en het stromende water. De opkomende zon leidt ons naar Apeldoorn. Op dit kruispunt van wegen ontmoeten mensen elkaar. Om samen te leven, te werken en te spelen. Elke dag weer opnieuw. Een unieke plek, een prachtige plek, onze plek.

 

Samen met een groeiend aantal mensen mag ik eraan werken om dit Apeldoorn recht te doen, te koesteren en te beschermen. Voor ons en onze kinderen. Wij zien dat steeds meer mensen samen willen werken om Apeldoorn echt mooier te maken, gelukkig. Want Apeldoorn verdient dat.

 

En dit kan volgens mij echt het beste door veel minder “Den Haag” in Apeldoorn. De gevolgen van het tegendeel hebben we de afgelopen jaren gezien. Dat kan en moet anders.

 

Dienstbaar zijn aan inwonersbelangen en ook grondrechten handhaven is mijn missie. Met een open blik naar buiten en een zorgvuldige afweging van de inbreng van iedereen. En dat is ook precies waar GB voor staat! Als lijsttrekker van deze kieslijst ga ik ervoor om deze belangen de komende periode veel meer naar voren te halen. Jouw belangen. Jeffrey Leichel 
(Sluisoord)

LinkedIn

 

Nr. 2

Als geboren Aussie en ook nog halve Indo, geniet ik al rijdend door de gemeente altijd van de vele verschillende mensen, het intieme gevoel in de dorpen, de seizoenen van onze bijzondere natuur, de sfeer in de wijken en het stadscentrum waar we graag samenkomen om het leven te delen en te vieren.

 

Wat we ook allemaal delen is dat we een fijne en veilige omgeving willen om in te wonen, om in te ontspannen, te werken en te leren. De politiek kan daar aan bijdragen met gezond verstand, dienstbaarheid en bescheidenheid, waarbij grondrechten en burgerinspraak altijd de basis vormen. En dat is precies waar GB voor staat!

 

Van huis uit financieel -en marketingexpert. Ik heb me verkiesbaar gesteld omdat ik vanuit mijn hart de noodzaak voel in deze vreemde tijd bij te dragen aan een mooier, beter en rechtvaardiger Apeldoorn. Jouw Apeldoorn.Talitha Laros

(Driehuizen)

LinkedIn

 

Nr. 3

Mijn verhaal begint op 7 november in Harderwijk. Een stad, onder de rook van Hierden, waar je nog je buren kende, waar internet nog niet bestond. Na omzwerving door Gelderland en Flevoland gesetteld in het mooie Apeldoorn met mijn twee zoons en inmiddels onze Ridgeback pup.

 

Wandelend met zoons en pup door de straten van onze wijk zorgt ervoor dat je anders naar faciliteiten kijkt, je spreekt andere hondenbaasjes en hoort hun verhalen, dat inspireert enorm.

 

Mijn verhuizing naar Apeldoorn was een nieuwe start. Een uitdagende ook, want als alleenstaande moeder was ik net begonnen aan mijn hbo opleiding. Helaas verstoorde ook bij mij de belastingdienst mijn mooie studiedroom. Maar ondanks alle moeilijke situaties ga ik dit jaar afstuderen.

 

Door de jaren heen heb ik mezelf de kunst eigen gemaakt om onderliggende problemen snel boven tafel te krijgen en te benoemen. Die ervaring gebruik ik in mijn opleiding Security Management en wil ik ook inzetten voor inwoners van Apeldoorn.

 

Speciale focus heb ik op privacy en informatiebeveiliging, kennis die goed van pas komt bij een stad die een smart city wil worden. Want jouw privacy is een groot goed en daar sta ik voor. Rolf van Zutphen

(Anklaar)

LinkedIn

 

Nr. 4

Het is een mooie zonnige dag, ik rijd door het prachtige Apeldoorn uw straat binnen en bel bij u aan, stel me voor en we praten samen over zaken die voor u belangrijk zijn, waar u mee zit, tegenaan loopt, niet goed gaan of beter kunnen. 

 

Niet lang daarna rij ik naar het gemeentehuis en neem mijn plaats in de gemeenteraad, breng de besproken informatie die ik van u heb mogen ontvangen naar voren waarna deze meegenomen wordt in het te nemen besluit.

 

Dat is voor mij Apeldoornse politiek.

 

Ik heb het gevoel dat bestuurders en burgers steeds verder uit elkaar groeien, dit is niet goed en moet veranderen, we hebben elkaar nodig om samen Apeldoorn mooier te maken. Dat is de reden waarom ik me beschikbaar heb gesteld op deze lijst.Michiel van Asselt

(Zuidbroek)

LinkedIn

 

Nr. 5

Als enthousiast voorzitter van de vereniging van GB leg ik graag contacten met zoveel mogelijk inwoners. Mijn huis in Zuidbroek is daardoor een drukke ontmoetingsplek van mensen die elkaar opzoeken en mooie gesprekken met elkaar aangaan.

 

Die gesprekken gaan vaak over hetzelfde onderwerp. Daar waar een gemeente ten dienste moet staan van haar inwoners gebeurt in de praktijk vaak het omgekeerde. Het gevolg van jarenlange opeenstapeling van regeltjes, een beleid van torenhoge ambities zonder achterom te kijken en een gemeenteraad die meestal een kopie is van de landelijke politiek.

 

Steeds meer inwoners lijden daaronder en daar wil ik graag iets aan doen. Door onze gemeente dienstbaarder te maken, door gemeentelijk onrecht aan te pakken en door meer menselijkheid terug te brengen in het systeem. Kom gerust bij mij langs om jouw ideeën daarover te delen.Melvin Veldhuis

(Driehuizen)

 

Nr. 6

Juli 1999 in het oude Juliana ziekenhuis, de plek waar mijn verhaal begon. Apeldoorn waar ik als kind opgroeide en graag buiten speelde, de buurtjes samen dingen deden en lief en leed met elkaar deelden.

Tegenwoordig lijkt samenkomen veel moeilijker.

 

Als ik kijk hoe in korte tijd de wereld om ons heen verandert, maak ik me best zorgen. Maar ik weet ook dat als we ons verbinden met elkaar er veel moois ontstaan kan.

 

Nu ik sinds 2021 samen met het bestuur van GB de JOGB heb op gezet,  zou ik het liefst willen zien dat de jeugd de kans krijgt die het verdient en er alles aan doet om samen aan de toekomst te bouwen. Steen voor steen op de fundering van onze voorouders, met het beste cement. Zodat de volgende generatie daar trots op kan verder bouwen.Eveline van der Smit

(Loenen)

Facebook

 

Nr. 7

Beste inwoners van Apeldoorn en haar dorpen,

Wilt u ook rechtvaardigheid voorop met respect voor natuur, mens en dier? Voor de inwoners, met de inwoners. Apeldoorn heeft ook u nodig. Denk mee. Welkom, GB Apeldoorn biedt u alle ruimte.

 

Woon in Loenen, één van de "vergeten" dorpen.

Waar is de slager, het politiebureau, de bank, de winkel van Sinkel, de  bakker enzovoorts......?

Misschien een zonnepark rijker, maar blijft het zwembad behouden?

Groen op grijs volgens de zonneladder, als éérste op de daken en als laatste op de landbouwgronden en zonneweides.

 

Waar blijft de rondweg, het dorpshart, de uitkijktoren? Meer inwoners, minder voorzieningen, hoe kon het gebeuren? We willen zo nodig referenda in kunnen zetten.

 

Pijnlijk te zien wanneer mensen, jong en oud, vastlopen in hun pogen hun leven op te bouwen en/of op de rit te houden, door het in gebreke blijven van de menselijke samenleving. Graag tot ziens. Vergeet niet te stemmen. U gaat het verschil maken!Margreet Smit

(Zuidbroek)

LinkedIn

 

Nr. 8

Vijf jaar geleden ben ik naar Apeldoorn verhuisd om hier samen met mijn liefde in ons fijne huis in Zuidbroek te gaan wonen. Inmiddels vormen we samen met onze dochter van drie jaar een gezinnetje.

 

Direct vanaf het begin heb ik me hier helemaal thuis gevoeld. Apeldoorn is voor mij de perfecte combinatie tussen een dorp en een stad, met een prachtige omgeving en de winkels en gezelligheid van de stad.

 

Als leerkracht in het regulier basisonderwijs, wil ik me als gemeenteraadslid gaan inzetten voor de kinderen, jeugd en ouders van Apeldoorn. Samenwerken om het leven van de Apeldoorners in Apeldoorn nog beter en mooier te maken.

 

Ik geloof dat wij als GB samen echt het verschil kunnen gaan maken. Erik Woensdregt

(Matenveld)

Facebook

 

Nr. 9

Ik woon alweer tien jaar in de gemeente Apeldoorn. Een perfecte plek voor alles wat het leven biedt. Als chefkok sta ik midden in de maatschappij.

 

Ik vind dat de overheid in het algemeen veel transparanter en democratischer te werk kan gaan. Ook moet de overheid als geheel weer in gaan zien dat wij in dienst staan van de burger. Het belang van de burgers is dan ook leidend, in welke beslissing dan ook.

 

We moeten vooruit kijken, onze lessen trekken uit het verleden en dit, in combinatie met nieuw verworven kennis, gebruiken voor de toekomst. Bij GB-Apeldoorn vind ik de mensen die deze mening delen.

Met deze mensen heb ik het vertrouwen dat we samen kunnen werken aan een mooie toekomst van deze prachtige gemeente.Bas Barendregt

(Osseveld)

 

Nr. 10

Ik ben een echte witte tornado, een van de 1.500 Albino’s in Nederland en 71 jaar jong. Ja, in Nederland heb je heel wat te stellen als je tot de groep ouderen of chronisch beperkten hoort, je moet er heel wat aan doen om het hoofd boven water te houden! Alle voorzieningen worden duurder, eigen bijdragen hoger en het lijkt wel of de wereld om je heen steeds kleiner wordt. Zo vergaat het mij althans!

 

Alleen met uw hulp kan ik hierin verandering brengen en ervoor te zorgen dat men respectvoller en volwassener tegen de problemen van ouderen en mensen met een chronische beperking aan gaat kijken en ook daadwerkelijk oplost.

 

Stem daarom op mij, de nr. 10 van GB Apeldoorn.Juan Wunderink

(Brummelhof)

LinkedIn

 

Nr. 11

Ik ben Juan, ik leef al mijn hele leven in Apeldoorn en ik ben 17 jaar (voor de verkiezingen 18). Ik ben al enkele jaren geïnteresseerd in de politiek en de vele belangrijke maatschappelijke vraagstukken en ben daardoor ook in aanraking gekomen met de lokale politiek.

 

Ik wil mij graag sterk maken voor Apeldoorn en alle Apeldoorners. Daarom heb ik mij kandidaat gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 bij GB Apeldoorn.

 

GB staat voor o.a. grondrechten en burgerinspraak van de inwoners van Apeldoorn en niet voor een partijbelang. Dat is één van de redenen waarom GB dé partij is die het beste bij mij past.

 

Als raadslid ga ik mij vooral inzetten voor de jongeren van Apeldoorn, één van de grootste bevolkingsgroepen in onze gemeente. Met alles wat er in de afgelopen 2 jaar is gebeurd en wat er nog komt verdient deze groep extra aandacht. Danielle Voormeeren

(Orden)

Facebook

 

Nr. 12

Iedereen heeft een droom, een visie over hoe de wereld er uit zou moeten zien. Mijn droom werd in 2011 ruw verstoord door een blauwe envelop die mij in de kindertoeslagaffaire trok. Als alleenstaande werkende moeder van vier werd ik overgeleverd aan een systeem dat ontzettend veel leed heeft veroorzaakt in mijn leven en dat van mijn kinderen.

 

Het leerde me vooral hoe kwetsbaar we allemaal zijn in het huidige systeem en hoe slecht er geluisterd wordt naar mensen in nood. Door alles zelf op te lossen ben ik nu schuldenvrij en ben ik partner in een horecagelegenheid in Apeldoorn om een nieuwe droom te verwezenlijken.

 

De coronamaatregelen en lockdowns in de horeca zorgen voor weer een nieuwe uitdaging in mijn leven. Opgeven is voor mij geen optie, maar het moet wel anders. Ik noem dat ‘omdenken’, dat is het nieuwe nu. De menselijkheid terugbrengen in het systeem.

 

En dat omdenken vond ik ook bij GB, een partij die echt naar mij luistert, die het echt anders aanpakt. Die inwoners en ondernemers weer centraal stelt en opkomt voor onze rechten. Wat een verademing.

 

Ik vind het dan ook een eer om met GB inwoners en ondernemers te helpen op weg naar dat nieuwe nu, een nieuwe politiek waar mensen echt gehoord worden en systemen mensen dienen in plaats van andersom.Monique Wolters

(Matengaarde)
LinkedIn

 

Nr. 13

In mijn tijd in een wijkraad ben ik met de Apeldoornse politiek, de instanties en regelgeving in contact gekomen en ken die daardoor aardig goed. Toen al is me opgevallen, dat mensen vaak de weg hierin niet of moeilijk kunnen vinden.

 

Ik zie voor me, dat ik samen met u in gesprek ga om te kijken hoe ik u verder kan helpen in het woud van regels waarmee we tegenwoordig helaas te maken hebben.

 

Mijn motivatie haal ik uit het helpen van mensen. Als dat dan lukt is dat een enorme beloning. Dat is de reden dat ik me verkiesbaar heb gesteld op deze lijst.Louis Bouwmeester

(Matendonk)

 

Nr. 14

Geboren en getogen in Apeldoorn  heb ik vanaf 1950 Apeldoorn zien groeien van dorp naar stad, met alle voor en nadelen.

 

Waar vroeger de Grift liep voor ons huis (in de Hofstraat)  staat nu het vervallen CB gebouw. Aan de kleur van de Grift kon je zien wat voor een dag het was. Door de twee aangrenzende wasserijen kleurde het water op maandag bruin (door de bonte was) en op vrijdag witachtig..

 

Dit is in de loop der tijden allemaal veranderd.  Eerst stroomde de Grift zelf bovengronds, vervolgens gedurende vele jaren ondergronds, en tenslotte sinds enkele jaren weer voor een gedeelte bovengronds.

 

Inmiddels ben ik 72 en wil ik mij inzetten voor het welzijn van Apeldoorn. Er zijn diverse onderwerpen waar ik me mee bezig wil houden en die veel  inwoners van Apeldoorn  zullen aanspreken: afval/zwerfafval, verkeer, woningbouw/doorstroming , sportverenigingen, evenementen en een eerlijke verdeling van subsidies.

 

Ik hoop dat u gaat stemmen op 16 maart op GB Apeldoorn (Gemeentebelangen).Christina Virabian

(Matenveld)

LinkedIn

 

Nr. 15

Geboren en gedoopt in Jerevan (Armenië), sinds 1994 woon ik in Nederland.

Aangezien ik me thuis voel in Nederland op de prachtige Veluwe, wil ik graag mijn energie en tijd investeren in een sociale en leefbare gemeente. 

 

Ik zet me graag in voor een kleinere afstand tussen de gemeente en inwoners. Burgemeester en Wethouders hebben gewoon persoonlijk contact met inwoners. Kortere lijnen, onnodige bureaucratie schrappen en een lagere regeldruk zullen bijdragen aan een gezonder leefklimaat.

 

GB ziet het als belangrijke taak om het vertrouwen van inwoners in de overheid terug te winnen. Dat zal niet lukken als wij hetzelfde blijven doen zoals we altijd deden. 

 

Dus, ik ga het anders doen. Miranda Wissink

(Zuidwest)
LinkedIn

 

Nr. 16

In het politieke bestel van nu voeren belangen en macht te vaak de boventoon die ontmenselijking tot gevolg heeft. Mijn visie is dat dit anders kan en moet om tot een bestuurscultuur te komen die menselijkheid hoog in het vaandel heeft staan.

 

Oplossingen voor de woningnood en bestaanszekerheid voor iedereen. Een eerlijke jeugdzorg voor ieder kind. Door de toeslagenaffaire hebben we kunnen zien hoe het falen van de overheid tienduizenden gezinnen heeft ontwricht. Om dit in de toekomst te voorkomen zijn er grote veranderingen noodzakelijk.

 

Bij GB Apeldoorn ga ik bijdragen aan een gemeente Apeldoorn gebaseerd op menselijkheid, respect voor grondrechten en elkaars eigen-aardig-heden. Vanuit beschikbaarheid en beschaafdheid voor elkaar als mens.

 

Dagelijks zet ik mij in voor ouders en kinderen die in het huidige schoolsysteem tegen ingewikkeldheden van het systeem aanlopen. Helaas krijgt een gedeelte van deze kinderen te maken met jeugdzorg omdat het systeem escalerend is opgebouwd. Passend onderwijs, jeugdhulp/zorg zonder drang en dwang, dat is waar ik in geloof en mij voor inzet. Tevens ben ik vrijwilliger bij landelijke oudervereniging Balans (zie LinkedIn).

 

Stem op GB als politieke partij die uw belangen behartigt in Apeldoorn. Samuel Brugge

(Matenhoeve)

 

Nr. 17

Als geboren en getogen Apeldoorner, na omzwervingen in het 'Wilde Westen' voelde Apeldoorn toch écht als thuiskomen. Ons kent ons, veel groen, de rust. Ondanks haar groei en bloei, nog steeds dat dorpse en tegelijkertijd continu in ontwikkeling. Het beste van twee werelden.

 

En dat vind ik weer heel mooi binnen het Partijprogramma van GB Apeldoorn vallen.

 

Een kritische blik is nodig om zaken naar boven te halen. En vervolgens niet klagen maar doen! Op  een positieve manier bijdragen aan de vele gemeenschappen die Apeldoorn samenvatten. Een inclusieve samenleving die juist ook voor jongeren plek moet bieden. Daar werk ik graag aan mee.

 

Prettig wonen in Apeldoorn wordt bepaald door de mate waarin je zelf bijdraagt aan de omgeving. Dat is wat ik wil. En daarom sta ik op de kieslijst van GB Apeldoorn.Gerrit van Rijn

(Matendreef)

LinkedIn

 

Nr. 18Gerald Lange

 

Nr. 19Jaap van der Wal

(Zuidwest)

 

Nr. 20Ronald Kort

(Beekbergen)

LinkedIn

 

Nr. 21

Ronald is lijstduwer voor GB.

 

Hij roept iedereen op om voor GB te stemmen. Want stemmen op GB is stemmen vanuit je hart. Stemmen voor het respecteren van grondrechten en inspraak. Stemmen voor een samenleving die naar elkaar omziet en elkaar respecteert. En stemmen op een partij die vrij is van landelijke politiek, vrij van politieke kleur, maar in alles verbonden met inwoners van Apeldoorn.Inge Hagemans

(Kerschoten)

LinkedIn

 

Nr. 22

Inge is lijstduwer voor GB.

 

Ze roept iedereen op om voor GB te stemmen. Want stemmen op GB is stemmen vanuit je hart. Stemmen voor het respecteren van grondrechten en inspraak. Stemmen voor een samenleving die naar elkaar omziet en elkaar respecteert. En stemmen op een partij die vrij is van landelijke politiek, vrij van politieke kleur, maar in alles verbonden met inwoners van Apeldoorn.Agnes Bolwerk

(Orden)

 

Nr. 23

Agnes is lijstduwer voor GB.

 

Ze roept iedereen op om voor GB te stemmen. Want stemmen op GB is stemmen vanuit je hart. Stemmen voor het respecteren van grondrechten en inspraak. Stemmen voor een samenleving die naar elkaar omziet en elkaar respecteert. En stemmen op een partij die vrij is van landelijke politiek, vrij van politieke kleur, maar in alles verbonden met inwoners van Apeldoorn.Erik Witte

(Beekbergen)

LinkedIn

Nr. 24

Erik is lijstduwer voor GB.

 

Hij roept iedereen op om voor GB te stemmen. Want stemmen op GB is stemmen vanuit je hart. Stemmen voor het respecteren van grondrechten en inspraak. Stemmen voor een samenleving die naar elkaar omziet en elkaar respecteert. En stemmen op een partij die vrij is van landelijke politiek, vrij van politieke kleur, maar in alles verbonden met inwoners van Apeldoorn.