JOGB over Welzijn

Als jongere heb je natuurlijk best een prima leven, maar soms kom je in de knel. Soms loop je zelfs helemaal vast. En dat is ook best te begrijpen in de tijd waarin we leven. Het lijkt tegenwoordig wel of alles op z'n kop staat en dat van ons verwacht wordt dat we het allemaal maar automatisch moeten begrijpen en accepteren. 

 

Snellere psychische hulp

Onder jongeren is het vaak het gesprek van de dag. Vrienden of vriendinnen die in enorme psychische nood zitten en gewoon geen goede hulp kunnen vinden, soms met afschuwelijke afloop.

 

De JOGB is hier heel duidelijk over; wij EISEN dat dit beter geregeld wordt in Apeldoorn. Stop met al die stomme regeltjes en nutteloze hulp. Elke school, elk bedrijf, elk gezondheidscentrum moet hier veel meer aandacht aan besteden en echte verbeteringen doorvoeren. Daarover gaan willen in gesprek en we accepteren geen nee.   

 

Jeugdzorg..... heb je even?

Ja, we zeggen het maar zoals het is. Jeugdzorg is een ontzettende puinhoop sinds de decentralisatie in 2015. Wie met jeugdzorg te maken heeft krijgt bijna de garantie dat er veel dingen mis gaan lopen. En erover klagen is zo goed als onmogelijk. Zo neemt bijvoorbeeld het aantal uithuisplaatsingen gigantisch toe, dat is een ontzettend drama dat we niet moeten accepteren.

 

De JOGB maakt zich hard voor de rechten van elk kind. En dat is heel hard nodig, want binnen de Jeugdzorg is ook bij de GGZ het leed niet te overzien. "Sorry, er zijn nog een paar duizend wachtenden voor je". Onacceptabele wachtlijsten en een structureel gebrek aan geld en middelen om jongeren goed te kunnen helpen.

 

De JOGB wil met verschillende instanties in gesprek over wat de gebreken zijn en naar een serieuze en werkbare oplossing kijken. Dit kan en mag niet langer zo!

  

Voor de hele jeugdzorg geldt; hoe minder instroom, hoe minder problemen en hoe meer ruimte voor betere hulp. Dus veel meer aandacht voor preventieve maatregelen en laagdrempelige toegang tot plekken waar je je gevoelens kunt uiten. 

 

De JOGB wil dat artsen, psychologen en zorginstanties beter gaan samenwerken voor snellere en betere zorg. Uithuisplaatsingen moeten gebonden zijn aan zeer strenge controles en evaluaties van verschillende experts.

 

En wat ook veel beter moet is de nazorg, zodat kans op terugval bij psychische klachten direct wordt gesignaleerd. Hiermee voorkomen we dat je opnieuw achteraan in de wachtrij mag aansluiten, met alle risico's die daarbij horen.  

 

Cultuur shock

Je bent in het buitenland geboren en komt naar Nederland. Daar sta je dan ineens in een vreemd land met een andere cultuur en een taal die je niet verstaat.

 

Of je bent in Nederland geboren en hoort steeds thuis over 'die buitenlanders', of er gebeurt iets op het schoolplein dat niet past bij de manier zoals jij bent opgevoed. Zomaar twee voorbeelden hoe onderling onbegrip kan ontstaan.

 

Als JOGB vinden we het ontzettend belangrijk om met elkaar te praten en te blijven praten. Op gelijkwaardig niveau en met respect voor elkaars verschillen. Kinderen worden niet geboren met vooroordelen, dat wordt ze geleerd door volwassenen.

 

Onze generatie kan daarmee afrekenen, maar dan moeten we elkaar wel opzoeken, leren begrijpen en uitleggen met welke normen en waarden Nederland haar samenleving heeft ingericht.

 

Wij jongeren kunnen onszelf bevrijden uit deze ongemakkelijke situaties. We moeten samen afrekenen met cultuurverschillen die niemand vooruit helpen en cultuurverschillen die ons samen mooier maken omarmen. Niet luisteren naar bevooroordeelde ouderen, maar zelf samen een nieuwe toekomst creëren. Het is namelijk onze toekomst.